fbpx
Siirry pääsisältöön

Newera Hienokalkin teho perustuu ultrahienoon partikkelikokoon.

Newera Hienokalkkia käytetään esimerkiksi pH:n säätöön erilaisissa prosesseissa ja alkaliteetin nostoon, jolla puskuroidaan happamuutta vastaan. Soveltuu muun muassa jäteveden käsittelyyn, savukaasujen puhdistukseen, maanparannukseen sekä pinnoitteisiin, liimoihin, muoveihin ja kumiin.

Bulk-toimitukset, saatavana valtakunnallisesti. 

Soilfood Newera -uusiokalkkien hiilidioksidipäästöt ovat vain muutamia prosentteja verrattuna tyypillisesti käytettävien kalkkien päästöihin. Soilfoodin kalkkituotteiden tuotannon päästöt ovat alle 5 kg CO2-ekv. tuotetonnia kohden, kun tyypillisesti käytettävien neitseellisten kalkkituotteiden tuotannon päästöt ovat kalsiumkarbonaatin osalta yli 20 kg ja kalsiumhydroksidin osalta yli 900 kg CO2-ekv.*  

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119486795-18-XXXX

Kiinnostuitko?

Kysy tuotteen soveltuvuudesta tuotantoonne. Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö

Ari Petäjistö

Myyntipäällikkö, tuotteet teollisuuteen

Mika Malin

Tuotemyynti, jätevesipuhdistamot

Nimi(Pakollinen)
Yritys(Pakollinen)
Haluatko selvittää, miten Newera-kalkkituotteet soveltuvat tuotantoonne? Toivotko lisätietoja tuoteominaisuuksista?

* Päästölaskentaan on huomioitu tuotteen elinkaaren vaiheet syntypaikalta tuotantoon (cradle-to-gate). Laskenta ei pidä sisällään asiakaskuljetuksista tai tuotteen käytöstä syntyviä päästöjä. Ensisijaisesti laskennassa on käytetty primaaridataa. Toissijaisina tietolähteinä on käytetty Sphera Professional 2023 – ja Ecoinvent 3.8 -tietokantoja. Laskennassa noudatettiin ISO14040- ja ISO14044-standardeja soveltuvin osin. Laskennan teki Etteplan Finland Oy vuonna 2023. 

Tutustu myös:

Newera Aktiivikalkki

Newera Aktiivikalkki  

Yksi markkinoiden tehokkaimmista uusiokalkeista! Reaktiivinen kalkkituote, joka soveltuu esimerkiksi stabilointiin, neutralointiin ja pH:n säätöön erilaisissa teollisuuden prosesseissa.

Katso tuotetiedot >

Lue lisää: