Siirry pääsisältöön

1. Henkilötietojen käsittelyperusteet

Tässä selosteessa kerromme, mitä henkilötietoja Soilfood tallentaa ja miten niitä käsitellään. Tietosuojaseloste ei kata muiden yritysten tai yhteisöjen sivustoja, vaikka palveluistamme, järjestelmistämme tai sivuiltamme niihin linkitetään. 

1.1. Sopimus 

Käsittelemme asiakkaan antamia tietoja täyttääksemme sopimuksen asiakkaan tilaamasta palvelusta tai tuotteesta. 

1.2. Suostumus   

Voimme käsitellä asiakkaan antamia tietoja tai havainnoituja tietoja käyttäjän suostumuksen perusteella tehdäksemme kohdennettua myyntiä ja markkinointia. 

1.3. Oikeutettu etu 

Soilfood oy käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella: 

Hallussamme olevia henkilötietoja käsitellään sisäisesti Soilfood Oy:ssä. Nämä käsittely tarkoitukset ovat liiketoiminnan kannalta välttämättömiä ja siten oikeutettuun etuun perustuvia.  

1.4 Lakisääteinen velvoite 

 Soilfood Oy on velvoitettu käsittelemään ja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. 

2. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

2.1. Asiakkaan antamat tiedot 

Soilfood Oy kerää asiakkaan antamia tietoja tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja tilauksien tai muiden palveluiden toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä markkinointiin. Ilman näitä tietoja yhtiö ei voi toimittaa asiakkaan tilaamia tuotteita tai palveluita. Kerättäviä henkilötietoja ovat: 

Mahdolliset muut asiakkuuteen liittyvät asiointi- ja käyttötiedot (esim. tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä tuotteiden ja palveluiden käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot tai tilaukseen liittyvät lisätiedot).

2.2 Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot 

 Jotta voimme kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme ja kohdentaa markkinointiviestintää, keräämme evästeiden avulla automaattisesti tietoja nettisivustollamme vierailijoista. Keräämme tietoja mm. nettisivustolla kävijöistä, jotta ymmärtäisimme paremmin, miten kävijät sivustoamme käyttävät ja millainen sisältö sekä tekniset ratkaisut heitä palvelevat parhaiten. Kävijätietojen analysointi auttaa meitä kehittämään sivustoamme entistä palvelevammaksi. Käytämme tietoja myös markkinoinnin ja myynnin kohdentamiseen.

2.3. Muualta hankitut tiedot 

Soilfood Oy voi käyttää tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa myös ulkopuolisia tietolähteitä varmistaaksemme, että asiakkaidemme tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä: 

Mikäli henkilötietoja käsitellään muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme käsittelyn yhteensopivuuden sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin. 

3. Tietojen säilytysaika 

Soilfood Oy säilyttää asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisterien tarkoituksenmukaisuus tarkastetaan säännöllisesti.

Tyypillisesti tietoja markkinointirekisterissä säilytetään, kunnes henkilö kieltäytyy vastaanottamasta markkinointiviestintää tai tiedot ovat muutoin vanhentuneet. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvatuilla tavoilla. Tieto markkinointikiellosta säilytetään rekisterissä, jotta pystymme varmistamaan sen noudattamisen.   

Kirjanpito- tai muuta paikoittava lainsäädäntö voi velvoittaa yhtiötä säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.  

4. Tietojen luovutukset 

 Soilfood Oy ei luovuta asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla kuvatuissa tapauksissa: 

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa. 

5. Tietojen siirrot EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

6. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietojen suojaamiseksi käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on tallennettu tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tietokannoissa olevat tiedot on suojattu teknisesti palomuureilla. 

Organisaatio on ohjeistettu rekisterien turvalliseen käsittelyyn. Lähtökohtaisesti kaikki rekisterit säilytetään palomuurien takana intrassa.  

7. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet henkilötietojensa keräämiseen, käsittelyyn ja sisältöön liittyvissä asioissa.  

Halutessasi voit lähettää Soilfoodille pyynnön kertoa, mitä tietoja sinusta on tallennettu. Voit myös pyytää poistamaan tietosi rekistereistämme lähettämälle sähköpostia. Vaikka tietosi poistetaan esim. markkinointirekisteristä, voimme silti lähettää sinulle asiakassuhteeseen liittyviä viestejä. 

Rekistereihin koskeviin kysymyksiin ja palautteeseen vastataan 20 arkipäivän kuluessa.

8. Muutokset tietosuojalausekkeeseen 

Soilfood Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa yhtiön tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua lainsäädäntöön tai yhtiön toiminnan kehittymiseen.   

9. Yhteystiedot 

Soilfood Oy
Tammelan Puistokatu 21  
33500 TAMPERE 
0400 230 730 
Soilfood@soilfood.fi