Soilfoodin tutkimus- ja kehitysyksikon kansikuva

Tutkimus ja kehitys

Kehitämme viljelyn kannattavuutta ja maan kasvukuntoa parantavia ratkaisuja viljelijöille.

Soilfoodin tutkimus- ja kehitysyksikkö tuottaa tietoa Soilfoodin tuotteiden lannoitus- ja maanparannusvaikutuksista, sekä kehittää niiden parhaita käyttötapoja. Teemme paljon yhteistyötä mm. Helsingin Yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan, Luonnonvarakeskuksen sekä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Tutkimushankkeiden ohella yksikössä kehitetään jatkuvasti uusia tuotteita ja ratkaisuja teollisten sivuvirtojen hyödyntämiseksi ja viljelijöiden käytettäväksi.

Koska hyvinvoiva maan pieneliöstö huolehtii maan hyvästä rakenteesta, ravinteiden kierrättämisestä ja kasvien terveydestä, on maatalouden lannoituksessa myös syytä huomioida tämä maanalainen urakkaporukkamme.