Siirry pääsisältöön

Luotettavat kotimaiset hiilinielut
syntyvät maataloudessa

Soilfoodin sertifioidut hiilinielut syntyvät suomalaisessa kiertotaloudessa. Hiilinielu muodostuu peltomaahan, kun maanviljelijä käyttää pellollaan teollisuuden sivuvirroista jalostettuja Maanparannuskuituja. Osa kuitujen hiilestä sitoutuu maahan pitkäaikaisesti.

Tavoitteemme on nopeuttaa siirtymää kiertotalouteen ja rakentaa kestävää kotimaista ruoantuotantoa. Hiilinielujen myynnistä saatava tulo jaetaankin tasan teollisuuden, maanviljelijän ja Soilfoodin kesken.

linkki (PDF)

Ota yhteys myyntiin ja kysy lisätietoja

Valitse luotettava, kotimainen hiilinielu

1

Ei sisällä riskiä kaksoislaskennasta

Suomen valtio raportoi mm. metsät omiin nimiinsä, mutta ei maanparannusaineiden (pl. lanta) käytön synnyttämiä hiilinieluja. Näin kuitukäsittelystä peltomaahan syntyneeseen hiilinieluun ei sisälly riskiä kaksoislaskennasta. Lisäksi mukana olevat viljelijät sitoutuvat siihen, ettei hiilinieluja lasketa tai hyödynnetä mihinkään muuhun käyttöön.

2

Lisäisyys toteutuu koko arvoketjussa

Hiilinielujen myynnistä saatu tulo jaetaan teollisuuden, viljelijän ja Soilfoodin kesken. Tämä taloudellinen kannustin kasvattaa toimintaa merkittävästi: teollisuuden on kannattavampaa ohjata sivuvirtoja polton sijaan hyötykäyttöön materiaalina, maanviljelijän kannattaa parantaa pellon kasvukuntoa kuitukäsittelyllä.

Soilfoodin Maanparannuskuiduilla voidaan tehokkaasti nostaa orgaanisen aineksen määrää vähämultaisessa maassa.
3

Luotettava todennus, vuosittainen auditointi

Hiilinielujen mittaus, todentaminen ja raportointi toteutetaan Puro.earthin standardien mukaisesti. Toiminnan nettonegatiivisuus on todennettu ulkopuolisen toteuttamalla elinkaariarviolla: kuitukäsittely sitoo hiiltä enemmän kuin vapauttaa. Tämän lisäksi riippumaton taho auditoi ja verifioi hiilinielut vuosittain.

Ota yhteys myyntiin ja kysy lisätietoja

Soilfood on kiertotalousyritys, joka haluaa tehdä maailman muuttamisen helpoksi maanviljelijöille ja teollisuudelle. Tavoitteemme on korvata neitseellisiä raaka-aineita kierrätetyillä materiaaleilla paljon ja nopeasti. Samalla yhteistyössä asiakkaidemme kanssa vähennämme päästöjä ja lisäämme maaperän hiilivarastoja. Soilfood.fi >

Kerro edelläkävijän ainutlaatuinen tarina

Valitsemalla Soilfoodin hiilinielut, olet mukana rakentamassa kotimaista kiertotaloutta. Soilfoodin hiilinielut edistävät kotimaista kiertotaloutta, kestävää maataloutta ja luotettavaa hiilinielumarkkinaa. Ne ovat vastuullisen brändin valinta ja tarina, joka kannattaa kertoa sidosryhmille.

“Valitsimme päästökompensaatioon Soilfoodin hiilinielut. Koska päästökompensaatioiden markkina on vielä reguloimaton, oli kotimainen innovaatio meistä paras ja lesoin ratkaisu.”

Arttu Muukkonen,
Toimitusjohtaja,
Lehmus Roastery »

Miten Soilfoodin hiilinielut lasketaan ja verifioidaan?

Maaperään lisätyn hiilen määrä perustuu tarkkoihin analyyseihin ja mittauksiin tuotteen hiilipitoisuudesta ja viljelijöiden käyttämistä kuitumääristä. Hiilen pysyvyys maassa on mallinnettu Suomen Ilmatieteen laitoksen kehittämällä YASSO-mallilla, jota käytetään mm. Suomen valtion kasvihuonekaasuinventaarion laskennassa. 

