Siirry pääsisältöön

Kasvaako pellollasi hiilinielu? Maanviljelyssä syntyy päästövähennyksiä, kun hiiltä sidotaan maaperään ja fossiilisten lannoitteiden sijaan hyödynnetään kierrätysravinteita. Soilfood on luonut ainutlaatuisen mallin, jossa viljelijällä on mahdollisuus myydä Soilfoodin Maanparannuskuitujen käytön kautta syntyvät hiilinielut päästökompensaatioon. Soilfoodin tavoitteena on kannustaa niin viljelijöitä kuin teollisuutta tekemään kestäviä valintoja. 

Hiilinieluilla on kysyntää, sillä yhä useampi yksityishenkilö, yritys ja yhteisö haluaa hyvittää synnyttämiään päästöjä vapaaehtoisesti ostamalla päästövähennyksiä ja hiilinielujen lisäyksiä.  

Soilfoodin luomassa mallissa hiilinielujen lisäykset toteutuvat suomalaisessa maataloudessa Maanparannuskuituja käyttävän viljelijän, sivuvirtoja tuottavien teollisuuden ja Soilfoodin yhteistyön kautta. 

Kompensoi hiilipäästöt

Etsitkö vaihtoehtoa yrityksenne päästökompensaatioon? Lue lisää Soilfoodin hiilinieluista täältä >

Oletko käyttänyt Soilfoodin Maanparannuskuituja vuoden 2021 aikana?

Hiilinielujen myyntiin lähteminen on helppoa ja riskitöntä, eikä siitä aiheudu viljelijälle kustannuksia.
Lähde mukaan täyttämällä tämä lomake.

Sisältö

Kannattavuutta ja kasvukuntoa viljelyyn sekä uusia sivuvirtoja hyötykäyttöön

Miten hiilinielujen myynti tapahtuu?

Mitä hiilinielujen myynti vaatii viljelijältä?  

Miten myynnistä saadut tuotot jaetaan? 

Miten viljelijän saama osuus määräytyy? 

Milloin hiilinielujen tuotot maksetaan? 

Miten Maanparannuskuidut sitovat hiiltä maahan? 

Mikä on Puro.earth ja miten kauppapaikka toimii? 


Miten hiilinielujen myynti tapahtuu? 

1.

Viljelijä antaa Soilfoodille luvan myydä Maanparannuskuitujen käytöstä syntyneet hiilinielut. 

2.

Kaikki vuoden 2021 aikana syntyneet päästökrediitit toimitetaan myyntiin kerralla vuoden 2022 aikana. 

3.

Myydyistä krediiteistä saadut tuotot jaetaan tasapuolisesti ja läpinäkyvästi ketjun toimijoiden kesken.  


Mitä hiilinielujen myynti vaatii viljelijältä?  

Soilfood tarvitsee viljelijältä luvan Maanparannuskuitujen käytöstä syntyneiden hiilinielujen myyntiin.

Pellolla oleva hiilinielu on lähtökohtaisesti viljelijän omaisuutta. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole kanavaa, jonka kautta viljelijä voisi myydä nielut suoraan itse. Myyntiin tarvitaan Soilfoodin kaltainen toimija, joka huolehtii myynnistä keskitetysti. 

Siirtäessään omistus- ja myyntioikeuden Soilfoodille viljelijä vakuuttaa, ettei: 

> kuituja ole käytetty eloperäisillä mailla, jotka ovat tyypillisesti päästölähteitä ja siksi suljettu pois hiilinielumarkkinasta 

> samoja hiilinieluja myydä muun kanavan kautta, sillä syntyvän hiilinielun saa myydä vain kerran. 

Hiilinielun luovuttaminen ei siirrä koko pellon hiilinielua Soilfoodin omistukseen tai vaikuta mahdollisesti tulevaisuudessa viljelijän tekemään hiilinielukauppaan. Luovutus koskee vain ja ainoastaan vuoden 2021 aikana toimitettujen Maanparannuskuitujen sisältämää hiiltä.  

Oletko käyttänyt Soilfoodin Maanparannuskuituja vuoden 2021 aikana?

Hiilinielujen myyntiin lähteminen on helppoa ja riskitöntä, eikä siitä aiheudu viljelijälle kustannuksia.
Lähde mukaan täyttämällä tämä lomake >


Soilfood Ravinnekuitu, kompostoitu ravinnekuitu.
Soilfoodin Maanparannuskuidut sisältävät runsaasti orgaanista hiiltä.

Miten myynnistä saadut tuotot jaetaan?  

Saadusta myyntitulosta vähennetään suorat myyntikulut, kuten markkinapaikan ottama maksu sekä esimerkiksi myyntiä varten tarvittujen ulkopuolisten auditointien kulut. 

Kaikki yhden kalenterivuoden aikana syntyneet hiilinielut lasketaan yhteen pottiin ja ne pyritään myymään Puron eli kansainvälisen hiilinielumarkkinapaikan kautta mahdollisimman korkeaan hintaan. 

