fbpx
Siirry pääsisältöön

MM Kotkamillsin kartonki- ja paperitehtaiden kuitupitoiset sivuvirrat jalostetaan korkeatasoisiksi maatalouden tuotteiksi. – Hyötykäyttö maanparannuskuituna on sivuvirralle kustannustehokas ja ympäristön kannalta järkevä käsittelytapa, sanoo ympäristöpäällikkö Jani Heiskanen.

MM Kotkamillsin kartonki- ja paperitehtaalla toimintaa kehitetään jatkuvasti resurssiviisaammaksi ja mahdollisimman vähän ympäristöä rasittavaksi. Ympäristövaikutusten hallinta, yhä ympäristöystävällisemmät tuotteet sekä ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ovat toimintaa ohjaavia ajureita.

Ympäristöpäällikkö Jani Heiskasen työssä tavoitteet ovat hyvin konkreettisia. Hänen tehtävänään on muun muassa tehostaa jätteiden kierrätystä ja sivuvirtojen hyödyntämistä.

– Kotkan tehtaiden eri prosessivaiheissa syntyvät jätteet ja sivuvirrat pyritään hyödyntämään tehokkaasti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Töitä on tehty myös sen eteen, että vaikeasti hyödynnettäviä virtoja syntyisi vähemmän, Heiskanen sanoo.

MM Group -konsernissa vastuullisuus on toimintamme ydin. Yhteistyö Soilfoodin kanssa on osa kokonaisvaltaista toimintatapaamme kiertotalouden edistämiseksi.

Hyötykäyttö maanparannuskuituina on kustannustehokas ja järkevä tapa hyödyntää kuitupitoinen sivuvirta

JANI HEISKANEN, MM KOTKAMILLS

Sivuvirtojen hyödyntäminen viety pitkälle

Vuonna 2018 hyötykäyttöprosentti oli 96 %. Suurin osa syntyvistä jätteistä ja sivuvirroista koostuu puun kuoresta, joka käytetään energiaksi. Puhdistamon kuitupitoinen sivuvirta hyödynnetään maanparannuksessa.

– Hyötykäyttö maanparannuskuituina on kustannustehokas ja järkevä tapa hyödyntää kuitupitoinen sivuvirta, joka syntyy kartonki- ja paperitehtaan vedenpuhdistamolta. Itse asiassa tämän sivuvirran kohdalla voitaisiin puhuta jopa sivutuotteesta, Heiskanen toteaa.

Hän lisää, että sivuvirran hyödyntämisellä maanparannusaineena on myös imagollinen hyöty. ­MM Kotkamills pyrkii omalta osaltaan hidastamaan ilmastonmuutosta etsimällä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Sivuvirtojen jalostaminen maaparannuskuiduiksi paitsi kierrättää ravinteet, myös sitoo hiiltä peltoihin.

Vuonna 2020 yhteistyössä Soilfoodin kanssa luotiin 4 109 tonnia (Co2) sertifioituja hiilinieluja, jotka myydään osaksi päästökompensaatiota Puro.Earth-kauppapaikassa. Samalla sivuvirtojen mukana kierrätettiin maatalouteen yli 6 000 tonnia hiiltä ja pienennettiin peltojen ravinnehuuhtoumaa kaikkiaan yli tuhannella peltohehtaarilla.

Yhteisenä tavoitteena korkea kuiva-ainepitoisuus

MM Kotkamillsillä ja Soilfoodilla on takana yhteistyötä jo useita vuosia. Vuositasolla rekkakuormia lähtee Kotkan tehdasalueelta keskimäärin kaksi päivässä. Heiskanen sanoo, että operatiivinen toiminta pelaa hyvin; tavara liikkuu niin kuin on sovittu ja yhteydenpito on aktiivista.

– Meille on ollut hienoa, että Soilfood on ollut halukas myös kehittämään prosessiamme. Yhteinen tavoite on nostaa lietteen kuiva-ainepitoisuutta. Meille se tarkoittaa paremmin toimivaa prosessia ja kustannussäästöjä, Soilfoodille entistä tehokkaampaa maanparannuskuitua, Heiskanen kertoo.Jaa

Lue myös