Ravinnekuituhanke

Hankkeessa tutkittiin sellu- ja paperiteollisuuden sivuvirroista jalostettujen maanparannuskuitujen käyttöä lannoite- ja maanparannusaineina kasvinviljelyssä.