Siirry pääsisältöön

Soilfood Nollakuitu III on tarkoitettu viljelymaan eloperäisen aineksen lisäämiseen tavanomaisessa sekä luonnonmukaisessa maa- ja puutarhataloudessa peltoviljelykasveille.

Soilfood Nollakuitu III levitetään esim. kuivalannanlevityskalustolla 1.4.–31.10. välisenä aikana. Nollakuidulla voidaan yhdellä lisäyskerralla lisätä eniten muokkauskerroksen eloperäisen aineksen määrää, koska ravinteet eivät rajoita levitysmääriä (esim. 50 t / ha). Tuote sisältää runsaasti kalsiumia, mikä auttaa pH:n ylläpidossa.

Nliuk Nkok Pliuk Pkok K S Ca Mg Kuiva- aine Til.paino Org. Aines C/N Na Mn Cu Zn B Suos. käyttöm.
kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t (%) kg/m3 kg/t g/t g/t g/t g/t g/t t/ha
0,01 0,7 0 0 0,63 26 0,8 22 414 119 99 40-70
Nliuk, kg/t 0,01
Nkok, kg/t 0,7
Pliuk, kg/t 0
Pkok, kg/t 0
K, kg/t
S, kg/t 0,63
Ca, kg/t 26
Mg, kg/t 0,8
Kuiva- aine, (%) 22
Til.paino, kg/m3 414
Org. Aines, kg/t 119
C/N 99
Na, g/t
Mn, g/t
Cu, g/t
Zn, g/t
B, g/t
Suos. käyttöm., t/ha 40-70