fbpx
Siirry pääsisältöön

Soilfood Boorilannoite on boorin puutoksen korjaamiseen tarkoitettu tuote. Se on helposti käytettävässä rakeisessa muodossa. Tuote on luomukelpoinen. Tuotteen booripitoisuus on 15%.

Boorin puutosta esiintyy yleisimmin karkeilla kivennäismailla ja turvemailla, mistä boori huuhtoutuu helposti, sekä korkean pH:n ja kalsiumpitoisuuden mailla, jolloin boorin käyttökelpoisuus kasveille on heikompi. Boorin tarve on suurinta juurikasveilla ja öljykasveilla, palkokasveilla vaihtelevasti. Boori vaikuttaa myös perunan satoon ja nurmilla apilan talvehtimiseen ja säilymiseen. Puutosoireiden näkyessä on satotappioita tapahtunut. Boorilannoituksen vaikutusaika on useita vuosia maalajista riippuen.

Boorilannoite pellolle:

Boorilannoitetta voi levittää kylvökoneen piensiemenlaatikolla, puhallinkylvökoneella ja apulannanlevittimellä. Pienen käyttömäärän vuoksi levityksessä on oltava tarkkana.

Lannoitteen käyttömäärä on 5–15 kg/ha boorin ja kalsiumin pitoisuuksista riippuen. Kalsiumin saatavuus maassa vaikuttaa kasvien boorin ottoon. Alhaisten kalsiumpitoisuuksien mailla käyttömäärä on noin 5–6 kg/ha ja korkeiden kalsiumpitoisuuksien mailla käyttömäärä on n. 12–15 kg/ha.

Boorin lisäysmäärän voi laskea viljavuusanalyysin tulosten perusteella: (1,2 mg/l – mitattu tulos) x 2 (kg/ha)/(mg/l) x 6,7 kg lannoitetta/kg booria. Boorilannoituksen vaikutus voi kestää useita vuosia maalajista riippuen. Boori on huuhtoutumisherkkää, nopeimmin pitoisuudet laskevat keveillä vähämultaisilla hietamailla.

Boorilannoite metsään:

Boorilannoitteen voi levittää esim. taimivakasta ruokalusikalla. Pölyn hengittämistä ja päätymistä silmiin ja iholle on syytä välttää. Suositeltavaa käyttää suojalaseja, käsineitä sekä hengityksensuojainta.

Metsässä käytettäessä käyttömäärä 13-17 kg/ha. Ylintä käyttömäärää (17 kg/ha) voidaan käyttää neulas- lehti- ja maaperäanalyysituloksen perusteella.

Boorilannoituksen vaikutus kestää useita vuosia ja yksi lannoitus todennäköisesti riittää yhdelle kiertoajalle. Lannoitteen levittäminen luokan 1 pohjavesialueilla on kielletty. METKA-kelpoinen terveyslannoite. https://www.metsakeskus.fi/fi/palvelut/terveyslannoituksen-tuki

Tutustu hivenlannoitteiden kimppatilaukseen >