Siirry pääsisältöön

Maanparannuskuitujen vaikutus pellon hiilivarastoon tarkentuu ja varmentuu koko ajan – esimerkiksi juuri käynnistyneessä HiiletIn-hankkeessa, jossa tutkitaan peltomaan orgaanisen aineksen ja hiilen kertymistä ja hävikkiä, sekä muutosten taustalla vaikuttavia prosesseja erilaisissa maissa. 

Hankkeen tavoitteena on selvittää lisätyn hiilen pysyvyyttä ja toisaalta hajotusta peltomaassa erilaisissa olosuhteissa ja tutkia mineraaliaineksen ja orgaanisen aineksen välisiä vuorovaikutuksia.

Hankkeessa arvioidaan erilaisten maiden hiilensidontakapasiteettia, tuotetaan arvio Suomen kivennäispeltojen hiilensidontapotentiaalista ja tehdään suositukset parhaista hiilen kerryttämismenetelmistä ja niiden käyttöönotosta sekä tuotetaan hiilensidonnan toimenpide-ehdotukset ja tieto niiden taloudellisista vaikutuksista. 

HANKE-INFO:
Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana HiiletIn 2021-2023 

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni – tutkimus- ja innovaatio-ohjelma 

Osallistujat: Helsingin Yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus, ProAgria, Soilfood ja Suomen ympäristökeskus

Soilfood vastaa hankkeen kierrätysmaatalousosiosta. Kierrätysmaatalouden, kuten orgaanisten maanparannusaineiden ja lannoitteiden käytön, avulla on mahdollista kasvattaa pellon hiilivarastoa. Kun kierrätystuotteilla aikaansaatava peltomaan hiilinielu varmennetaan ja muunnetaan myytäviksi päästöhyvityksiksi, voidaan saatavalla rahallisella hyödyllä kannustaa kierrätysmaatalouden kysyntää ja tarjontaa. Soilfoodin tärkein tavoite hankkeessa on tarkentaa tietoa tuotteidensa sisältämän orgaanisen aineksen laadusta ja hiilen pysyvyydestä peltomaassa, jotta voitaisiin varmentaa niillä saavutettavia ympäristöhyötyjä. 

Hiiletin-hanke on osa Maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni – ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta täällä: mmm.fi/maankayttösektorin-ilmastosuunnitelma. Hiiletin-hankkeeseen osallistuu laaja verkosto alan parhaita osaajia, mukana ovat Helsingin Yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus, ProAgria, Soilfood ja Suomen ympäristökeskus. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Eetu Virtanen

040 834 3699

Tutkimuspäällikkö

eetu.virtanen@soilfood.fi


Jaa

Lue myös

Mondi Powerflute Kuopio: ”Halusimme sivuvirran käsittelyyn läpinäkyvän kiertotalousratkaisun”

Suomalaisesta koivusta valmistuu Kuopiossa Mondi Powerfluten tehtaalla premium-kartonkia, josta merkittävä osa päätyy elintarvikkeiden, kuten hedelmien, pakkauksiin. Yhtä lailla alkutuotantoon päätyy tuotantoprosessin merkittävin sivuvirta, kuituliete. Soilfood jalostaa sen maanparannusaineeksi. Näin puun kaikki kuidut hyödynnetään tehokkaasti, ja jätettä syntyy vähemmän.