fbpx
Siirry pääsisältöön

Suomalaisesta puusta valmistuu Kuopiossa Mondi Powerfluten tehtaalla premium-kartonkia, josta merkittävä osa päätyy elintarvikkeiden, kuten hedelmien, pakkauksiin. Yhtä lailla alkutuotantoon päätyy tuotantoprosessin merkittävin sivuvirta, kuituliete. Soilfood jalostaa sen maanparannusaineeksi, joka parantaa peltomaan kasvukuntoa ja satotasoja. Näin puun kaikki kuidut hyödynnetään tehokkaasti, ja jätettä syntyy vähemmän.

Mondi Powerflute Kuopion tehtaan kuituliete ohjattiin aiemmin hyödynnettäväksi maanrakennukseen. Turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Satu Viitasalo-Frösen kertoo, että samaan aikaan tehtaalla punnittiin myös muita käsittelyratkaisuja. Soilfoodin yhteydenotto tuli oikeaan aikaan.

Yhteistyö alkaa luottamuksesta

Mondi Powerflute arvosti erityisesti Soilfoodin tarjoaman toimintamallin ja käsittelyratkaisun avoimuutta, läpinäkyvyyttä sekä materiaalin aitoa hyötykäyttöä. Sivuvirralle tarjotaan menekkitakuu ja läsnä tehtaan alueella ollaan joka päivä.

– Aluksi pohdimme, voimmeko luottaa uuteen, aiempaa pienempään toimijaan. Ongelmat käsittelyssä voisivat johtaa pahimmillaan tuotannon rajoittamiseen, Viitasalo-Frösen muistelee tilannetta, jossa yhteistyöstä neuvoteltiin.

Luottamus löytyi, ja yhteistyö aloitettiin 2021 tammikuussa. Mikä lopulta vakuutti?

– Soilfoodin ote asioihin sekä toiminnan avoimuus. Syntyi luottamus siihen, että yritys on tosissaan ja taustat ovat kunnossa. Me tiedämme, mitä sivuvirralle tehdään, mihin se menee ja miten se hyödynnetään, Viitasalo-Frösen kertoo.

Toki liiketoiminnassa katsotaan myös kustannuksia, eikä niitä haluttu lisätä. Myös maanparannuskuitujen käytöstä syntyvien hiilinielujen myynti ja teollisuuttakin hyödyttävä voitonjakomalli kiinnosti.

Vähemmän jätettä, vähemmän kustannuksia

Mondi on johtava maailmanlaajuinen pakkaus- ja paperikonserni, jossa työskentelee noin 26 000 ihmistä 30 maassa. Seuraavalle vuosikymmenelle on asetettu kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet. Ne on kuvattu Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) -kartassa.

– Kuluvan vuosikymmenen aikana 100 % pakkaus- ja kartonkituotteista on uudelleenkäyttäviä, kierrätettäviä tai kompostoitavia, tuotantoprosessien jätettä ei päädy kaatopaikalle ja ominaisjätemäärät ovat nykyistä pienempitä, Viitasalo-Frösen kertoo esimerkkejä MAP2030 -tavoitteista.

Kuitupitoisen sivuvirran hyötykäyttö maataloudessa sopii hyvin askeleeksi tälle kartalle. Sivuvirta sisältää typpeä, fosforia ja orgaanista ainesta, jotka kaikki ovat arvokkaita maanviljelijälle.

Soilfood on pioneeri metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä maatalouteen sekä maanparannuskuitujen suurin jalostaja. Yrityksessä on osaamista myös teollisuuden sivuvirtoihin liittyvien prosessien kehittämisestä. Mondi Powerfluten tehtaallakin yhteistyö alkoi yhteisellä prosessikehityksellä, minkä lopputuloksena varmistettiin sivuvirran laatu ja sen hyödyntämismahdollisuus ruokaketjussa.

Prosessin kehittäminen parantaa sivuvirran laatua

– Raaka-aineemme, puu, on erilaista talvisin ja kesäisin, joten lietteenkin laatu vaihtelee vuodenajoittain. Meillä on hiljattain tehty päätös investoinnista, jonka myötä nostamme tuotteemme laatua ja tuotantokapasiteettiamme. Samalla pystymme vähentämään sivuvirran määrää ja parantamaan sen tasalaatuisuutta, Viitasalo-Frösen kertoo.

– Soilfoodin toimintamallissa sivuvirran määrän vähentyminen on hieman yllättäen positiivinen asia, kun se liittyy sivuvirran laadun parantumiseen. Me etsimme sivuvirtoja oman tuotantomme raaka-aineiksi, jolloin niiden laadun ja tasalaatuisuuden on helppo ymmärtää olevan meille määrää tärkeämpiä asioita, Soilfoodin teollisen myynnin johtaja Olli Lehtovaara sanoo. Tätä kautta vähenevät myös sivuvirran käsittelyn kustannukset, sillä käsittelykustannukset perustuvat määrän lisäksi sivuvirran laatuun ja ominaisuuksiin.


Syntyykö tehtaallanne lannoitteiden raaka-aineita?

Suomalaiset maanviljelijät tarvitsevat nyt kipeästi typpeä, fosforia, kalkkia ja hiiltä. Me etsimme raaka-aineita kotimaiseen lannoitetuotantoon.

Ota yhteyttä, niin teemme selvitystyön puolestanne >


Jaa

Lue myös