fbpx
Siirry pääsisältöön

Rakennekalkituksessa tavoitteena on parantaa savimaan mururakennetta pitkäaikaisesti. Kun vedenläpäisevyys paranee ja pH nousee, ovat ravinteet pellolla kasvien saatavilla ja pienempi osa niistä huuhtoutuu vesistöihin.

Rakennekalkituksella tarkoitetaan kalkitsemista poltetulla kalkilla eli kalsiumoksidilla (CaO) sekä sammutetulla kalkilla eli kalsiumhydroksidilla (CaOH).

Miten rakennekalkki muuttaa maan mururakennetta?

Rakennekalkin teho perustuu savipartikkelien ja kalkin reaktioon. Savipartikkelit ovat pitkänomaisia ja negatiivisesti varautuneita. Jos maassa on runsaasti positiivisesti varautuneita metalli-ioneja, kuten rautaa, alumiinia tai natriumia, muodostavat ne savipartikkelien pinnalle tiiviin vedellä ympäröidyn kerroksen.

Tällaiset savipartikkelit asemoituvat yhdensuuntaisesti toisiinsa nähden ja savesta tulee liiskaantuvaa veden toimiessa voiteluaineena partikkelien välissä.

Kalkin mukana maahan lisättävä kalsium on metalleja voimakkaampi kationi ja näin ollen se kiinnittyy voimakkaasti saven pintaan syrjäyttäen heikkoja metalleja. Tämän johdosta pitkänomaiset savipartikkelit asemoituvat uudelleen ja muodostavat kestävän mururakenteen.

Maan ilma- ja vesitilavuus lisääntyy, ja vesi pysyy muodostuneissa koloissa eikä enää pääse voitelemaan savipartikkeleita. Ollakseen pysyviä, mururakenteet tarvitsevat vielä eloperäistä ainesta ja pieneliötoimintaa “liimaamaan” ne toisiinsa käsittelyä kestäviksi rakenteiksi.

Miten rakennekalkkia käytetään?

Rakennekalkki levitetään kuivissa olosuhteissa ja kevytmuokataan, mikäli mahdollista kahteen kertaan, parin vuorokauden kuluessa levityksen jälkeen – mieluiten mahdollisimman nopeasti. Näin kalkituksesta saadaan suurin mahdollinen rakenteellinen hyöty.

Parhaiten rakennekalkin kevytmuokkaukseen sopii esimerkiksi lautasmuokkain tai kultivaattori. Niillä kalkin saa sekoitettua hyvin koko muokkauskerrokseen.

Huonoissa olosuhteissa kannattaa rakennekalkitus siirtää seuraavaan vuoteen ennemmin kuin levittää kalkki märkään maahan. Märissäkin olosuhteissa pH nousee, mutta rakennevaikutus on heikompi. Käyttömääräksi rakennekalkille suositellaan 4–10 tonnia hehtaarille maan savespitoisuudesta, multavuudesta ja pH:sta riippuen.

Rakennekalkituksen hyödyt

  1. Parantuva mururakenne edistää maan kuivumista ja muokkautuvuutta sekä ehkäisee tiivistymistä ja eroosiota.
  2. Soilfoodin Rakennekalkeilla on fosforilannoitusvaikutus. Lisäksi rakennekalkitus ehkäisee ravinteiden, etenkin fosforin, huuhtoutumista pellolta.
  3. Parantaa mm. fosforin käyttökelpoisuutta, fosfori-ionin pidättyessä kalsiumiin eikä rautaan tai alumiiniin, joissa se olisi kiinni liian tiukasti kasvien käytettäväksi. Lisäksi
  4. Parantaa hyödyllisen pieneliötoiminnan edellytyksiä maassa.
Soilfood Rakennekalkki -tuotteiden neutralointikyky on korkea.

Berner logo

Soilfoodin kalkit valtakunnallisesti myös Viljelijän Berneriltä!
Soita 020 791 4040
tai katso alueelliset yhteystiedot >


Jaa

Lue myös