Siirry pääsisältöön

Soilfood Ravinneseos III on lietemäinen orgaaninen lannoite, joka sisältää monipuolisesti merkittäviä määriä kasvien tarvitsemia pää-, sivu- ja hivenravinteita. Ravinteista huomattava osa on liukoisessa muodossa.

Nliuk Nkok Pliuk Pkok K S Ca Mg Kuiva- aine Til.paino Org. Aines C/N Na Mn Cu Zn B Suos. käyttöm.
kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t (%) kg/m3 kg/t g/t g/t g/t g/t g/t t/ha
4,1 7,0 0,23 0,7 2,6 0,4 2,1 0,4 8,4 1090 63 5 16 15
Nliuk, kg/t 4,1
Nkok, kg/t 7,0
Pliuk, kg/t 0,23
Pkok, kg/t 0,7
K, kg/t 2,6
S, kg/t 0,4
Ca, kg/t 2,1
Mg, kg/t 0,4
Kuiva- aine, (%) 8,4
Til.paino, kg/m3 1090
Org. Aines, kg/t 63
C/N 5
Na, g/t
Mn, g/t
Cu, g/t
Zn, g/t 16
B, g/t
Suos. käyttöm., t/ha 15