fbpx
Siirry pääsisältöön

– Meillä oli case, jonka Soilfood otti omakseen aina kuljetuksista lähtien. Se on kokonaisvaltaista palvelua, ympäristöpäällikkö Terttu Heinonen summaa yhteistyötä, jossa Stora Enson Sunilan tehtaan kalkkisivuvirrat ohjataan hyödynnettäväksi maatalouteen. Materiaalitehokkuus on kysymys, johon metsäteollisuuden ympäristöpäällikkö vastaa yhä useammin.

Terttu Heinonen on tehnyt yli 25-vuotisen uran metsäteollisuudessa vastaten ympäristöasioista, -raportoinneista ja viranomaisyhteistyöstä. Stora Enson Sunilan tehtaalla hän valvoo, että toiminta täyttää ympäristölupaehdot.

Maailmanlaajuisesti puuhun ja biomassaan perustuvia ratkaisuja toimittava Stora Enso tuottaa Sunilan tehtaalla Kotkassa valkaistua havupuusellua, ligniiniä, tärpättiä ja mäntyöljyä sekä tehtaan koelaitoksella biohiiltä akkumarkkinoille.

Ympäristöpäällikön työkenttä on ollut jatkuvassa muutoksessa lainsäädännön ja asetusten kiristyessä.

– Eri aikoina on painotettu eri asioita, mutta tiukkaa metsäkeskustelua on käyty aina. 2000-luvun alussa katseet kiinnittyivät erityisesti teollisuuden mahdollisiin vesistövaikutuksiin. Sen jälkeen laitosten vesistökuormitukset olivat huomattavan korkealla agendalla. Tästä keskustelun sekä toimien painopiste on siirtynyt hiilidioksidipäästöihin ja ilmastovaikutuksiin, Heinonen kertoo.

Asiakas kysyy usein ennen viranomaista

– Vastaan asiakkaiden tietopyyntöihin ja toimitan erilaisia tunnuslukuja toiminnastamme. Monet nousevat ympäristöteemat näkyvätkin ensin asiakkaiden kysymyksissä. Vasta seuraavassa vaiheessa ne nousevat esille viranomaisten suunnasta, Heinonen toteaa.

Hän kertoo, että viimeisten viiden vuoden aikana ovat lisääntyneet asiakkaiden kysymykset materiaalitehokkuudesta. Kyselyjä on lisännyt kiertotaloudesta käytävä julkinen keskustelu.

Meidän pitää tietää, että sivutuote menee kestävään hyötykäyttöön, eikä vain poistu tehdasalueelta. Maanparannus on kalkille luonteva käyttöpaikka.

Yrityksenä Stora Enso selvittää jatkuvasti, miten prosesseja voidaan kehittää, säästää energiaa ja hyödyntää raaka-aineita mahdollisimman tehokkaasti.

Aitoa hyötykäyttöä, luotettavaa palvelua

Heinosen vastuulla on myös jätehuolto. Sivuvirtojen ohjaaminen hyötykäyttöön parantaa materiaalitehokkuutta. Yhteistyö Soilfoodin kanssa alkoi vuonna 2012 Stora Enson Imatran tehtaalta saadusta suosituksesta.

– Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyö koski kalkin jalostamista maatalouskäyttöön. Halusimme kalkin varastoinnin pois omalta alueeltamme, sillä säilyttäminen olisi vaatinut investointeja. Meille tärkeää oli löytää kestävä ja luotettava yhteistyökumppani, mielellään mahdollisimman läheltä, jotta kuljetusten aiheuttamat kustannukset ja päästöt saatiin pidettyä alhaisina, Heinonen kertoo.

Vuonna 2020 yhteistyö laajeni ja Soilfood ottaa nyt vastaan muun muassa kalkkipölyn, joka on saatu talteen meesauunien sähkösuodattimien käyttöönoton jälkeen. Kun suodattimet ottavat pölyn talteen, pienenevät päästöt ilmaan ja saadaan talteen raaka-aine maanparannustuotteelle.

Storan Ensolle on tärkeää, että sivuvirta hyödynnetään aidosti materiaalina.

– Meidän pitää tietää, että sivutuote menee kestävään hyötykäyttöön, eikä vain poistu tehdasalueelta. Maanparannus on kalkille luonteva käyttöpaikka. Itselleni on tärkeää, että minulla on Soilfoodilla yksi yhteyshenkilö, jonka kanssa kaikki asiat hoituvat.

Jaa

Lue myös