fbpx
Siirry pääsisältöön

Jalostamme elintarviketeollisuuden sivuvirroista lannoitteita maatalouteen. Tarjoamme kannattavan hyötykäyttöratkaisun, joka samalla parantaa kotimaisen ruoantuotannon omavaraisuutta.

Elintarviketeollisuudessa syntyy monia sivuvirtoja, jotka kannattaa hyödyntää maatalouden tuotantopanosten raaka-aineina. Kotimainen lannoitetuotanto parantaa huoltovarmuutta. Samalla se vähentää CO2-ekv.päästöjä, kun kierrätyslannoitteilla korvataan fossiilisia väkilannoitteita.

Soilfood on kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden edelläkävijä ja markkinajohtaja Suomessa. Tarjoammekin sivuvirroille luotettavan ja kannattavan hyötykäyttöratkaisun

Otamme vastuun sivuvirrasta syntypaikalta alkaen. Kumppanina tarjoamme elintarviketeollisuudelle prosessiosaamista ja kokemuksemme sivuvirtojen hyötykäyttöratkaisujen rakentamisesta.

Palvelut teollisuudelle, elintarviketeollisuus.

Kehitetään hyödyntämisestä yhdessä entistä kannattavampaa

Olemme kehittävä ja pitkäjänteinen kumppani: suunnittelemme hyötykäyttöratkaisuja pitkällä aikajänteenteellä ja haastamme asiakkaitamme kehittämään prosessejaan eteenpäin. Yhteinen tavoitteemme on sivuvirran arvon nostaminen: sivutuotteen arvon määrittää sen sisältämien ravinteiden määrä ja pitoisuudet. Tähän työhön tarjoamme elintarviketeollisuuden prosessiosaamista ja kokemuksemme elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä.


Ota yhteyttä!

Lähdemme siitä, että palvelumme pitää tuottaa asiakkaalle säästöjä tai mitattavaa lisäarvoa. Muuten yhteistyö ei kannata.

Anniina Hiltunen

Johtaja, raaka-ainehankinta


Teollisuuden kumppanina lupaamme:

1. Toimintavarmuutta

Meillä on kokemusta päivittäisestä yhteistyöstä teollisuuden kanssa yli miljoonan sivuvirtatonnin verran. Palvelemme päivittäin kymmeniä tehtaita. Jokaisen sivuvirran noudot ja jalostusketju suunnitellaan niin, että ne ovat mahdollisimman tehokkaita ja turvallisia.

Vuonna 2022 jalostimme yli 330 000 tonnia pölyjä, nesteitä, lietteitä ja vanukkaita. Koska omasta tuotannostamme ei synny sivuvirtoja, sama tonnimäärä toimitettiin tuotteina eteenpäin kotimaiseen maatalouteen lannoitteina tai maanparannusaineina. Toimintamme on sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 laatu, ympäristö ja johtamisjärjestelmien kautta.

2. Kannattavuutta

Kiertotalous on ensisijaisesti massojen kierrättämistä. Me suhtaudumme kannattavien ja tehokkaiden ratkaisuiden sekä jalostusmenetelmien valintaan ja kehittämiseen intohimoisesti. Meidän ensisijainen tavoitteemme on, että ratkaisumme on sinulle asiakkaana kannattava.

Me etsimme sivuvirroille niiden volyymin ja ominaisuudet huomioiden parhaan mahdollisen hyötykäyttöratkaisun, jota kehitämme myös sopimuskauden aikana. Tätä kautta syntyy kumppanuuksia ja hyötykäyttöratkaisumme kilpailukyky uusiutuu.

3. Jatkuvaa kehittämistä

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Panostamme merkittävästi teknologiseen ja innovatiiviseen kehitystyöhön projektien kautta. Intohimostamme jatkuvaan parantamiseen kertoo se, että tätä työtä meillä tekee huippuammattilaisista koostuva yksikkö nimeltään TIKY (Teknologia, innovaatiot & kilpailukyky). Yksikön ainoa tavoite on varmistaa, että palvelumme ja tuotteemme ovat tulevaisuudessa entistä kannattavampia asiakkaillemme.

4. Helppoutta

Yhteistyön alussa sovimme rajapinnan, jonka jälkeen sivuvirran omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyy meille. Vastaamme koko vuosituotannon hyödyntämisestä aina syntypaikalta alkaen. Vastaamme jalostuksesta, logistiikasta, välivarastoinnista, analysoinnista, markkinoinnista ja myynnistä sekä viranomaisvelvotteista.

5. Vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Soilfoodin toiminta nojaa arvoihimme. Olemme suoraselkäisiä, nöyriä – mutta ammattimaisia.

Asiakkaallamme on näkymä Soilfoodin toimintaan ja varmuus siitä, että sivuvirran materiaalihyötykäyttö on vastuullista sekä uudistavaa. Yhdessä luomme maailmaa, jossa käytämme luonnonvaroja viisaasti.


Asiakastyytyväisyys on tärkein mittarimme

Vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä (2022) 93 % teollisista asiakkaistamme arvioi yhteistyön Soilfoodin kanssa edistävän liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista. 74 % koki Soilfoodin olevan markkinan suunnannäyttäjä. Suosittelutodennäköisyyttä kuvaava NPS on 32.


Referenssejämme