Siirry pääsisältöön

Rakennekalkki lV on sammutettua kalkkia, jolla kuivaan aikaan levitettynä, ja heti levityksen jälkeen muokattuna, on savimaan rakennetta parantava vaikutus. Rakennevaikutus perustuu reaktiiviseen kalsiumhydroksidiin, joka tekee savimaasta helpommin muokkautuvan ja paremmin vettä läpäisevän.

Rakennekalkitus vähentää pellon fosforivalumia, eikä täten tuotteen sisältämää fosforia tarvitse huomioida ympäristökorvauksen fosforitaseessa. Tuotteen neutralointikyky on korkea eli tarvittava käyttömäärä on normaalia merkittävästi pienempi. Rakennekalkilla saadaan korjattua savimaan mururakennetta paremmin muokkautuvaksi maltillisilla käyttömäärillä korkean neutralointikyvyn ansiosta.

Soilfoodin teettämien uuttojen perusteella tuoteselosteen liukoinen fosfori (NAS-fosfori) kuvaa välittömästi kasveille käyttökelpoista fosforia. Fosfori ei kuitenkaan ole vesiliukoista eli huuhtoutumisherkkää. Tuoteselosteessa esitetyn kokonaisfosforin ja liukoisen fosforin erotus on fosforia, joka vapautuu kasvien käyttöön hitaammin. Pieni osa tästä on jäännösfosforia, joka ei ole lainkaan kasvien käytettävissä. Lisätietoja fosforista >

Tehty Suomessa -Avainlippumerkki.

Nopea Neutralointikyky Nliuk Nkok Pliuk Pkok K Ca Mg Til.p. Suos. käyttöm.
(%) kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/m3 t/ha
41 3,2 4,9 367 5,0 789 2 - 8

Levitettävä tuote Karkea
kivennäismaa
Savinen
kivennäismaa
hieta-, hiue- ja
hiesusavi
Aitosavi Multamaa, turvemaa,
liejusavi
vm m rm erm vm m rm erm vm m rm erm vm m rm erm
Soilfood Rakennekalkki IV 1,2 1,8 3,1 3,7 1,8 2,4 3,7 4,3 2,4 3,1 4,3 4,9 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1
Kalkki, kosteus 0 %, neutralointikyky 39 % 1,0 1,5 2,6 3,1 1,5 2,1 3,1 3,6 2,1 2,6 3,6 4,1 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1
Kalkki, kosteus 5 %, nopea neutralointikyky 30 % 1,4 2,1 3,5 4,2 2,1 2,8 4,2 4,9 2,8 3,5 4,9 5,6 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0

Yhden viljavuusluokan (0,4 pH-yksikköä) kohottamiseen tarvittava kalkitusainemäärä tn/ha