Siirry pääsisältöön

Kotkamills Oy:n paperi- ja kartonkitehtaiden kuitupitoiset sivuvirrat jalostetaan korkeatasoisiksi maatalouden tuotteiksi. – Hyötykäyttö maanparannuskuituna on sivuvirralle kustannustehokas ja ympäristön kannalta järkevä käsittelytapa, sanoo ympäristöpäällikkö Jani Heiskanen.

Kotkamills Oy:n paperi- ja kartonkitehtaalla toimintaa kehitetään jatkuvasti resurssiviisaammaksi ja mahdollisimman vähän ympäristöä rasittavaksi. Ympäristövaikutusten hallinta, ympäristöystävälliset tuotteet sekä ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ovat toimintaa ohjaavia ajureita.

Ympäristöpäällikkö Jani Heiskasen työssä tavoitteet ovat hyvin konkreettisia. Hänen tehtävänään on muun muassa tehostaa jätteiden kierrätystä ja sivuvirtojen hyödyntämistä.

– Kotkan tehtaiden eri prosessivaiheissa syntyvät jätteet ja sivuvirrat pyritään hyödyntämään tehokkaasti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Töitä on tehty myös sen eteen, että vaikeasti hyödynnettäviä virtoja syntyisi vähemmän, Heiskanen sanoo.

Hyötykäyttö maanparannuskuituina on kustannustehokas ja järkevä tapa hyödyntää kuitupitoinen sivuvirta

JANI HEISKANEN, KOTKAMILLS OY

Sivuvirtojen hyödyntäminen viety pitkälle

Vuonna 2018 hyötykäyttöprosentti oli 96 %. Suurin osa syntyvistä jätteistä ja sivuvirroista koostuu puun kuoresta, joka käytetään energiaksi. Puhdistamon kuitupitoinen sivuvirta hyödynnetään maanparannuksessa.

– Hyötykäyttö maanparannuskuituina on kustannustehokas ja järkevä tapa hyödyntää kuitupitoinen sivuvirta, joka syntyy kartonki- ja paperitehtaan vedenpuhdistamolta. Itse asiassa tämän sivuvirran kohdalla voitaisiin puhuta jopa sivutuotteesta, Heiskanen toteaa.

Hän lisää, että sivuvirran hyödyntämisellä maanparannusaineena on myös imagollinen hyöty. ­Kotkamills Oy pyrkii omalta osaltaan hidastamaan ilmastonmuutosta etsimällä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Sivuvirtojen jalostaminen maaparannuskuiduiksi paitsi kierrättää ravinteet, myös sitoo hiiltä peltoihin.

Vuonna 2019 yhteistyössä Soilfoodin kanssa pystyttiin sitomaan 4 858 tonnia hiiltä takaisin maaperään ja saatiin aikaan yhteensä 6 905 Co2-ekv. Yhteistyössä pienennettiin peltojen ravinnehuuhtoumaan kaikkiaan 929 hehtaarilla.

Yhteisenä tavoitteena korkea kuiva-ainepitoisuus

Kotkamills Oy:llä ja Soilfoodilla on takana yhteistyötä jo useita vuosia. Vuositasolla rekkakuormia lähtee Kotkan tehdasalueelta keskimäärin kaksi päivässä. Heiskanen sanoo, että operatiivinen toiminta pelaa hyvin; tavara liikkuu niin kuin on sovittu ja yhteydenpito on aktiivista.

– Meille on ollut hienoa, että Soilfood on ollut halukas myös kehittämään prosessiamme. Yhteinen tavoite on nostaa lietteen kuiva-ainepitoisuutta. Meille se tarkoittaa paremmin toimivaa prosessia ja kustannussäästöjä, Soilfoodille entistä tehokkaampaa maanparannuskuitua, Heiskanen kertoo.


  • Metsäteollisuuden tuotteiden vuodesta 1872
  • Kotkamills Oy on perustettu vuonna 2010.
  • Yritys on erikoistunut kuluttajapakkaus-kartonkien, laminaattipaperin sekä puutuot­teiden valmistukseen.
  • Kotkamills Oy:n tehdasintegraatti sijaitsee Kotkassa.
  • 500 työntekijää
  • Kotkamillsin liikevaihto vuonna 2019 oli 343 meur.
  • Yli 90 % toimituksista viedään Suomen ulkopuolelle.


Kokonaispalvelu metsä­teollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn

Jalostamme metsäteollisuuden sivuvirroista korkealaatuisia lannoitteita ja maanparannusaineita. Otamme kokonaisvastuun sivuvirran hyödyntämisestä aina sen syntypaikalta alkaen. Ratkaisumme ovat otettavissa käyttöön nopeasti, ilman merkittäviä alkuinvestointeja.

Palvelut metsäteollisuudelle

Jaa

Lue myös