fbpx
Siirry pääsisältöön

Toimimme osana ruokaketjua, joten tuotteidemme laatu ja turvallisuus ovat meille ensijaisen tärkeitä. Yhtä lailla tärkeitä ovat laadukas toiminta ja palvelun laatu koko tuotantoketjussamme. Asiakkaillemme se tarkoittaa selkeyttä ja virheettömyyttä sekä jatkuvaa kuuntelemista ja laadun kehittämistä.

Soilfoodin toimintaa ohjaa ISO 9001 ja ISO 14 001 sertifioitu johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmä auditoidaan sisäisesti ja ulkoisesti vuosittain.

Tuotteidemme laatu takaa turvallisuuden

Kaikki tuotteemme ovat kierrätettyä alkuperää eli ne on valmistettu teollisuuden sivuvirroista. Samalla tuotteemme ovat osa ruokaketjua, joten kierrätyslannoitteiden sekä maanparannusaineiden laatu ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Osana elintarvikeketjua olemme Ruokaviraston valvonnassa. Teemme omavalvontaa lannoitelainsäädännön ja ruokaviraston vaatimusten mukaan ja laadun kehittäminen on meille itsestään selvää.

Lannoitelainsäädäntö asettaa meille selkeät raja-arvot, joita noudatamme. Tuotteiden laatua seurataan jatkuvasti. Vuositasolla esimerkiksi laboratorioissa tehtäviä analyyseja kertyy yli 5 000 kappaletta.

Asiakas on jatkuvan kehittämisen keskiössä

Soilfoodin laatu- ja ympäristöpolitiikka kattaa kaiken toimintamme eri yksiköissä ja koko toimintaketjussa. Haluamme parantaa ja kehittää jatkuvasti. Laadun seuranta ja mittaus on avain tähän. Laadulle onkin toiminnassamme asetettu numeeriset tavoitteet.

Jatkuvaa laadun kehittämistä varmistavat selkeät toimintamallit ja -ohjeet. Ne turvaavat paitsi tuotteiden laatua, myös palvelun johdonmukaisuutta, selkeyttä ja sujuvuutta. Palvelun laadun mittaaminen onkin yksi prioriteeteistamme: me pidämme tiiviisti yhteyttä asiakkaisiimme, kuuntelemme ja kehitämme.

Haitta-aineselvitys laadunhallinnan tukena

Lannoitelainsäädäntö määrittää tiettyjen aineiden osalta tarkat raja-arvot, joihin pitää poikkeuksetta päästä. Soilfoodilla on haluttu viedä laaduntarkkailu selvästi tätä pidemmälle, sillä esimerkiksi kierrätyslannoitteiden turvallisuus herättää kysymyksiä.

Teetimme kaikissa päätuoteryhmissä lainsäädännön vaatimuksia tarkemmat haitta-aineanalyysit. Selvityksessä tutkittiin teollisten asiakkaiden prosesseja, jotta tunnistettiin mahdolliset haitalliset aineet. Tämän ja tuotekohtaisen riskiarvon perusteella tuotteista analysoitiin haitta-aineet.

Analyysituloksissa mikään haitallinen aine ei ollut yli haitalliseksi tunnistetun pitoisuuden, ja suurin osa tuloksista oli alle määritysrajan.

Lisätiedot

Aino Peltonen

Laatupäällikkö

040 163 0825
aino.peltonen@soilfood.fi