fbpx
Siirry pääsisältöön

Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämien materiaalina vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja varmistaa, että jo kierrossa olevia luonnonvaroja hyödynnetään viisaasti. Vuonna 2023 Soilfoodin toiminnan kautta saavutettiin noin 22 000 tonnin CO2-päästövähennykset ja hiilinielujen kasvun. Maatalouden kierrätysravinteiden ja teollisuuden uusioraaka-aineiden käyttöä olisi mahdollista laajentaa edelleenkin merkittävästi Pohjoismaissa.

Yhteistyössä teollisuuden ja maanviljelijöiden kautta saavutimme viime vuonna yhteensä -25 064 CO2-ekvivalenttitonnin päästövähennykset ja hiilinielujen kasvun. Soilfoodin omasta toiminnasta syntyi 3 339 tonnin päästöt, joten kokonaisuudessaan toiminnan kautta syntyi –21 725 CO2-ekvivalenttitonnin päästövähennys.

Päästövähennykset syntyivät, kun maataloudessa korvattiin neitseellisiä lannoitteita ja maanparannusaineita teollisuuden sivuvirroista jalostetuissa kierrätetyillä tuotteilla ja teollisuudessa korvattiin neitseellisiä raaka-aineita uusiotuotteilla. Samalla maatalouteen kierrätettiin 840 000 kiloa typpeä, 383 000 kiloa fosforia, 281 000 kiloa kaliumia ja 2 355 000 kiloa kalsiumia, korvaamaan neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja tuotantopanoksia.

Kiertotalouden laajentuminen vaatii kustannuskykyä

Soilfood perustettiin, jotta teollisuuden materiaalitehokkuudessa ja maatalouden tuotantopanosten valmistuksessa saataisiin aikaan merkittävä muutos.

– Meille kiertotalous on ollut konkreettista toimintaa ensimmäisestä päivästä alkaen. Olemme luoneet kilpailukykyisiä, kiertotalouden mukaisia palveluita ja tuotteita, jotka ovat otettavissa käyttöön ilman, että kukaan maksaa enempää tai luopuu mistään. Meille tämä ei riitä. Jotta kiertotalous laajenisi ja siitä tulisi valtavirtaa, on ratkaisujen oltava taloudellisesti houkuttelevia. Tämän eteen me teemme työtä, sanoo toimitusjohtaja Eljas Jokinen.

Konkreettisia tuloksia tästä työstä ovat esimerkiksi vuoden sisällä lanseeratut Newera-uusiokalkit teollisuudelle ja Wälly-kuivikekuitu tuotantotiloille.  

– Isot globaalit ongelmat vaativat ratkaisuja, jotka ovat kilpailukykyisiä ja jotka voidaan ottaa käyttöön helposti. Me olemme jo osoittaneet käytännössä, että muutos on mahdollinen. Silti Pelkästään Pohjoismaissa jää edelleen hyödyntämättä materiaalina merkittäviä määriä peollisuuden sivuvirtoja.

Vuoden 2023 päästölaskennan toteutti ulkopuolinen taho, Etteplan Oy. Laskennan taustalla on tuotekohtainen LCA-eli elinkaarilaskenta.

Jaa

Lue myös