Tuotto jaetaan tasan avoimesti ja läpinäkyvästi kolmeen osaan, viljelijälle, teolliselle toimijalle ja Soilfoodille, sillä jokaista tarvitaan, jotta sivuvirtojen kierrätys ja hiilinielujen synty ovat mahdollisia: Nielu sijaitsee viljelijän pellolla, mutta sitä ei syntyisi, ellei teollisuudesta saataisi raaka-aineita. Soilfoodin osuudesta katetaan toimintaan liittyvät kulut, kuten hiilinielujen myynnin kehittäminen ja toteuttaminen.

Hyödyn jakaminen tasan purkaa pullonkauloja Maanparannuskuitujen käytön tieltä kaikkein tehokkaimmin. Tällä hetkellä vain noin 10 % teollisuudessa syntyvistä kuiduista hyödynnetään maataloudessa. Teollisuuden saama tulo lisää tarjontaa, viljelijän saama tulo kysyntää. 


Miten viljelijän saama osuus määräytyy? 

Viljelijät saavat osuutensa tuotosta suhteutettuna hiilinielujen määrään. Käytännössä tämä riippuu tilalla käytettyjen kuitujen määrästä. 

Jos olet ostamillasi Maanparannuskuiduilla tuottanut 1 % kaikista myytävistä hiilinieluista, sinulle kuuluu 1 % maataloudelle jyvitetystä tuotosta. Näin kaikki osalliset saavat reilulla jaolla tuloa, vaikka kaikkia hiilinieluja ei saataisikaan myytyä. 

Esimerkkilaskelma:
yksi kuitukäsitelty hehtaari eli 40 t Maanparannuskuitua 

  • 40 t kuitua sisältää tuotteesta riippuen noin 5 t orgaanista hiiltä, josta pitkäikäistä on 1,4 t. Hiilidioksidiksi muutettuna ja toiminnan päästöt vähennettynä tämä tarkoittaa noin 5 tonnia ilmakehästä sidottua hiilidioksidia eli 5 hiilinielu-krediittiä. 
  • Kun 5 krediittiä myydään esimerkiksi 40 € kappalehintaan, on myyntitulo 200 €. Siitä vähennetään suorat myyntikulut 20 €.  
  • Myyntivoitto 180 € jaetaan avoimesti ja läpinäkyvästi tasan viljelijän, teollisuuden ja Soilfoodin kesken, jolloin jokainen saa 60 €.  
  • 1 000 t ostanut maanviljelijä voisi siis hyötyä jopa yli 1 500 € hiilinielujen myynnistä. 

Laskelma perustuu arvioihin tuotteen hiilipitoisuudesta, toteutuvista myyntihinnoista ja -kuluista. 


Milloin hiilinielujen tuotot maksetaan? 

Soilfood laskee ja todentaa syntyneet nielut kalenterivuosittain vuoden päätyttyä. Vuoden 2021 aikana toimitetuista Maanparannuskuiduista syntyneet nielut todennetaan ja otetaan myyntiin vuoden 2022 aikana. 

Tuotot jaetaan, kun saatu tuotto on selvillä. Tämä tapahtuu joko silloin, kun kaikki krediitit on myyty tai kun viimeiset myymättömät krediitit menettävät arvonsa. Krediitit ovat voimassa 5 vuotta luomishetkestä eli vuoden 2020 krediitit menettävät arvonsa syksyllä 2025 ja vuoden 2021 krediitit vanhenevat syksyllä 2026. 


Miten Maanparannuskuidut sitovat hiiltä maahan? 

Hiilinielut, päästökompensaatio
Soilfoodin Maanparannuskuidut sisältävät runsaasti orgaanista hiiltä.

Merkittävä osa hiilestä on hitaasti hajoavassa muodossa, jolloin se muodostaa peltoon pitkäaikaisen, eli yli 20 vuotta pellossa säilyvän hiilinielun.

Mikäli kuituja ei hyödynnetä Maanparannusaineina, ne poltetaan, jolloin kaikki hiili vapautuu hiilidioksidiksi.

Tällä hetkellä Suomessa noin 90 % kuiduista hävitetään edelleen polttamalla. 

Oletko käyttänyt Soilfoodin Maanparannuskuituja vuoden 2021 aikana?

Hiilinielujen myyntiin lähteminen on helppoa ja riskitöntä, eikä siitä aiheudu viljelijälle kustannuksia.
Lähde mukaan täyttämällä tämä lomake >


Mikä on Puro.earth ja miten kauppapaikka toimii? 

Suomessa perustettu Puro.earth on maailman ensimmäinen markkinapaikka, jonka kautta on mahdollista tarjota myyntiin sertifioituja hiilinieluja. Puro keskittyy välittämään todennettuja hiilinieluja, jotka voivat sitoa hiiltä isossa mittakaavassa.  

Lisätietoja

Haluatko keskustella aiheesta tarkemmin? Ota yhtyettä yhteyshenkilöösi Soilfoodin myynnissä 

Tanya Santalahti hiilinielut tuoteryhmäpäällikkö

Tanya Santalahti

Tuoteryhmäpäällikkö, päästökompensaatiotuotteet

050 550 3240

tanya.santalahti@soilfood.fi