Vain hiili, jonka pysyvyys peltomaassa on 20 vuotta tai enemmän, sisällytetään laskelmiin. Hiilinieluista on myös vähennetty kaikki toiminnasta aiheutuvat päästöt.

Hiilinielujen mittaus, raportointi ja todentaminen toteutetaan Puro.earth-kauppapaikan vaatimusten ja standardien mukaisesti. Kaikki laskennassa käytetyt analyysit on teetetty riippumattomissa akkreditoiduissa laboratorioissa, hiilen pysyvyyden mallintamisen on toteuttanut Luonnonvarakeskus, ja toiminnan päästöt on laskettu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta.

Ota yhteys myyntiin ja kysy lisätietoja

Ruoantuotannon omavaraisuus, kannattavuus, kestävyys

Teollisuuden sivuvirtojen kierrättäminen maatalouteen lisää huoltovarmuutta ja kotimaisen ruoantuotannon omavaraisuutta.

Hiilinielujen myyntitulon kautta maanviljelijät saavat lisätuloa aikaansaamistaan ympäristöhyödyistä – ensimmäistä kertaa.

Viljelijälle kuitukäsittely on maan kasvukuntoa parantava toimenpide, joka varmistaa hyviä satotasoja ja vähentävät kemiallisten lannoitteiden tarvetta.

Kuitukäsittely puolittaa pellon fosforivaluman. Tutkimuksissa on osoitettu, että maanparannuskuidut ovat yksi tehokkaimmista vesiensuojelumenetelmistä.

Jokaiseen tonniin Maanparannuskuitua on sitoutunut ilmasta 50–130 kg CO2, tuotteesta riippuen. Keskimäärin tämä tarkoittaa 4–7 tonnin CO2 hiilinielua per peltohehtaari.

Myyntitulo jaetaan teollisuuden, viljelijän ja Soilfoodin kesken, sillä kaikkia tarvitaan, jotta hiilinielu syntyy. Kun kestävin on kannattavin, kaikki voittavat.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Tanya Santalahti hiilinielut tuoteryhmäpäällikkö

Hiilinielujen myynti

Tanya Santalahti

Tuoteryhmäpäällikkö, päästökompensaatiotuotteet

050 550 3240

tanya.santalahti@soilfood.fi

Hiilinieluprojekti

Ossi Kinnunen

Tutkimus- ja kehitysjohtaja

0400 516 929

ossi.kinnunen@soilfood.fi


Osta hiilinieluja Puro.earth-kauppapaikalta

Suomessa perustettu, kansainvälisesti toimiva Puro.earth on maailman ensimmäinen markkinapaikka sertifioiduille hiilinieluille. Puro keskittyy sertifioimaan ja välittämään todennettuja hiilinieluja, joilla on potentiaalia sitoa hiiltä isossa mittakaavassa.

Osta täältä

Seuraa hiilinielujen hintakehitystä Nasdaqin hinta-indeksillä


Usein kysyttyä hiilinieluista ja päästökompensaatiosta

Soilfoodin Maanparannuskuidut ovat metsäteollisuuden sivuvirroista jalostettuja maanparannusaineita, joilla lisätään orgaanista aineista ja ravinteita peltomaahan. Maanviljelijälle Maanparannuskuidut ovat ensisijaisesti maanparannusaineita, joilla parannetaan maan kasvukuntoa ja satotasoja. Lisää Soilfoodin Maanparannuskuiduista >

Hiilivarasto tarkoittaa biomassaan kuten metsään, mereen tai maaperään sitoutuneen hiilen määrää, joka on siis poissa ilmakehästä. Ilmastonmuutoksen kannalta olennaista on nimenomaan muutokset hiilivarastoissa: hiilivaraston kasvua eli sitä, että siihen sitoutuu lisää hiiltä, kutsutaan hiilinieluksi. Vastaavasti hiilivaraston pienenemistä eli sitä, että siitä vapautuu hiiltä ilmakehään, kutsutaan hiilen lähteeksi.

