fbpx
Siirry pääsisältöön

Syntyykö laitoksellanne sivuvirtoja, jotka voisimme hyödyntää lannoitetuotannossa? Soilfood on kokenut biokaasulaitosten kumppani: olemme olemassaolomme aikana ohjanneet yli 670 000 tonnia biokaasulaitosten sivuvirtoja maatalouteen lannoitteiksi.

Ymmärrämme, mitä biokaasulaitosten palveleminen vaatii: Olemme kehittäneet biokaasulaitoksille yhteistyömallin, jossa otamme vastuun sivuvirrasta sen syntypaikalta alkaen. Operatiivinen toimintamme on hiottu tehokkaaksi yhteistyössä teollisten toimijoiden kanssa.

Palveluihimme luottavat kymmenet teollisuuslaitokset ja tuotteitamme käyttävät tuhannet maanviljelijät maanlaajuisesti.  

Olemme kierrätyslannoitteiden edelläkävijä ja markkinajohtaja Suomessa. Vastaamme sivuvirtojen laadunhallinnasta ja jalostuksesta. Valtakunnallinen myyntimme huolehtii tuotteen myynnistä ja menekistä kaikkina aikoina. Myyntimme asiantuntijoille on korkea agronominen osaaminen ja kokemus tuhansista viljelijäasiakkaista ympäri Suomen.


Valtakunnallinen myyntiorganisaatio takaa menekin

Lupaamme asiakkaillemme menekkitakuun, jolloin biokaasu- tai bioetanolilaitoksen ei tarvitse huolehtia tuotannon ja kysynnän vastaavuudesta. Tuotteiden myynnistä huolehtii maatalousmyynnin valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatiomme.

Olemme pitkäjänteinen kumppani, joka tarjoaa kustannuksiltaan kestävän ratkaisun. Kaikessa toiminnassamme tähtäämme ekologisesti parhaaseen mahdolliseen loppukäyttöratkaisuun. Ohjaamme kaikki jalostamamme sivuvirrat hyötykäyttöön maatalouteen korvaamaa fossiilisesti valmistettuja lannoitteita. Myyntimme asiantuntijoilla on korkea agronominen osaaminen, joten he tukevat tarkoituksen mukaisen lannoituksen suunnittelua tiloilla.

Ohjaamme hyötykäyttöön kaikki biokaasu- ja bioetanolilaitosten sivuvirrat kuten:

  • kiinteä mädäte 
  • nestemäinen mädäte ja liete 
  • mädätysjäännös 
  • haihdutuskonsentraatti 
  • ammoniumsulfaatti

Olemme luopuneet yhdyskuntapuhdistamolietteiden käytöstä tuotteidemme raaka-aineina. Päätöstä on ohjannut muutos markkinassa.


Ota yhteyttä!

Lähdemme siitä, että palvelumme pitää tuottaa asiakkaalle säästöjä tai mitattavaa lisäarvoa. Muuten yhteistyö ei kannata.

Anniina Hiltunen

Johtaja, raaka-ainehankinta


Biokaasu- ja bioetanolilaitokset, St1 Kajaani varastointi
St1:n tehtaan alueelle tehty allasinvestointi varmistaa jatkuvan tuotantoprosessin sujuvuutta ja kierrätyslannoitteen tasalaatuisuutta.

Case: St1:n ravinnepitoinen sivuvirta maataloushyötykäyttöön


St1 Oy:n Kajaanin laitoksella tuotetaan sahanpurusta bioetanolia ja sivutuotteina muita puupohjaisia tuotteita. Yhtenä sivutuotteena syntyvä ravinnepitoinen sivuvirta ohjataan hyötykäyttöön maatalouteen Soilfoodin kautta.

– Biojalostamon kaikki puusta saatavat tuotejakeet pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti hiilidioksidipäästöjä minimoiden. Yhteistyö Soilfoodin kaltaisen kiertotalouden osaajan kanssa tukeekin vahvasti sekä Kajaanin laitoksen että koko yhtiön strategiaa CO2-hyvän energian tuottamisesta, sanoo kehityspäällikkö Joonas Hämäläinen St1 Oy:stä.


Asiakastyytyväisyys on tärkein mittarimme

Vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä (2022) 93 % teollisista asiakkaistamme arvioi yhteistyön Soilfoodin kanssa edistävän liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista. 74 % koki Soilfoodin olevan markkinan suunnannäyttäjä. Suosittelutodennäköisyyttä kuvaava NPS on 32.