fbpx
Siirry pääsisältöön

Väkevä orgaaninen lannoite, Soilfood Boost NPKS, on todistetusti tehokas sokerijuurikkaille. Näin voidaan sanoa, kun katsotaan Sokerijuurikkaan tutkimuslaitoksen kenttäkokeiden tuloksia viimeisiltä kolmelta vuodelta.

Soilfoodin tutkimus- ja kehitys pyrkii vastaamaan erilaisiin lannoitustarpeisiin, ja kehittää jatkuvasti jatkuvasti Boost NPKS:n käyttötapoja ja -vaihtoehtoja viljelijöiltä saadun palautteen perusteella.

sokerijuurikas, jurtti lannoitus

Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus (SJT) on tutkinut jo kolmen kasvukauden ajan väkilannoitteen ja Soifood Boost NPKS:n vaikutuksia juurikas- ja sokerisatoon. Kokeissa Boost-lannoituksella on saavutettu joka vuosi vastaavia satoja kuin väkilannoituksella.

Tutkimuksissa Soilfood Boost NPKS:a on käytetty kahdella eri käyttömäärällä: noin 7 t/ha ja noin 10 t/ha. Nämä käyttömäärät ovat vastaavia, mitä voimme tarjota Satakunnan alueella peltoon levitettynä. Kokeessa Boost NPKS:n kokonaistyppimäärä on täydennetty väkilannoitetypellä vastaamaan väkilannoitetun koejäsenen typpilannoitustasoa, mikä on myös käytäntöön hyvin soveltuva toimintatapa.

Soilfood Boost NPKS.

Nestemäinen Boost NPKS -lannoite kaikkia pääravinteita ja sen sisältämä typpi on pääosin heti kasveille käyttökelpoista liukoista typpeä. Boost NPKS sisältää runsaasti kaliumia, joten se kattaa sokerijuurikkaan vuotuisen kaliumlannoitustarpeen. Kalium on sokerijuurikkaalle tärkeä ravinne vesitalouden, kuivuuden ja kylmyyden kestokyvyn sekä sokerin varastoinnin kannalta. Boost NPKS sisältää myös natriumia, joka on kaliumin ohella tärkeä juurikkaan sokeripitoisuuteen vaikuttava ravinne.

Lannoite sisältää myös suhteellisen runsaasti orgaanista ainesta. Orgaaninen aines lisää maan biologista aktiivisuutta, parantaa maan mururakennetta sekä ravinteiden ja vedenpidätyskykyä.

Kaikkina vuosina Soilfood Boost NPKS on tuottanut vastaavan juurikas- ja sokerisadon kuin väkilannoite.

Kaikkina vuosina Soilfood Boost NPKS on tuottanut vastaavan juurikas- ja sokerisadon kuin väkilannoite. Boost NPKS -lannoitetun juurikkaan kolmen vuoden keskisato, mukaan lukien olosuhteiltaan vaikea vuosi 2020, on ollut yli 65 t/ha ja sokerisato yli 11 t/ha. Vuonna 2019 juurikassato oli 84 tonnia hehtaarilta ja sokerisato 14,5 t/ha. Kuvissa on esitettynä kokeiden kolmen vuoden keskisadot eri lannoituskäsittelyille.

Multaava levitys ennen kylvöä, tarvittaessa väkilannoitetyppitäydennys

Nestemäinen Boost NPKS -lannoite levitetään multaamalla ennen sokerijuurikkaan kylvöä. Käyttömäärä on yleensä 8–11 t/ha, joka sisältää liukoista typpeä 70–100 kg/ha ja kokonaistyppeä 95–130 kg/ha.

Lannoitusta on tarvittaessa helppo täydentää typen osalta kylvön yhteydessä kustannustehokkaasti. Kaliumia edellä mainitut käyttömäärät sisältävät 315–420 kg/ha. Jos tilalla on käytössä lietelantaa ja lietesäiliö, Boost NPKS:ää voidaan käyttää myös lietteen väkevöintiin, mikä järkevöittää lietteen ravinnesuhteita sokerijuurikkaan lannoituksessa.

Boost NPKS -lannoitetun juurikkaan kolmen vuoden keskisato, mukaan lukien olosuhteiltaan vaikea vuosi 2020, on ollut yli 65 t/ha ja sokerisato yli 11 t/ha.

Tuotekehitystä erilaisiin tarpeisiin

Pyrimme vastaamaan erilaisiin lannoitustarpeisiin ja kehitämme jatkuvasti Boost NPKS:n käyttötapoja ja -vaihtoehtoja viljelijöiltä saamamme palautteen perusteella.

Kasvukaudella 2020 SJT:n kokeissa ja tilalla tehdyssä havaintokokeessa testattiin esimerkiksi uutta Soilfood Boost NPKS Premium -tuotetta, jota on täydennetty liukoisella kierrätystypellä, jolloin esimerkiksi 9 t/ha käyttömäärä sisältää 140 kg/ha kokonaistyppeä ja liukoista typpeä 111 kg/ha.

 SJT:n ruutukokeessa saavutettiin Boost NPKS Premiumilla väkilannoitusta vastaava juurikas- ja sokerisato, tilakokeessa Boost NPKS Premium pärjäsi selvästi väkilannoitettua verrokkia paremmin.[EV1] 

Luotettavia tuloksi monivuotisista kokeista

Vuoden 2020 kasvukauden olosuhteet olivat poikkeuksellisen kuivat ja kuten aina kenttäkokeissa, yhden vuoden tulokset eivät ole yleistettävissä. Orgaaninen lannoitus ja väkilannoitus myös käyttäytyvät hieman eri tavoin kasvukauden olosuhteista riippuen.

Monivuotisilla kokeilla voidaan saada luotettavia tuloksia yli vuotuisen vaihtelun. Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksella Boost NPKS -kokeet ovat jatkuneet jo kolme vuotta ja kokeita jatketaan myös tulevalla kasvukaudella.

Kirjoittaja vastaa Soilfoodin tutkimustoiminnasta

Eetu Virtanen

Tutkimuspäällikkö

040 834 3699
eetu.virtanen@soilfood.fi


Jaa

Lue myös