Siirry pääsisältöön

Soilfood Kompostuitu Ravinnekuitu I on tutkitusti tehokas tapa lisätä maan multavuutta, parantaa veden- ja ravinteidenpidätyskykyä sekä mikrobiologista aktiivisuutta. Kompostoitu Ravinnekuitu I soveltuu peltoviljelymaan eloperäisen aineksen lisäämiseen ja lannoitukseen tavanomaisessa sekä luonnonmukaisessa maa- ja puutarhataloudessa.

Hyödyt:

Pellon kertakäsittely Kompostoidulla Ravinnekuidulla tuo maahan huomattavan lisän orgaanista ainesta. Samalla kuitulisäys kuohkeuttaa maata ja tekee muokkauksesta helpompaa.

- Orgaaninen aines parantaa nopeasti maan mururakennetta ja viljelyvarmuutta.
- 20–50 t levitysmäärä hehtaarilla nostaa pellon multavuutta ja parantaa maan vedenpidätyskykyä.
- Kuidut parantavat pellon vesitaloutta, jolloin pelto läpäisee vettä sateella ja toimii kuivana aikana vesivarastona.
- Kuitukäsitelty pelto pidättää huuhtoutumiselle alttiit ravinteet maassa kasvien saatavilla ja ehkäisee ravinnehuuhtoumia vesistöihin.
- Kompostoitu Ravinnekuitu sisältää merkittäviä määriä pää-, sivu- ja hivenravinteita. Liukoisessa muodossa olevat ravinteet ovat nopeasti kasvien käytettävissä. Muut ravinteet vapautuvat kasvien käyttöön pitkän ajan kuluessa hajotustoiminnan myötä.
- Ravinnekuitulisäyksen jälkeen maaperän pieneliöstön toiminta vilkastuu, joka parantaa mururakennetta ja vapauttaa ravinteita kasvien käyttöön.

Käyttö:

Soilfood Kompostoitu Ravinnekuitu I soveltuu viljelymaan eloperäisen aineksen lisäämiseen ja lannoitukseen tavanomaisessa sekä luonnonmukaisessa maa- ja puutarhataloudessa peltoviljelykasveille.

Kompostoitu Ravinnekuitu I levitetään esimerkiksi kuivalannanlevityskalustolla 1.4.–31.10. välisenä aikana. Tuotteet soveltuvat myös syötäville vihanneksille, juuri- ja yrttimausteille, rehulle, kotipuutarhoihin sekä taimituotantoon.

Soilfoodin Kompostoidut Ravinnekuidut täyttävät ympäristökorvauksessa huomioitavan ravinteiden ja orgaanisten aineiden tuen vaatimukset (40 €/ ha). Tietoa tuotteen käyttömäärästä maalajin ja multavuuden mukaan: kuidun tarve savisille ja multaville karkeille maille 35-40 t/ ha, kuidun tarve vähämultaisille karkeille maille 20-25 t/ ha (tai jos levitystä seuraa nurmi-, saneeraus- tai typensitojakasvi 35-40 t/ ha).

Tuotteen levityksessä huomioitavaa: Kompostoitu Ravinnekuitu I tulee levittää ja sekoittaa maahan vähintään 14 vrk ennen satokasvin kylvöä. Hyviä ajankohtia kuidun käyttöön ovat levitys nurmen lopetuksen yhteydessä tai levitys sängelle ja multaus seuraavaa kevätkasvia varten. Vesitalouden on oltava lohkolla kunnossa.

Lataa tuote-esite >

Tehty Suomessa -Avainlippumerkki.

Nliuk Nkok Pliuk Pkok K S Ca Mg Kuiva- aine Til.paino Org. Aines C/N Na Mn Cu Zn B Suos. käyttöm.
kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t (%) kg/m3 kg/t g/t g/t g/t g/t g/t t/ha
0,5 2,1 0,005 0,51 0,31 1,7 14,7 0,3 31,9 457 261 63 1600 280 3 10 20-40
Nliuk, kg/t 0,5
Nkok, kg/t 2,1
Pliuk, kg/t 0,005
Pkok, kg/t 0,51
K, kg/t 0,31
S, kg/t 1,7
Ca, kg/t 14,7
Mg, kg/t 0,3
Kuiva- aine, (%) 31,9
Til.paino, kg/m3 457
Org. Aines, kg/t 261
C/N 63
Na, g/t 1600
Mn, g/t 280
Cu, g/t 3
Zn, g/t
B, g/t 10
Suos. käyttöm., t/ha 20-40