fbpx
Siirry pääsisältöön

Kriisitilanne pakottaa meidät muuttamaan totuttuja tapoja ruoantuotannossa. Muutos on samalla mahdollisuus sekä ihmiselle että ympäristölle.

Suomalainen ruoantuotanto on pitkään ollut riippuvainen Venäjästä, joka on suuri typpi-, fosfori- ja kaliumlannoitteiden tuottaja. Suomeen on tuotu paitsi valmiita lannoitteita ja lannoitteiden raaka-aineita myös tuotantoon käytettävää energiaa.

Kriisitilanne tekee riippuvaisuussuhteet näkyviksi. Suomalaisen ruoantuotannon tuontiriippuvuutta voidaan vähentää hyödyntämällä nykyistä tehokkaammin ja laajemmin yhteiskunnassa jo kiertäviä ravinteita sekä parantamalla peltomaiden kasvukuntoa.

Kierrätyslannoitteiden markkinaa on rakennettu vuosia, mutta edulliset, fossiilitalouteen pohjautuvat tuontilannoitteet sekä totutut tavat ovat hidastaneet muutosta. Tänä keväänä kierrätyslannoitteiden kysyntä ylitti tarjonnan. Viimeistään nyt, kun perinteisten väkilannoitteiden hinnat kolminkertaistuivat ja niiden saatavuudessa oli haasteita, kierrätyslannoitteista tuli kilpailukykyisiä ja kiinnostavia kaikille maatiloille.

Tällä hetkellä kiertotalouteen pohjaavan kierrätyslannoitemarkkinan kasvua rajoittaa raaka-aineiden saatavuus. Näin siitä huolimatta, että hyödyntämättömiä sivuvirtoja on yhteiskunnassamme valtavasti, ja kierrättämiseen on olemassa valmiita toimintamalleja, jotka voidaan ottaa käyttöön ilman isoja investointeja.

Teollisuudessa on tähän asti valittu sivuvirtojen käsittelyyn materiaalihyötykäyttö vain, jos se on kaupallisin perustein ollut houkuttelevampi kuin poltto tai kaatopaikkaus. Keinolannoitteiden hinnannousun myötä yhä useampien sivuvirtojen hyödyntäminen lannoitteissa on kannattavaa.

Kotimaiseen lannoitetuotantoon pitäisikin löytää uusia raaka-ainevirtoja. Maataloudessa voitaisiin hyödyntää muun muassa teollisuuden sivuvirroissa kiertäviä ravinteita, hiiltä ja orgaanista ainesta.

Teollisuudelta sivuvirran hyödyntäminen materiaalina vaatii halua muuttaa nykytilannetta. Ravinteiden kierrättäminen paitsi vahvistaa maamme huoltovarmuutta, on myös merkittävä osa ruoantuotannon vihreää siirtymää, kun neitseellisiä raaka-aineita korvataan kierrätetyillä. Se on yhteinen asia.

Kaikkien teollisuusyritysten on nyt syytä tarkastella sivuvirtojaan, sillä niiden hyödyntäminen lannoitetuotantoon vahvistaa ruoantuotannon omavaraisuutta. Samalla yhteiskunnassa ja koko ruokaketjussa on varmistettava, että huoltovarmuustason nosto toteutetaan myös viljelijöille kannattavasti.

Eljas Jokinen
toimitusjohtaja

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Kauppalehdessä 28.4.2022

Jaa

Lue myös