fbpx
Siirry pääsisältöön

Soilfood keskittää käsittely- ja jalostustoimintansa Kaakkois-Suomessa uudelle, Loviisaan valmistuvalle kentälle. Nyt joulukuusta alkaen uuden käsittely- ja varastointialueen kautta ohjataan Kymenlaakson metsäteollisuuden sivuvirtoja, pääasiassa kalkkeja ja kuituja, hyödynnettäväksi maatalouteen. Kiertotaloutta edistävä kenttäinvestointi on Soilfoodin historian suurin.  

Loviisan kentälle etsittiin sopivaa sijaintia jonkin aikaa. Tavoitteena oli keskittää useamman erillisen käsittely- ja varastoalueen toiminta Kymenlaaksossa yhteen paikkaan. Kenttä haluttiin sijoittaa hyvien kulkuyhteyksien varrelle, kuitenkin riittävän syrjään, jottei lisääntyvä liikenne häiritse aluetta. 

Nyt metsäisellä alueella E18 tien pohjoispuolella viimeistellään asfalttia. Toiminnan on tarkoitus alkaa lähiaikoina.  

–  Ohjaamme kentän kautta metsäteollisuuden sivuvirtoja hyödynnettäväksi maatalouteen. Alueella jalostetaan kalkkituotteita sekä kompostoitua maanparannuskuitua. Maanviljelijälle nämä ovat maanparannusaineita, joita levitetään pelloille parantamaan maan kasvukuntoa, kertoo toimitusjohtaja Eljas Jokinen Soilfoodilta. 

Kompostointi vaatii ympäristöluvan 

Käyttöönoton jälkeen Loviisan kentällä varastoidaan valmiita lannoitetuotteita ja kompostoidaan maanparannuskuitua.  

– Kaikki uudella alueella käsiteltävät jakeet ovat kiinteitä, eikä käsittelyssä käytetä kemikaaleja, vettä tai energiaa. Hajultaan kompostoitu kuitu muistuttaa voimakasta maan tai mullan hajua, Jokinen sanoo. 

Soilfoodin toiminnasta kentällä ei aiheudu merkittävää melua tai tärinää, eikä siitä synny käsiteltäviä jätevesiä tai muuta jätettä. Ympäristöluvan ehtojen mukaisesti alueen hulevesien laatua tarkkaillaan säännöllisesti.  

Maanparannuskuidun valmistaminen kompostoimalla edellyttää ympäristölupaa, minkä Soilfood on hakenut Loviisan kaupungilta. Ympäristölupaprosessi on hyödyllinen sekä Soilfoodin että sidosryhmien kannalta, kun toiminta ja sen seuranta on selvitetty avoimesti. 

Kompostoinnin kautta syntyvä maanparannuskuitu on luomukelpoinen maanparannusaine, jonka raaka-aine on puunjalostusteollisuuden ylijäämäkuitu. Viljelijät lisäävät kuitukäsittelyllä peltomaahan orgaanista ainesta. 

Kokenut kiertotalouden toimija 

Vuonna 2015 toimintansa aloittanut Soilfood on kasvanut ja kehittynyt nopeasti. Vuonna 2020 yritys jalosti yli 200 000 tonnia teollisuuden sivuvirtoja hyödynnettäväksi maatalouteen.   

– Tavoitteemme on korvata neitseellisiä raaka-aineita kierrätetyillä materiaaleilla paljon ja nopeasti. Samalla vähennetään päästöjä niin teollisuudessa kuin maanviljelyssä ja lisätään maaperän hiilivarastoja. Vuonna 2020 toimintamme kautta saavutettiin 24 501 t CO2-ekv. päästövähennys vähentämällä väkilannoitteiden ja louhitun kalkin käyttöä. Lisäksi toiminnan kautta syntyi 5 691 tonnia (CO2-e) hiilinieluja. 

Investointi on saanut tukea Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta 2020-2022. Rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätiedot: 

Eljas Jokinen
toimitusjohtaja
p. 040 703 1442
eljas.jokinen@soilfood.fi

Jaa

Lue myös