Siirry pääsisältöön

Soilfood Oy on vuonna 2015 perustettu yritys, joka tarjoaa metsä-, bioenergia-, elintarvike-, kaivos-, kemian- ja ympäristöteollisuudelle sivuvirtojen- ja tuotteiden hyötykäytön kokonaispalvelua. Vastaanotetuista sivuvirroista Soilfood jalostaa tuotteita, joita se markkinoi maatalouteen lannoitteiksi ja maanparannusaineiksi. Tuotteiden lisäksi tarjoamme maatalouden asiakkaille neuvonnallista kokonaispalvelua, jonka avulla viljelijä voi parantaa maan kasvukuntoa ja viljelyn kannattavuutta.

Soilfoodin nimi tulee maan pieneliöstön ravinneketjujen verkostosta, jota kutsutaan soil food webiksi. Hyvinvoiva maan mikrobisto huolehtii maan hyvästä rakenteesta, ravinteiden kierrättämisestä ja kasvien terveydestä. Maan korkea kasvukunto takaa korkeat sadot alhaisilla päästöillä sekä mahdollistaa hiilen sidonnan maaperään, mikä hillitsee ilmastonmuutosta.

Soilfoodin toiminta

Soilfood jalostaa teollisuuden sivuvirroista korkealaatuisia maanparannus- ja lannoitetuotteita korkealla teollisella ja agronomisella osaamisella. Tunnemme asiakkaidemme vaatimukset niin teollisuudessa kuin maataloudessakin.

Otamme kokonaisvastuun sivuvirran hyödyntämisestä sen syntypaikalta eteenpäin siten, että teollinen toimija saa keskittyä ydinliiketoimintaansa saavuttaen lisäarvoa sivuvirran ekologisesta ja taloudellisesta sekä kiertotalouden mukaisesta hyödyntämisestä. Vastaamme jäännöksen hyödyntämisestä lannoitevalmistelain mukaisesti koko vuosituotannon osalta. Kierrätimme vuonna 2019 yhteensä 187 107 tonnia teollisuuden sivuvirtoja. Tarkemmat tiedot uudistavuusraportissamme.

Soilfoodilla on maassamme ainutlaatuisen vahva osaaminen ja kokemus bioenergia- ja metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä maa- ja puutarhatalouden sekä viherrakentamisen kierrätyslannoitteina ja maanparannusaineina. Yhteistyö kanssamme takaa pitkäjänteisen sekä ekologisesti ja taloudellisesti kestävän vaihtoehdon sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Arkeamme ohjaavat arvot

Rohkeus
Rohkeus on osa tarinaamme. Soilfood on ponnistanut lyhyessä ajassa pienestä yrityksestä orgaanisten lannoitteiden ja maanparannuksen edelläkävijäksi ja markkinajohtajaksi. Meillä on rohkeutta kasvaa ja tarttua haasteisiin, kehittää ja luoda uusia tuotteita sekä uusia toimintamalleja – me uskallamme uida vastavirtaan. 
Ekologisuus
Materiaalien hyötykäytön ratkaisut ovat ekologisesti kestäviä. Toimintamme luo teolliselle toimijalle ekonomista sekä ekologista lisäarvoa, jonka lisäksi parannamme peltomaan kasvukuntoa ja ympäristöä. Toimintamme säästää uusiutumattomia luonnonvarojamme. Parempi pelto tuottaa paremmat sadot, pienentää ravinnehuuhtoumaa vesistöihin, sitoo hiiltä maaperään ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Seuraamme ekologista vaikuttavuuttamme ja raportoimme mm. säästämämme hiilidioksidipäästöt. 
Empatia
Kuuntelemme ja ymmärrämme asiakkaitamme niin teollisuudessa, kuin maataloudessa. Tarjoamme asiakkaillemme aina kokonaispalvelun, joka mahdollistaa asiakkaalle helppouden, opastuksen ja neuvonnan. Soilfoodin ratkaisut ovat aina asiakkaamme tarpeisiin räätälöityjä ja niiden tärkein tehtävä on tuottaa taloudellista lisäarvoa kestävästi. Jos joku asia mietityttää, soita ja kysy – me olemme helposti lähestyttäviä ja tavoitettavissa. 
Rehellisyys
Olemme luotettava kumppani ja kerromme toimintatavoistamme avoimesti. Myös yrityksemme sisällä henkilöstömme on tietoinen yrityksen nykytilasta, strategiasta ja taloudellisesta tilasta. Meillä on myös yhdessä sovitut pelisäännöt ja toimintatavat. 

Tuotteidemme laatustandardit ovat yleisiä laatuvaatimuksia ja -kriteereitä korkeammalla tasolla. Emme tyydy keskinkertaiseen laatuun. Tutkimme ja tuotamme tietoa tuotteistamme ja olemme varmoja tuotteistamme. Seuraamme ja raportoimme laatua säännöllisesti. Sen mitä lupaamme, myös teemme.  
Aikaansaaminen
Soilfoodin työ on aina laadukasta – seuraamme laatua laatujärjestelmämme avulla. Työmme on tehokasta ja tuottavaa, mutta myös ideoivaa ja uutta luovaa. Arvostamme omatoimisuutta, mutta tehokkuutemme avain on intensiivisessä tiimityöskentelyssä. Tehokkaat ratkaisut ovat myös asiakkaamme etu ja lisäarvon tuottamisen ydin. Käärimme hihat ja tartumme toimeen, oli edessä oleva haaste sitten millainen tahansa. 

Perustajat

Soilfoodin perustajat Ilkka Herlin (vas.), Eljas Jokinen, Saara Kankaanrinta ja Juuso Joona.
Soilfoodin perustivat Ilkka Herlin (vas.), Eljas Jokinen, Saara Kankaanrinta ja Juuso Joona.

Soilfoodissa on vahvaa käytännön osaamista maataloudesta. Perustaja, tutkija ja agronomi Juuso Joona viljelee vilja-, palko- ja öljykasveja siemeniksi sekä ruoaksi regeneratiivisin viljelymenetelmin Tyynelän tilallaan. Uudistava eli regeneratiivinen kiertomaatalous, lisää viljelymaan tuottavuutta, vähentää viljelyn päästöjä, lisää ympäristön monimuotoisuutta sekä lisää maatalouden kykyä sopeutua ympäristön ja yhteiskunnan muutoksiin.

Perustajat Saara Kankaanrinta ja Ilkka Herlin ovat omistautuneet Itämeri- ja ilmastotyölle ja he kehittävät Qvidjan kartanostaan ravinne- ja energiaomavaraista sekä hiiltä sitovaa maatilaa. Lue lisää Qvidjan kartanosta.

Perustaja ja toimitusjohtaja Eljas Jokinen työskenteli nuoruutensa Etelä-Suomen suurimmilla lypsykarjatiloilla, ja ensikosketus kierrätysravinteisiin syntyi jo 18 vuoden iässä, jolloin hänen ensimmäinen yrityksensä aloitti lietteen levityksen urakointipalveluiden tarjoamisen Etelä-Suomessa.