Siirry pääsisältöön

Soilfood Boost NPK on orgaaninen väkevä nestelannoite. Tuote soveltuu lietteen väkevöintiin ja tuotetta voidaan käyttää myös sellaisenaan.

Orgaaninen lannoitevalmiste ei happamoita maata ja lisää maaperän biologista aktiivisuutta. Tuotteessa yhdistyvät kaikki kasvin tarvitsemat pääravinteet ja kasveille tärkeä nopealiukoinen typpi. Kaliumia tuotteessa on runsaasti ja Boost NPK onkin hyvä tuote perunan, sokerijuurikkaan, nurmien ja viljalohkojen lannoitukseen, joilla on selkeä kaliumin pula. Kalium vaikuttaa kasvin soluseinän vahvuuteen ja sitä kautta parantaa kasvin stressinsietokykyä haastavissa olosuhteissa.

Boost NPK -tuotteessa on mukana myös fosforia, josta merkittävä osa on liukoista. Liukoinen fosfori on heti kasvien käytössä.

Tuotteen mukana tulee myös natriumia, jota sokerijuurikas käyttää sokerin muodostukseen. Nurmien lannoituksessa natrium lisää rehun maittavuutta, lypsylehmien kuiva-aineensyöntiä ja maitotuotosta.

Boost NPK -tuotetta voidaan levittää suoraan peltoon tai sillä voidaan väkevöidä lietteitä oikean ravinnesuhteen aikaansaamiseksi.

Nliuk Nkok Pliuk Pkok K S Ca Mg Kuiva- aine (%) Til.p. (kg/m3) Org. Aines C/N Na Mn Cu Zn B Suos. käyttöm. (t/ha)
kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t g/t g/t g/t g/t g/t
11 19.4 0,47 1,3 25 2,5 0,24 1,4 24,6 1100 194.094 10 20 5 - 10
More information

Close