Siirry pääsisältöön

Rakas joulupukki, anna talvelle pitkä pakkasjakso! Minun lahjalistallani aivan kärjessä on toivomus kunnon talvikeleistä. Suomalaiset pellot tarvitsevat suunnitelmallista kalkitusta ja tämä vaatii hyvää routaa. Suomen talvi on näyttänyt menneinä vuosina ne huonoimmat puolensa, ja se näkyy kalkitusvelan kasvuna.

Kalkitusta kannattaa suunnitella hetki rauhassa, ja vertailla kalkkilaatuja. Kalkitusaineissa on eroja, ja tuotevalinnalla on suuri merkitys tulevaisuuteen. Viljelijän on hyvä haastaa kalkkitoimijat. Yleisesti hyvä suuntaus on se, ettei kalkitus ole enää ”rekka per 10 ha” -toteuttamista. Oikean kalkkilaadun valinnassa paras lähtökohta on analysoitu ja tarpeeksi edustava maanäyte.

Kalkkeja vertailemalla voi säästää hehtaarikustannuksissa!

Tuotevalinta on hyvä tehdä lohkon tarpeiden mukaan, sillä väärä tuote voi jopa heikentää tilannetta. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää savimaille ajettua liian magnesium-pitoista kalkkia, jolla heikennetään maan rakennetta – vaikka pH saadaankin nousemaan.

Kalkkilaatujen vertailija voi säästää selvästi myös hehtaarikohtaisissa kustannuksissa. Soilfoodin tehokkaat kalkit ovat tässä omassa luokassaan: pienemmällä levitysmäärällä voidaan hehtaarikustannuksia laskea merkittävästi. Lisäksi Soilfoodin kalkit sisältävät huomattavia määriä erilaisia ravinteita, ja niillä pystytään kalkituksen ohella vaikuttamaan tulevan satokasvin lannoituksiin, sekä ravinteiden määriin maassa.

Olemme tutkineet mm. ravinteiden käyttäytymistä maassa, erityisesti fosforin osalta. Kalkkien sisältämä fosfori on hyvin kasvien saatavissa, mutta kuitenkin sidoksissa itse kalkkiin. Vain pieni osa fosforista on huuhtoutumisherkkää.

1. VALITSE KALKKI LOHKOSI MUKAAN: analysoitu maanäyte on paras pohjatieto.

2. VERTAILE HEHTAARIKUSTANNUKSIA!


3. HUOMIOI KALKITUKSEN MUKANA TULEVAT RAVINTEET.
 

4. VALITSE OIKEA HETKI LEVITYKSIIN.


Lyhyet sesongit ovat hioneet Soilfoodin kuljetus-levittäjä-ketjun tehokkaaksi! Pystymme yhdessä myynnin, logistiikan ja laadunhallinnan ammattilaisten kanssa vastaamaan asiakkaan toiveisiin hyvinkin joustavasti. Samalla ammattilaisten ketjulla vastataan myös kelien tuomiin haasteisiin.


Viljelykulttuurin muutos sopii talvikalkitukselle

Suomalainen viljelykulttuuri muuttuu: muokkauksia tehdään vähemmän syksyllä, peltoajoa vähennetään ja talvisin pelloilla kasvaa jatkossa enemmän talvenpeittokasveja. Suuntaus on hyvä ja toivottava. Tähänkin kuvioon talvikalkitus sopii erinomaisesti. Kalkki muokataan peltoon keväällä, tai se saa imeytyä sinne sulamisvesien mukana esimerkiksi nurmituotannossa.  

Soilfood Tehokalkki III.
Tärkeää on oikea levitysaika. Viljelijä on omien maidensa paras asiantuntija, ja hänen kokemuksiensa, viljelykierron sekä sään mukaan valitaan paras hetki kalkitukseen.

Aina ei ole oikea hetki kalkita, eivätkä kaikki lohkot sovellu talvikalkituksiin. Runsaat korkeuserot tai jyrkät rinnemaat yhdistettynä sulamisvesiin ovat haasteellisia talvikalkituksiin. Levityksetkään eivät ole niille helppoja lumisina talvina. Tulvanarat pellot on myös syytä jättää pois laskuista, kun talvitöitä suunnitellaan. Vesitalouden on oltava kunnossa.

Pohjoisemman Suomen pellot eivät sovellu yhtä hyvin syyskalkituksiin ja puoltavat kalkituksia jäiseen maahan: turve ja eloperäisemmät maat eivät kanna koneita kunnolla, peltotiet eivät kestä kalkin siirtoa pellon reunaan, ja sadonkorjuun jälkeinen syksy on lyhyt.

Mika Malin

Luomuviljelijä, Kalkkien tuoteryhmäpäällikkö

040 836 3583

mika.malin@soilfood.fi

Talvikalkki pellolle

Tilaa talvikalkki pellolle nyt!

Tilaa kalkit hyvän sään aikana – toimitukset ja levitykset peltoon, kun sinulle sopii! Hyödynnä ennakkotilaajan etu 31.1.2021 mennessä.

Tilaa talvikalkki pellolle nyt

Jaa

Lue myös