Siirry pääsisältöön

Soilfood selvitti sokerijuurikaspohjaisten lannoitteidensa mahdolliset torjunta-ainejäämät, kun aihe nousi keskusteluun Ruotsissa kotipuutarhojen luomulannoitteisiin liittyen. Analyysissa sokerijuurikaspohjaisesta Boost NKS Premium -lannoitteesta löytyi pieni pitoisuus klopyralidia. Ruokavirasto vahvisti, että tuotetta voi jatkossakin käyttää luomutuotannossa. Boost NK:sta klopyralidijäämiä ei löytynyt.

Klopyralidi on hyväksytty ja tavanomaisessa viljelyssä yleisesti käytetty kasvinsuojeluaine, jolla torjutaan leveälehtisiä rikkakasveja. Esimerkiksi sokerijuurikkaan viljelyssä klopyralidin käyttö on tavallista. Siksi on mahdollista, että elintarviketeollisuudessa juurikkaan prosessoinnista syntyviin tuotteisiin ja sivuvirtoihin päätyy pieniä määriä klopyralidia.  

– Meille tuoteturvallisuus on aivan keskeinen asia. Tuotteidemme ei ole raportoitu aiheuttaneen vioituksia, mutta kasvinsuojeluaineet eivät kuulu luomutuotantoon, joten asiaan mahdollisesti liittyvien lannoitetuotteiden analysointi katsottiin tärkeäksi tehdä viipymättä, sanoo tuotekehityspäällikkö Ossi Kinnunen Soilfoodilta.    

Analyysi osoitti jäämän klopyralidia 

Soilfood jalostaa lannoitteita teollisuuden sivuvirroista, ja analyysiin otettiin molemmat sokerijuurikaspohjaista raaka-ainetta sisältävät tuotteet. Analyyseissa Soilfood Boost NKS Premium -lannoitteesta löydettiin 0,73 mg/kg klopyralidia. Soilfood Boost NK:sta klopyralidijäämiä ei löytynyt.

Tehoaineena klopyralidi on tunnettu 1970-luvulta ja sitä on käytetty vuosikymmeniä mm. sokerijuurikkaalla, viljoilla, öljykasveilla sekä nurmilla. Tavanomaisessa viljelyssä klopyralidin käyttömäärät vaihtelevat 40–120 g/ha. Syötävissä elintarvikkeissa ja eläimille syötettävissä rehuissa sallittu määrä klopyralidia on sokerijuurikkaalla 1 mg/kg, viljoilla 2–5 mg/kg. 

Ruokavirasto puolsi tuotteen myynnin jatkamista luomuun  

Soilfood oli välittömästi tuloksen selvittyä yhteydessä Ruokavirastoon kuullakseen viranomaiskannan asiaan. Ruokaviraston kanta oli, että lannoitteen käyttö luomutuotannossa on edelleen hyväksyttävää.  

Soilfood haluaa omana varotoimenpiteenään kuitenkin suositella myynnin yhteydessä ja tuotetiedoissa, ettei kyseisiä lannoitteita käytetä tomaatille tai perunalle, joilla klopyralidin on havaittu aiheuttaneen vioituksia. 

Klopyralidin puoliintumisaikaa maassa on mitattu eri olosuhteissa, ja keskimääräisenä puoliintumisaikana pidetään noin kuukautta.  Klopyralidi hajoaa mikrobiologisesti, eikä hajoamisessa synny haitallisia välituotteita.  

Maalaji, orgaanisen aineksen määrä ja biologinen aktiivisuus sekä kosteus ja lämpötila vaikuttavat hajoamisnopeuteen maassa. Esimerkiksi kuiva kesä ja kylmä talvi voivat hidastaa klopyralidin hajoamista. Klopyralidi on helposti huuhtoutuvaa. 

Jäämät poistetaan vain vähentämällä torjunta-aineiden käyttöä  

Varmin tapa ehkäistä torjunta-aineiden jäämiä kaikkiaan olisi vähentää niiden käyttöä ruoantuotantoketjussa.  

– Luomussa on tietyillä ehdoilla sallittua käyttää ei-luomutuotannosta peräisin olevia tuotantopanoksia. Tavanomaisesta tuotannosta tulevat biomassat, kuten lannat, voivat sisältää jäämiä torjunta-aineista, joita on käytetty sallittu määrä, Kinnunen sanoo.  

Toimintaa ohjaa laatujärjestelmä  

Alkutuotannon ja kestävän ruokaketjun kehittämisessä ravinteiden kierrättäminen on iso ja tärkeä osa. Mahdolliset haitat arvioidaan aina tarkasti.  

Soilfoodin tuotteet ovat kierrätysraaka-aineista, joten tuotelaatua seurataan ja valvotaan koko ajan. Toimintaa ohjaa ISO 9001 laatujärjestelmä, ja osana elintarvikeketjua yritys on Ruokaviraston valvonnassa.  

Soilfood on teettänyt kaikissa päätuoteryhmissään lainsäädännön vaatimuksia tarkemmat haitta-aineanalyysit.  Analyysituloksissa mikään haitallinen aine ei ollut yli haitalliseksi tunnistetun pitoisuuden ja suurin osa tuloksista oli alle määritysrajan.    

Ossi Kinnunen

Tuotekehityspäällikkö

0400 516 929

ossi.kinnunen@soilfood.fi

Jaa

Lue myös