Siirry pääsisältöön

Kalium on heti typen jälkeen tärkein ravinne nurmen sadontuotannossa. Sadon lisäksi kalium vaikuttaa nurmen laatuun sekä parantaa helteen, kuivuuden ja talvenkestävyyttä. Erityisen tärkeää nurmen lannoitus kaliumilla on toisella ja kolmannella sadolla sekä vanhoilla nurmilla.

Nurmet käyttävät runsaasti kaliumia, ja sadon mukana kaliumia voi poistua 50–400 kg hehtaarilta kasvukaudessa. Kaliumin puutteesta on tulossa yhä suurempi ongelma, varsinkin länsirannikolla ja Lapissa.

Kaliumlannoituksella voidaan lisätä nurmisatoa huomattavasti, jos maassa ei ole riittävästi kaliumia saatavilla. Nurmen lannoitus kaliumilla tulee jakaa jokaiselle nurmisadolle erikseen, hieman syyspainotteisesti. Nurmen iän myötä K-lannoitusta on usein syytä lisätä.

Kysy lisää Soilfood Boost NPKS-lannoitteesta maatalousmyynnistä >

Reservikalium nurmen lannoituksen suunnittelussa

Käyttökelpoisen kaliumin ennustamisessa reservikalium on viljavuuskalia tarkempi. Mikäli viljavuuskali on alhainen, mutta rehun K-pitoisuus on silti korkea, kannattaa tarkistaa maan reservikalit.

Kaliumlannoituksen perustuessa maan reservikaliumin määrään (vrt. viljavuuskaliumiin), lannoitussuositus tippuu, kun maassa on K-reservejä ja nousee, kun niitä ei ole.

Runsaasti reservikaliumia sisältävät yleensä savi- ja savespitoiset maat sekä kiilleperäiset hienot hiedat. Alhaisen reservikaliumin mailla kaliumlannoituksella on merkittävä vaikutus nurmen sadonmuodostukseen.

Viime vuosina säilörehun tuotantokustannus on vaihdellut välillä 19,9–23,7 snt/ry. Hintasuhteella 23 snt/ry ja 2,03 €/kg K kannattavan kaliumlannoituksen yläraja, heikon kaliumtilan mailla, sijoittuisi ensimmäisenä satovuonna 100–120 kg/ha/v tasolle ja siitä eteenpäin noin 220–240 kg/ha/v tasolle silloin, kun pyritään korkeaan satotasoon.* (Virkajärvi et all 2014: MTT Raportti 165, Nurmien kaliumtalous s. 42.)

Rehun kaliumpitoisuus jäisi edelleen ruokintaa ajatellen hyväksyttävälle tasolle. Tämä on selvästi aikaisempia suosituksia enemmän, eikä näin korkeita määriä ole mahdollista antaa tämän hetken seoslannoitteilla.

* Huom. Yllä rehuyksikön ja K:n hinnan esimerkkiarvoja. Luonnollisesti kannattavuus ja hinnat vaihtelevat. Rehuyksikön matalampi hinta laskee lannoituksen kannattavuutta ja K-kilon matalampi hinta nostaa sitä. 

Soilfood Boost NPKS – edullinen nurmen kaliumlannoitus

Soilfood Boost NPKS on erinomainen lannoite pelloille, joissa on selkeä kaliumin tarve ja kasveille, jotka käyttävät runsaasti kaliumia. Boost NPKS mahdollistaa korkeat satotasot luomussa, ja tarjoaa tavanomaiseen tuotantoon edullisen kaliumlannoituksen.

Soilfood Boost toimitetaan suoraan lietealtaaseen, jolloin sillä parannetaan lietelannan ravinnesuhteita vastaamaan paremmin kasvien tarpeita. Väkevöinti tasaa lietteen typpi-fosforitasapainoa ja lisää lietteeseen merkittävästi kaliumia.

Pyydä tarjous maatalousmyynnistä >
Soilfood Boost NPKS.

Soilfood Boost NPKS

Orgaaninen väkevä nestemäinen lannoite, joka sisältää kaikkia pääravinteita ja heti kasvien käytössä olevaa liukoista typpeä. Orgaaninen lannoitevalmiste ei happamoita maata ja tuotteen sisältämä orgaaninen aines lisää maaperän biologista aktiivisuutta.

Katso tarkat ravinnetiedot >>

Kuvassa täytetään lietesäiliötä. Soilfood Boostit sopivat erinomaisesti lietteen ja lannan väkevöintiin.

Väkevöinti tehostaa karjanlannan käyttöä

Lannan ja lietteen väkevöinti parantaa ravinnesuhteita vastaamaan paremmin kasvien tarpeita tasaten typpi-fosforitasapainoa ja lisäten lietteeseen merkittävästi kaliumia.

Lue lisää väkevöinnistä

Lähteitä ja luettavaa kiinnostuneille: 

http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti167.pdf

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/485102/mttraportti165.pdf?sequence=1

Pyydä tarjous maatalousmyynnistä >

Jaa

Lue myös