Suomen valtio, kuten muutkin Pariisin ilmastosopimukseen sitoutuneet maat, raportoivat sekä päästönsä että hiilinielunsa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että merkittävä osa Suomessa toteutuneista päästövähennyksistä ja hiilen sidonnasta raportoidaan Suomen valtion nimissä. Kaksoislaskennasta on kyse tilanteessa, jossa myydään kompensaationa jo osaksi valtion kasvihuonekaasuinventaariota laskettu hiilinielu. Tällöin hiilinielu lasketaan kahteen eri paikkaan.

Päästökaupassa käytetty yksikkö päästövähennyksille ja hiilinielujen lisäyksille. Yksi päästökrediitti vastaa yhtä ilmakehästä poistettua tonnia päästöjä hiilidioksidiekvivalentteina laskettuna (1 000 kg CO2-ekv.). Puro.earth käyttää päästökrediitistä termiä CORC (CO2 removal certificate).

Lisäisyys tarkoittaa, että ilmastohyötyä ei olisi syntynyt ilman päästökauppaa ja -projektia. Mikäli päästövaikutus syntyisi riippumatta siitä, maksaako ostaja siitä vai ei, päästökauppa ei todellisuudessa vähennä päästöjä verrattuna tilanteeseen, jossa päästökauppaa ei tehtäisi. Ostaja ei siis saavuttaisi mitään vastikkeeksi rahoilleen. Luotettava ja riittävän tiukka lisäisyystarkastelu on tärkeä osa eri standardien toimintaa.

Nykyisessä talousmallissa ei hinnoitella ulkoisvaikutuksia eli esimerkiksi ympäristövaikutukset eivät ole tuotteiden tai palveluiden hinnoissa mukana. Soilfood haluaa muuttaa ajattelua ja nopeuttaa siirtymää kohti kiertotaloutta ja kestävää ruoantuotantoa. Hiilinielujen myynti ja tulonjako on esimerkki siitä, miten hyviin toimintamalleihin on mahdollista lisätä taloudellisia kannustimia, mitkä kasvattavat toimintaa ja sen tuottamia ympäristöhyötyjä Toistaiseksi esimerkiksi maanparannuskuiduiksi soveltuvista sivuvirroista poltetaan 90 %. Arvoketjuun tuotava lisätulo tekee kestävästä valinnasta kannattavamman sekä teollisuudelle että maanviljelijälle.

Soilfoodin hiilinielut ovat myynnissä Puro.earth-markkinapaikalla. Yksittäisiä ostoja on mahdollista tehdä suoraan Puron verkkokaupasta. Isompien erien ja pitkäaikaisten sopimusten tekemisessä auttaa Soilfoodin hiilinielujen myynti.

Ranska esitteli 4/1000-aloitteen vuonna 2015 Pariisin ilmastokokouksessa. Aloitteen tavoite on lisätä maaperän hiilen määrää vuosittain 0,4 prosentilla eli 4 promillella. Laskelmien mukaan tämä vähentäisi merkittävästi ihmisten aiheuttamia vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. 4/1000 aloite kokoaa yhteen toimijat maailman laajuisesti lisäämään maan orgaanista ainesta ja sen kautta maan hiilivarantoja. Sen sijaan, että pellot ovat hiilipäästöjen lähde, ne voivatkin sitoa hiiltä jopa pysyvään muotoon. Maaperän ylempien kerrosten (n. 40 cm) hiilipitoisuuden kasvattaminen on mahdollista. Niillä alueilla, joilla hiilipitoisuus on lähtötilanteessa hyvin pieni, se saadaan nousemaan nopeastikin. Suomessa tämä lähtötilanne ei ole heikoin mahdollinen. Lisätietoja Carbon Actionista >

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Tanya Santalahti hiilinielut tuoteryhmäpäällikkö

Hiilinielujen myynti

Tanya Santalahti

Tuoteryhmäpäällikkö, päästökompensaatiotuotteet

050 550 3240

tanya.santalahti@soilfood.fi

Hiilinieluprojekti

Ossi Kinnunen

Tutkimus- ja kehitysjohtaja

0400 516 929

ossi.kinnunen@soilfood.fi

Yhteydenottolomake

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä tai tuotteistamme? Jätä yhteydenottopyyntö.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.