Siirry pääsisältöön

Maanparannuskuitujen kenttäkoe perustettiin vuonna 2015. Kokeen ensimmäisen viiden vuoden erinomaiset tutkimustulokset julkaistiin korkeatasoisessa tieteellisessä julkaisusarjassa (Rasa ym. 2021). Maanparannuskuitujen ravinnehuuhtoumaa vähentävä vaikutus on merkittävä ja niiden käyttäminen on tehokas ja kilpailukykyinen vesiensuojelukeino. Vesiensuojelukeinona se on ainutlaatuinen sikäli, että orgaanisen aineksen lisäys peltomaahan hoitaa pitkäkestoisesti ongelman juurisyytä parantaen samalla kasvintuotannon edellytyksiä ja kannattavuutta. Nyt aloitetussa hankkeessa selvitetään, seuraako toistetusta kuitukäsittelystä kertyviä vaikutuksia peltomaahan, kuten voidaan perustellusti odottaa.

Orgaaninen aines lisää maan biologista aktiivisuutta, mikä edesauttaa maan mururakenteen muodostumista ja kestävyyttä. Hyvä ja kestävä mururakenne vähentää pellon vesieroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista. Maan orgaaninen aines on merkittävä hiilivarasto.

Orgaaninen aines parantaa myös maan kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, kuten kationinvaihtokapasiteettia ja vedenpidätyskykyä. Näin maa pidättää paremmin kasveille käyttökelpoisia ravinteita ja vettä, mikä on ilmaston muuttuessa kasvinviljelyn elinehto. 

HANKE-INFO

Soil improvement fibres 2021-2022 
Rahoittaja: Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020-2022 

Yksityiset rahoittajat: Soilfood, CEPI, Biolan, Metsä Group ja Stora Enso. 

Soilfoodin koordinoiman hankkeen kokeellisen osion toteuttaa Luonnonvarakeskus

Nyt koetta jatketaan uudessa Soil Improvement Fibres -hankkeessa, jossa päästään ensimmäistä kertaa tutkimaan, seuraako toistetusta kuitukäsittelystä kertyviä vaikutuksia, kuten voidaan perustellusti odottaa. Kokeen yhteydessä muissa tutkimushankkeissa seurataan mm. maanparannuskuitujen vaikutuksia peltomaan mikrobiologiaan ja hiilivarastoon. 

Soilfoodin koordinoiman hankkeen kokeellisen osion toteuttaa Luonnonvarakeskus. Hanketta rahoittavat Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020-2022 sekä Soilfood, CEPI, Biolan, Metsä Group ja Stora Enso. 

Rasa, K., Pennanen, T.; Peltoniemi, K., Velmala, S., Fritze, H., Kaseva, J., Joona, J. & Uusitalo, R. 2021. Pulp and Paper Mill Sludges Decrease Soil Erodibility. Journal of environmental quality. 50: 172– 184. https://doi.org/10.1002/jeq2.20170 

Ota yhteyttä ja kysy lisää 

Eetu Virtanen

040 834 3699

Tutkimuspäällikkö

eetu.virtanen@soilfood.fi


Jaa

Lue myös

Mondi Powerflute Kuopio: ”Halusimme sivuvirran käsittelyyn läpinäkyvän kiertotalousratkaisun”

Suomalaisesta koivusta valmistuu Kuopiossa Mondi Powerfluten tehtaalla premium-kartonkia, josta merkittävä osa päätyy elintarvikkeiden, kuten hedelmien, pakkauksiin. Yhtä lailla alkutuotantoon päätyy tuotantoprosessin merkittävin sivuvirta, kuituliete. Soilfood jalostaa sen maanparannusaineeksi. Näin puun kaikki kuidut hyödynnetään tehokkaasti, ja jätettä syntyy vähemmän.