fbpx
Siirry pääsisältöön

Soilfood Ravinnekuitu I on tutkitusti tehokas tapa lisätä maan multavuutta, parantaa veden- ja ravinteidenpidätyskykyä sekä mikrobiologista aktiivisuutta. Soilfood Ravinnekuitu I on tarkoitettu viljelymaan eloperäisen aineksen lisäämiseen ja lannoitukseen tavanomaisessa sekä luonnonmukaisessa maa- ja puutarhataloudessa peltoviljelykasveille.

Hyödyt:

Pellon kertakäsittely Ravinnekuidulla tuo maahan huomattavan lisän orgaanista ainesta. Samalla ravinnekuitulisäys kuohkeuttaa maata ja tekee muokkauksesta helpompaa.

- Orgaaninen aines parantaa nopeasti maan mururakennetta ja viljelyvarmuutta.
- 20–50 t levitysmäärä hehtaarilla nostaa pellon multavuutta ja parantaa maan vedenpidätyskykyä.
- Ravinnekuidut parantavat pellon vesitaloutta, jolloin pelto läpäisee vettä sateella ja toimii kuivana aikana vesivarastona.
- Ravinnekuitukäsitelty pelto pidättää huuhtoutumiselle alttiit ravinteet maassa kasvien saatavilla ja ehkäisee ravinnehuuhtoumia vesistöihin.
- Soilfoodin Ravinnekuitu on kalkkistabiloitua, joten suosituskäyttömäärällä saadaan n. 2 t / ha kalsiittikalkkia vastaava kalkitusvaikutus lohkoille.
- Ravinnekuitu sisältää merkittäviä määriä pää-, sivu- ja hivenravinteita. Liukoisessa muodossa olevat ravinteet ovat nopeasti kasvien käytettävissä. Muut ravinteet vapautuvat kasvien käyttöön pitkän ajan kuluessa hajotustoiminnan myötä.

Käyttö:

Soilfood Ravinnekuitu I on tarkoitettu viljelymaan eloperäisen aineksen lisäämiseen ja lannoitukseen tavanomaisessa sekä luonnonmukaisessa maa- ja puutarhataloudessa peltoviljelykasveille.

Soilfood Ravinnekuitu I levitetään esim. kuivalannanlevityskalustolla 1.4.–31.10. välisenä aikana. Tuotetta ei ole hyväksytty käytettäväksi kasveille, joita käytetään ihmisen ravinnoksi tuoreena tai syömällä maanalainen osa, yrtti- ja juurimausteille pl. kumina, kotipuutarhoihin, taimituotantoon eikä eläinten rehulle. Varoaika edellä mainituille kasveille on 5 vuotta. Rehujen käytönrajoitukset eivät koske nurmea, jyvinä käytettävää rehuviljaa tai siemeninä käytettäviä öljykasveja. Nurmelle tuotetta saa levittää vain perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja multaamalla se huolellisesti. Nurmella ei saa laiduntaa eikä kerätä nurmea säilörehuksi perustamisvuoden aikana. Tähän käyttöön soveltuvat Soilfoodin Kompostoitu Ravinnekuitu I ja Kompostoitu Ravinnekuitu II.

Ravinnekuidut täyttävät ympäristökorvauksessa huomioitavan ravinteiden ja orgaanisten aineiden tuen vaatimukset (40 € / ha). Savisille ja multaville karkeille maille kuidun tarve on noin 35 t / ha, vähämultaisille karkeille maille kuidun tarve on 20–25 t / ha (tai jos levitystä seuraa nurmi-, saneeraus- tai typensitojakasvi 35–40 t / ha).

Ravinnekuitu tulee levittää ja sekoittaa maahan vähintään 14 vrk ennen satokasvin kylvöä. Hyviä ajankohtia kuidun käyttöön ovat levitys nurmen lopetuksen yhteydessä tai levitys sängelle ja multaus seuraavaa kevätkasvia varten. Vesitalouden on oltava lohkolla kunnossa. Tuotteet ovat kalkkistabiloituja, joten suosituskäyttömäärällä saadaan n. 2 t / ha kalkitusvaikutus (Ca+ -tuote n. 4 t / ha) käsiteltäville lohkoille.

Lataa tuote-esite >

Nliuk Nkok Pliuk Pkok K S Ca Mg Kuiva- aine Til.paino Org. Aines C/N Na Mn Cu Zn B Suos. käyttöm.
kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t (%) kg/m3 kg/t g/t g/t g/t g/t g/t t/ha
1,0 3,8 0,01 0,88 0,16 1,7 27 1,2 32,7 449 217 29 900 60 20-40
Nliuk, kg/t 1,0
Nkok, kg/t 3,8
Pliuk, kg/t 0,01
Pkok, kg/t 0,88
K, kg/t 0,16
S, kg/t 1,7
Ca, kg/t 27
Mg, kg/t 1,2
Kuiva- aine, (%) 32,7
Til.paino, kg/m3 449
Org. Aines, kg/t 217
C/N 29
Na, g/t 900
Mn, g/t 60
Cu, g/t
Zn, g/t
B, g/t
Suos. käyttöm., t/ha 20-40