fbpx
Siirry pääsisältöön

Maanviljelijä voi kasvattaa peltomaassa ruoan ohella hiilinieluja. Niitä syntyy, kun maanparannukseen käytetään teollisuuden sivuvirroista jalostettuja maanparannuskuituja. – Maanparannuskuitujen käytöstä peltomaassa syntyvät hiilinielut on nyt tunnistettu, ja ne tuodaan kevään aikana myyntiin päästökompensaatiokauppaan. Saatu tulo jaetaan tasan kaikkien toimijoiden kesken, mikä parantaa kiertotalouden kannattavuutta. Kun kestävin valinta on myös kannattavin, muutosvauhti nopeutuu, sanoo toimitusjohtaja Eljas Jokinen.

Soilfood jalostaa maatalouden tuotantopanoksia, kuten lannoitteita ja maanparannusaineita, teollisuuden sivuvirroista. Yrityksen tavoitteena on korvata kierrätysravinteilla fossiilisia lannoitteita paljon ja nopeasti. Tätä kautta rakennetaan kestävää ruokaketjua, jossa tarvitaan vähemmän neitseellisiä raaka-aineita ja jossa sidotaan hiiltä peltomaahan – ja josta syntyy vähemmän päästöjä.

–Meidän roolimme on tehdä maailman muuttaminen helpoksi maanviljelijöille ja teollisuudelle. Maanviljelijöiden on mahdollista vaihtaa tuotteita ja käytäntöjä vain, jos se on heille kannattavaa. Teollisuuden sivuvirtojen käsittelypalveluiden on oltava kestäviä, mutta myös taloudellisesti houkuttelevia, linjaa Eljas Jokinen.

–Päästökompensaatiokaupan kautta hiilinielut myydään halukkaille ostajille, ja saadut tuotot jaetaan läpinäkyvästi ja avoimesti tasan ketjun toimijoiden kesken. Saatava taloudellinen hyöty tekee kiertotalouden mukaisesta valinnasta entistä kilpailukykyisemmän, Jokinen jatkaa.

Hiilinielukaupan ovet avautuvat nyt viljelijöille

Hiilinieluilla on kysyntää, sillä yhä useampi yksityishenkilö, yritys ja yhteisö haluaa hyvittää synnyttämiään päästöjä vapaaehtoisesti ostamalla päästövähennyksiä ja hiilinielujen lisäyksiä. Soilfoodin ja asiakkaiden yhteistyölläsyntyvät hiilinielut tulevat loppukeväällä myyntiin kansainväliseen Puro.earth-markkinapaikkaan.

Hiilinielujen sertifiointiin ja myyntiin tähtäävä hanke on kestänyt kaksi vuotta. Soilfoodin luomassa mallissa hiilinielujen lisäykset toteutuvat suomalaisilla pelloilla.

–Viljelijälle Maanparannuskuidut ovat ensisijaisesti ravinteita ja orgaanista ainesta sisältäviä maanparannusaineita, jotka varmistavat hyviä satotasoja. Samalla orgaanisen aineksen sisältämä hiili sitoutuu maahan pitkäaikaisesti, ja syntyy hiilinielu, kertoo tuotekehityspäällikkö Ossi Kinnunen Soilfoodilta.

Maanviljelijöille avautuu nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus myydä pelloillaan syntyvät hiilinielut päästökompensaatiokauppaan. Nyt tehtävät kaupat koskevat niitä viljelijöitä, jotka ovat käyttäneet vuoden 2020 aikana Soilfoodin Maanparannuskuituja sekä niitä teollisia toimijoita, joiden sivuvirroista tuotteet on jalostettu.

– Nykyisessä talousmallissa ei hinnoitella ulkoisvaikutuksia eli esimerkiksi ympäristövaikutukset eivät ole tällä tavalla tuotteiden tai palveluiden hinnoissa mukana. Me haluamme muuttaa ajattelua. Hyviin toimintamalleihin on mahdollista lisätä taloudellisia kannustimia. Toistaiseksi esimerkiksi maanparannuskuiduiksi soveltuvista sivuvirroista poltetaan 90 %, muistuttaa Kinnunen. Tilaa kasvulle on siis runsaasti.

Eljas Jokinen, Soilfoodin toimitusjohtaja.

Eljas Jokinen

Toimitusjohtaja

040 703 1442

eljas.jokinen@soilfood.fi

Ossi Kinnunen on Soilfoodin Tutkimus- ja tuotekehityksen päällikkö

Ossi Kinnunen

Tuotekehityspäällikkö

0400 516 929

ossi.kinnunen@soilfood.fi


Kannattavuutta ja kasvukuntoa viljelyyn sekä uusia sivuvirtoja hyötykäyttöön

Hiilinielujen myynti

Maanviljelijä voi kasvattaa peltomaassa ruoan ohella hiilinieluja. Niitä syntyy, kun maanparannukseen käytetään Maanparannuskuitua. Soilfood on luonut mallin, jossa viljelijälle avautuu mahdollisuus myydä Maanparannuskuitujen käytön kautta syntyvät hiilinielut päästökompensaatiokauppaan.

Lue lisää >>

Jaa

Lue myös