fbpx
Siirry pääsisältöön

Soilfood jalostaa teollisuuden tuotannossa syntyviä sivuvirtoja ja -tuotteita kierrätysraaka-aineiksi teollisuuteen ja tuotantopanoksiksi maatalouteen. Me luomme kannattavaa kiertotaloutta: tavoitteemme on tarjota kiertotalouden kilpailukykyisimmät sivuvirtojen käsittelyratkaisut. 

Olemme joustava, tehokas ja asiakaslähtöinen toimija. Palveluihimme luottaa jo yli 40 teollisuuslaitosta pohjoismaissa.  

Palvelutuotantomme on vakioitua ja asiakaslähtöistä. Tiedämme kokemuksesta, että kiertotaloudessa mitataan operatiivinen suorituskyky.  

Olemme pitkäjänteinen ja jatkuvasti kehittävä kumppani. Tavoitteemme on, että Soilfoodin hyötykäyttöratkaisut sivuvirroille ovat tulevaisuudessakin erittäin kilpailukykyisinä. Siksi kehitämme uutta myös sopimuskausien aikana. Etsimme jokaiselle sivuvirralle korkea-arvoisimman hyötykäytön. 

Sivuvirtojen hyödyntäminen: 

  • Otamme kokonaisvastuun sivuvirran hyödyntämisestä aina sen syntypaikalta alkaen. 
  • Ratkaisumme ovat otettavissa käyttöön nopeasti, ilman merkittäviä alkuinvestointeja.
  • Palvelumme on poikkeuksellisen kattava ja kustannustehokas: toimimme koko maan alueella ja meillä on mahdollisuus tarjota kokonaisvaltainen hyötykäyttöratkaisu myös eri paikkakunnilla sijaitseville tehtaille.

Useat metsäteollisuuden sivuvirrat sopivat maanparannusaineiden raaka-aineiksi

Metsäteollisuus tuottaa sivuvirtoja joilla voidaan korvata osittain tai kokonaan lannoitevalmisteiden raaka-aineita, jotka ovat usein neitseellisiä̈ tai fossiilisia. Maatalouden lannoitteina ja maanparannusaineina voidaan hyödyntää monia metsäteollisuudessa syntyviä sivuvirtoja.


Ota yhteyttä!

Lähdemme siitä, että palvelumme pitää tuottaa asiakkaalle säästöjä tai mitattavaa lisäarvoa. Muuten yhteistyö ei kannata.

Anniina Hiltunen

Johtaja, raaka-ainehankinta


Teollisuuden kumppanina lupaamme:

1. Toimintavarmuutta

Meillä on kokemusta päivittäisestä yhteistyöstä teollisuuden kanssa yli miljoonan sivuvirtatonnin verran. Palvelemme päivittäin kymmeniä tehtaita. Jokaisen sivuvirran noudot ja jalostusketju suunnitellaan niin, että ne ovat mahdollisimman tehokkaita ja turvallisia.

Vuonna 2022 jalostimme yli 330 000 tonnia pölyjä, nesteitä, lietteitä ja vanukkaita. Koska omasta tuotannostamme ei synny sivuvirtoja, sama tonnimäärä toimitettiin tuotteina eteenpäin kotimaiseen maatalouteen lannoitteina tai maanparannusaineina. Toimintamme on sertifioitu ISO9001 ja ISO14001 laatu, ympäristö ja johtamisjärjestelmien kautta.

2. Kannattavuutta

Kiertotalous on ensisijaisesti massojen kierrättämistä. Me suhtaudumme kannattavien ja tehokkaiden ratkaisuiden sekä jalostusmenetelmien valintaan ja kehittämiseen intohimoisesti. Meidän ensisijainen tavoitteemme on, että ratkaisumme on sinulle asiakkaana kannattava.

Me etsimme sivuvirroille niiden volyymin ja ominaisuudet huomioiden parhaan mahdollisen hyötykäyttöratkaisun, jota kehitämme myös sopimuskauden aikana. Tätä kautta syntyy kumppanuuksia ja hyötykäyttöratkaisumme kilpailukyky uusiutuu.

3. Jatkuvaa kehittämistä

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Panostamme merkittävästi teknologiseen ja innovatiiviseen kehitystyöhön projektien kautta. Intohimostamme jatkuvaan parantamiseen kertoo se, että tätä työtä meillä tekee huippuammattilaisista koostuva yksikkö nimeltään TIKY (Teknologia, innovaatiot & kilpailukyky). Yksikön ainoa tavoite on varmistaa, että palvelumme ja tuotteemme ovat tulevaisuudessa entistä kannattavampia asiakkaillemme.

4. Helppoutta

Yhteistyön alussa sovimme rajapinnan, jonka jälkeen sivuvirran omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyy meille. Vastaamme koko vuosituotannon hyödyntämisestä aina syntypaikalta alkaen. Vastaamme jalostuksesta, logistiikasta, välivarastoinnista, analysoinnista, markkinoinnista ja myynnistä sekä viranomaisvelvotteista.

5. Vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Soilfoodin toiminta nojaa arvoihimme. Olemme suoraselkäisiä, nöyriä – mutta ammattimaisia.

Asiakkaallamme on näkymä Soilfoodin toimintaan ja varmuus siitä, että sivuvirran materiaalihyötykäyttö on vastuullista sekä uudistavaa. Yhdessä luomme maailmaa, jossa käytämme luonnonvaroja viisaasti.


Asiakkaitamme

Palveluihimme luottavat johtavat metsäteollisuuden toimijat Pohjoismaissa.

Kotkamills Oy -logo.

Asiakastyytyväisyys on tärkein mittarimme

Vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä (2022) 93 % teollisista asiakkaistamme arvioi yhteistyön Soilfoodin kanssa edistävän liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista. 74 % koki Soilfoodin olevan markkinan suunnannäyttäjä. Suosittelutodennäköisyyttä kuvaava NPS on 48.