fbpx
Siirry pääsisältöön

Ainoa markkinoilla oleva reaktiivinen uusiokalkki!

Reaktiivinen kalkkituote, joka soveltuu esimerkiksi stabilointiin, neutralointiin ja pH:n säätöön erilaisissa teollisuuden prosesseissa. Newera Aktiivikalkki on yksi markkinoiden kustannustehokkaimmista reaktiivisista kalkkituotteista ja ainoa markkinoilla oleva reaktiivinen uusiokalkki.

Aktiivikalkin teho perustuu kalsiumhydroksidiin. Käyttökohteita muun muassa vesien käsittely, maaperän stabilointi, vaarallisten aineiden käsittely.  

  • Pölyämättömyyden vuoksi helppo käsitellä 
  • Lavatoimitukset
  • Saatavana valtakunnallisesti 

Soilfood Newera -uusiokalkkien hiilidioksidipäästöt ovat vain muutamia prosentteja verrattuna tyypillisesti käytettävien kalkkien päästöihin. Newera Aktiivikalkin valmistuksen päästöt ovat 99 % pienemmät neitseellisiin tuotteisiin verrattuna. Soilfoodin kalkkituotteiden tuotannon päästöt ovat alle 5 kg CO2-ekv. tuotetonnia kohden, kun tyypillisesti käytettävien neitseellisten kalkkituotteiden tuotannon päästöt ovat kalsiumkarbonaatin osalta yli 20 kg ja kalsiumhydroksidin osalta yli 900 kg CO2-ekv.*  

REACH-rekisteröintinumero: 1-2119475325-36-XXXX

Kiinnostuitko?

Kysy tuotteen soveltuvuudesta tuotantoonne. Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö

Ari Petäjistö

Myyntipäällikkö, tuotteet teollisuuteen

Mika Malin

Tuotemyynti, jätevesipuhdistamot

* Päästölaskentaan on huomioitu tuotteen elinkaaren vaiheet syntypaikalta tuotantoon (cradle-to-gate). Laskenta ei pidä sisällään asiakaskuljetuksista tai tuotteen käytöstä syntyviä päästöjä. Ensisijaisesti laskennassa on käytetty primaaridataa. Toissijaisina tietolähteinä on käytetty Sphera Professional 2023 – ja Ecoinvent 3.8 -tietokantoja. Laskennassa noudatettiin ISO14040- ja ISO14044-standardeja soveltuvin osin. Laskennan teki Etteplan Finland Oy vuonna 2023. 

Nimi(Pakollinen)
Yritys(Pakollinen)
Haluatko selvittää, miten Newera-kalkkituotteet soveltuvat tuotantoonne? Toivotko lisätietoja tuoteominaisuuksista?

Tutustu myös:

Newera Hienokalkki

Newera Hienokalkki 

Newera Hienokalkin teho perustuu ultrahienoon partikkelikokoon. Uusiokalkki soveltuu esimerkiksi alkaliteetin nostoon ja pH:n säätöön erilaisissa prosesseissa.

Katso tuotetiedot >

Lue lisää: