Siirry pääsisältöön

Me lähdemme kumppanina siitä, että yhteistyömme tuottaa asiakkaillemme teollisuudessa joko säästöjä tai lisäansioita.

Jalostamme monipuolisesti erilaiset biokaasu- ja bioetanolilaitosten ravinnepitoiset sivuvirrat, kuten lietteet, mädätteet, vinassin ja haihdutteet, lannoitekäyttöön maatalouteen. Kumppanina takaamme sovitun menekin ja jatkuvan kehittämisen.

Tarjoamme biokaasu- ja bioetanolilaitoksille yhteistyömallia, jossa otamme vastuun sivuvirrasta sen syntypaikalta alkaen: noudamme tuotteen suoraan varastosäiliöstä ja vastaamme tuotteiden laadunhallinnasta sekä edelleen jalostuksesta, myynnistä ja markkinoinnista. Elinkaarikustannuksiltaan ratkaisumme onkin kokonaistaloudellisesti tehokkain.

Meillä on osaamista teollisuuden prosesseista ja kehitämme yhteistyössä asiakkaiden kanssa biokaasuprosessin lopputuotteiden lannoitekäyttöä.


Valtakunnallinen myyntiorganisaatio takaa menekin

Lupaamme asiakkaillemme menekkitakuun, jolloin biokaasu- tai bioetanolilaitoksen ei tarvitse huolehtia tuotannon ja kysynnän vastaavuudesta. Tuotteiden myynnistä huolehtii maatalousmyynnin valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatiomme.

Olemme pitkäjänteinen kumppani, joka tarjoaa kustannuksiltaan kestävän ratkaisun. Kaikessa toiminnassamme tähtäämme ekologisesti parhaaseen mahdolliseen loppukäyttöratkaisuun. Ohjaamme kaikki jalostamamme sivuvirrat hyötykäyttöön maatalouteen korvaamaa fossiilisesti valmistettuja lannoitteita. Myyntimme asiantuntijoilla on korkea agronominen osaaminen, joten he tukevat tarkoituksen mukaisen lannoituksen suunnittelua tiloilla.

Ohjaamme hyötykäyttöön kaikki biokaasu- ja bioetanolilaitosten sivuvirrat kuten:

Olemme luopuneet yhdyskuntapuhdistamolietteiden käytöstä tuotteidemme raaka-aineina. Päätöstä on ohjannut muutos markkinassa.


Asiakastyytyväisyys huippuluokkaa

86 % teollisten palveluiden asiakkaista arvioi yhteistyön Soilfoodin kanssa edistävän liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista. Suosittelutodennäköisyyttä kuvaava NPS on 55 (2020). Lue lisää asiakastyytyväisyystutkimuksesta >


Referenssit

Gasum Oy

”Soilfood on meille erinomainen kumppani puhtaamman maanviljelyn ja kiertotalouden edistämisessä. Gasumille yhteistyö mahdollistaa strategiamme mukaisen kiertotalousmallin toteutumisen mitä havainnollisimmalla tavalla. Yhdessä saamme ravinteet biokaasuntuotannon sivuvirroista talteen, takaisin pelloille ja sitä kautta elintarviketuotantoon, josta ne aikanaan taas palautuvat biokaasutuotantomme raaka-aineeksi. Tämä vapauttaa meiltä resursseja ydinliiketoimintaamme.”

Ari Suomilammi
Biokaasuliiketoiminnan tuotantojohtaja
Gasum Oy


Teollisuuden kehityshankkeet

Teemme aktiivisesti tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tavoitteemme on ohjata yhä uusia sivuvirtoja kannattavasti hyötykäyttöön.


Ota yhteyttä

Me lähdemme siitä, että palvelumme pitää tuottaa asiakkaalle säästöjä tai mitattavaa lisäarvoa. Muuten yhteistyö ei kannata.

Olli Lehtovaara

Johtaja, teolliset palvelut

0400 628 571

olli.lehtovaara@soilfood.fi

Eljas Jokinen, Soifoodin toimitusjohtaja

Eljas Jokinen

Toimitusjohtaja

040 703 1442

eljas.jokinen@soilfood.fi