Siirry pääsisältöön

Tehokas rakennekalkki, jossa on tehokas kalkitusvaikutus! Savimaan parempi mururakenne tekee maasta helpommin muokkautuvan ja paremmin vettä läpäisevän.

Soilfood Rakennekalkki IV on sammutettua kalkkia, jolla kuivaan aikaan levitettynä, ja heti levityksen jälkeen muokattuna, on savimaan rakennetta parantava vaikutus. Rakennevaikutus perustuu reaktiiviseen kalsiumhydroksidiin, joka tekee savimaasta helpommin muokkautuvan ja paremmin vettä läpäisevän.

Rakennekalkitus vähentää pellon fosforivalumia, eikä täten kalkin sisältämää fosforia tarvitse huomioida ympäristökorvauksen fosforitaseessa. Soilfood Rakennekalkki IV neutraloi tehokkaasti, eli tarvittava käyttömäärä on normaalia merkittävästi pienempi. Rakennekalkilla saadaan korjattua savimaan mururakennetta paremmin muokkautuvaksi maltillisilla käyttömäärillä korkean neutralointikyvyn ansiosta. Savimaan kalkitus on rakennekalkin ansiosta tehokasta ja kalkituksen hinta kilpailukykyinen.

Soilfoodin teettämien uuttojen perusteella tuoteselosteen liukoinen fosfori (NAS-fosfori) kuvaa välittömästi kasveille käyttökelpoista fosforia. Fosfori ei kuitenkaan ole vesiliukoista eli huuhtoutumisherkkää. Tuoteselosteessa esitetyn kokonaisfosforin ja liukoisen fosforin erotus on fosforia, joka vapautuu kasvien käyttöön hitaammin. Pieni osa tästä on jäännösfosforia, joka ei ole lainkaan kasvien käytettävissä. Lisätietoja fosforista >

Tehty Suomessa -Avainlippumerkki.

Nopea Neutralointikyky Kokonaisneutralointikyky Til.paino Mg Ca K Pkok Pliuk Nkok Nliuk
(%) (%) kg/m3 kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t
41 48 789 5,0 367 4,9 3,2
Nopea Neutralointikyky, (%) 41
Kokonaisneutralointikyky, (%) 48
Til.paino, kg/m3 789
Mg, kg/t 5,0
Ca, kg/t 367
K, kg/t
Pkok, kg/t 4,9
Pliuk, kg/t 3,2
Nkok, kg/t
Nliuk, kg/t

Levitettävä tuote Karkea
kivennäismaa
Savinen
kivennäismaa
hieta-, hiue- ja
hiesusavi
Aitosavi Multamaa, turvemaa,
liejusavi
vm m rm erm vm m rm erm vm m rm erm vm m rm erm
Soilfood Rakennekalkki IV 1,2 1,8 3,1 3,7 1,8 2,4 3,7 4,3 2,4 3,1 4,3 4,9 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1
Kalkki, kosteus 0 %, neutralointikyky 39 % 1,0 1,5 2,6 3,1 1,5 2,1 3,1 3,6 2,1 2,6 3,6 4,1 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1
Kalkki, kosteus 5 %, nopea neutralointikyky 30 % 1,4 2,1 3,5 4,2 2,1 2,8 4,2 4,9 2,8 3,5 4,9 5,6 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0

Yhden viljavuusluokan (0,4 pH-yksikköä) kohottamiseen tarvittava kalkitusainemäärä tn/ha