Siirry pääsisältöön

Biokaasu- ja bioetanolilaitokset tuottavat sivuvirtoja, jotka me osaamme jalostaa. Me lähdemme kumppanina siitä, että yhteistyömme tuottaa asiakkaillemme teollisuudessa joko säästöjä tai lisäansioita.

Biokaasu- ja bioetanolilaitokset tuottavat ravinnepitoisia sivuvirtoja, kuten lietteitä, mädätteitä, vinassin ja haihdutteita, jotka me jalostamme lannoitekäyttöön maatalouteen. Kumppanina takaamme sovitun menekin ja jatkuvan kehittämisen.

Tarjoamme biokaasu- ja bioetanolilaitoksille yhteistyömallia, jossa otamme vastuun sivuvirrasta sen syntypaikalta alkaen: noudamme tuotteen suoraan varastosäiliöstä ja vastaamme tuotteiden laadunhallinnasta sekä edelleen jalostuksesta, myynnistä ja markkinoinnista. Elinkaarikustannuksiltaan ratkaisumme onkin kokonaistaloudellisesti tehokkain.

Meillä on osaamista teollisuuden prosesseista ja kehitämme yhteistyössä asiakkaiden kanssa biokaasuprosessin lopputuotteiden lannoitekäyttöä.


Valtakunnallinen myyntiorganisaatio takaa menekin

Lupaamme asiakkaillemme menekkitakuun, jolloin biokaasu- tai bioetanolilaitoksen ei tarvitse huolehtia tuotannon ja kysynnän vastaavuudesta. Tuotteiden myynnistä huolehtii maatalousmyynnin valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatiomme.

Olemme pitkäjänteinen kumppani, joka tarjoaa kustannuksiltaan kestävän ratkaisun. Kaikessa toiminnassamme tähtäämme ekologisesti parhaaseen mahdolliseen loppukäyttöratkaisuun. Ohjaamme kaikki jalostamamme sivuvirrat hyötykäyttöön maatalouteen korvaamaa fossiilisesti valmistettuja lannoitteita. Myyntimme asiantuntijoilla on korkea agronominen osaaminen, joten he tukevat tarkoituksen mukaisen lannoituksen suunnittelua tiloilla.

Ohjaamme hyötykäyttöön kaikki biokaasu- ja bioetanolilaitosten sivuvirrat kuten:

Olemme luopuneet yhdyskuntapuhdistamolietteiden käytöstä tuotteidemme raaka-aineina. Päätöstä on ohjannut muutos markkinassa.


Asiakastyytyväisyys huippuluokkaa

86 % teollisten palveluiden asiakkaista arvioi yhteistyön Soilfoodin kanssa edistävän liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista. Suosittelutodennäköisyyttä kuvaava NPS on 48 (2021). Lue lisää asiakastyytyväisyystutkimuksesta >


Case: St1:n ravinnepitoinen sivuvirta maataloushyötykäyttöön

Biokaasu- ja bioetanolilaitokset, St1 Kajaani varastointi
St1:n tehtaan alueelle tehty allasinvestointi varmistaa jatkuvan tuotantoprosessin sujuvuutta ja kierrätyslannoitteen tasalaatuisuutta.

St1 Oy:n Kajaanin laitoksella tuotetaan sahanpurusta bioetanolia ja sivutuotteina muita puupohjaisia tuotteita. Yhtenä sivutuotteena syntyvä ravinnepitoinen sivuvirta ohjataan hyötykäyttöön maatalouteen Soilfoodin kautta.

– Biojalostamon kaikki puusta saatavat tuotejakeet pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti hiilidioksidipäästöjä minimoiden. Yhteistyö Soilfoodin kaltaisen kiertotalouden osaajan kanssa tukeekin vahvasti sekä Kajaanin laitoksen että koko yhtiön strategiaa CO2-hyvän energian tuottamisesta, sanoo kehityspäällikkö Joonas Hämäläinen St1 Oy:stä.

Lue koko juttu >


Referenssejämme


Teollisuuden kehityshankkeet

Teemme aktiivisesti tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tavoitteemme on ohjata yhä uusia sivuvirtoja kannattavasti hyötykäyttöön.


Ota yhteyttä

Me lähdemme siitä, että palvelumme pitää tuottaa asiakkaalle säästöjä tai mitattavaa lisäarvoa. Muuten yhteistyö ei kannata.

Olli Lehtovaara

Johtaja, teollinen myynti

0400 682 571

olli.lehtovaara@soilfood.fi

Toni Mikola

Myyntipäällikkö

050 411 8082

toni.mikola@soilfood.fi