fbpx
Siirry pääsisältöön

Hienojakoinen kalkki, jolla nopeavaikutteinen neutralointikyky on korkea verrattuna tavalliseen kalsiittiin. Sisältää huomattavan määrän fosforia.

Fosforipitoisuus on korkea ja kalkituksen yhteydessä tuleekin huomioida huomattava fosforilannoitusvaikutus (huomioitava ravinnelaskelmissa). Kalkin levitysmäärä pellolle on 2–8 t / ha maalajista, multavuudesta, pH-tavoitteesta ja fosforitaseesta riippuen.

Tehokkuutensa ansiosta tarvittava käyttömäärä on merkittävästi normaalia pienempi. Tehokalkki lV käy hyvin myös talvilevitykseen. Soilfood Tehokalkki IV soveltuu erittäin hyvin lohkoille, joissa on alhainen pH ja fosfori viljavuusnäytteessä. Soveltuva käyttökohde on myös ylläpitävä kalkitus.

Soilfoodin teettämien uuttojen perusteella tuoteselosteen liukoinen fosfori (NAS-fosfori) kuvaa välittömästi kasveille käyttökelpoista fosforia. Fosfori ei kuitenkaan ole vesiliukoista eli huuhtoutumisherkkää. Tuoteselosteessa esitetyn kokonaisfosforin ja liukoisen fosforin erotus on fosforia, joka vapautuu kasvien käyttöön hitaammin. Pieni osa tästä on jäännösfosforia, joka ei ole lainkaan kasvien käytettävissä. Lisätietoja fosforista >

Nliuk Nkok Pliuk Pkok K Ca Mg Til.paino Kokonaisneutralointikyky Nopea Neutralointikyky
kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/m3 (%) (%)
3,7 4,5 321 5,7 601 41,1 39,5
Nliuk, kg/t
Nkok, kg/t
Pliuk, kg/t 3,7
Pkok, kg/t 4,5
K, kg/t
Ca, kg/t 321
Mg, kg/t 5,7
Til.paino, kg/m3 601
Kokonaisneutralointikyky, (%) 41,1
Nopea Neutralointikyky, (%) 39,5

Levitettävä tuote Karkea
kivennäismaa
Savinen
kivennäismaa
hieta-, hiue- ja
hiesusavi
Aitosavi Multamaa, turvemaa,
liejusavi
vm m rm erm vm m rm erm vm m rm erm vm m rm erm
Soilfood Tehokalkki IV 1,2 1,8 3,0 3,6 1,8 2,4 3,6 4,2 2,4 3,0 4,2 4,8 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0
Soilfood Tehokalkki VII 1,3 1,9 3,2 3,8 1,9 2,5 3,8 4,5 2,5 3,2 4,5 5,1 3,8 4,5 5,1 5,7 6,4
Kalkki, kosteus 10 %, nopea neutralointikyky 28 % 1,6 2,4 4,0 4,8 2,4 3,2 4,8 5,6 3,2 4,0 5,6 6,3 4,8 5,6 6,3 7,1 7,9
Kalkki, kosteus 7 %, nopea neutralointikyky 17 % 2,5 3,8 6,3 7,6 3,8 5,1 7,6 8,9 5,1 6,3 8,9 10,1 7,6 8,9 10,1 11,4 12,7
Normaali kalsiitti, kosteus 0 %, nopea neutralointi 20 % 2,0 3,0 5,0 6,0 3,0 4,0 6,0 7,0 4,0 5,0 7,0 8,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Yhden viljavuusluokan (0,4 pH-yksikköä) kohottamiseen tarvittava kalkitusainemäärä tn/ha