Siirry pääsisältöön

Visio

Soilfoodin asiakkailla on 5-10 vuoden kuluessa maailman parhaiten hoidettu peltojen täsmälannoitus ja maanparannus. Tämä toteutetaan tuottamalla lisäarvoa teollisuuden ja yhteiskunnan sivuvirroille kierrättämällä ne maatalouteen. Toiminta parantaa maaperän kasvukuntoa, hillitsee ilmastonmuutosta ja lisää monimuotoisuutta.

Missio

Paradigman muutos kohti kierrättävää ja uudistavaa maataloutta.

Soilfood haluaa muuttaa tapaa ajatella ja toimia, oli kyse sitten teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämisestä, tai maanviljelystä. Soilfood mahdollistaa toiminnallaan tehokkaat, ekologisesti kestävät ratkaisut niin maataloudessa ja ruoan tuotannossa kuin teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä ja kierrättämisessä. Lähes kaikki hiiltä- ja ravinteita sisältävät sivuvirrat voidaan jalostaa, niin että ne tuottavat lisäarvoa tuottajalleen, mutta myös niitä tuotantopanoksina hyödyntävälle maanviljelijälle.

Maataloudessa Soilfoodin tärkeä tavoite on parantaa peltomaan kasvukuntoa ja parantaa maaperän tuottavuutta. Kun viljelijän pelto on multava, on se myös ilmastonmuutosta hillitsevä, viljelijälle kannattava ja luonnon monimuotoisuutta ylläpitävä. Koska pellot voivat myös toimia hiilinieluina, voimme samalla ratkaista merkittäviä ympäristö- ja jäteongelmia ja olla hillitsemässä ilmastonmuutosta.

Strategia

Visiota kohti Soilfood kulkee huolellisesti suunniteltua strategista polkua. Soilfoodin kolmivuotisessa strategiassa kehitymme kolmella eri osa-alueella saavuttaaksemme vahvan kasvun ja laajamittaisen kehittämisen, joka johtaa pysyvään johtajan rooliin markkinoilla. Koska Soilfood on vielä nuori yritys, tulee toimintaa kehittää yleisellä tasolla kuten myös teollisten palveluiden ja maatalousmyynnin osalta. Lisäksi strategian tavoitteena on saavuttaa merkittäviä askeleita kansainvälisillä markkinoilla ja viedä Soilfood-konsepti ulkomaille.

Soilfoodin hallitus, johto ja koko henkilöstö on sitoutunut strategian toteuttamiseen ja strategian toteutuminen on Soilfoodin sisäisessä viestinnässä vahvasti läsnä. Jokainen Soilfoodilainen tietää kuinka strategiatyö etenee ja mikä on kunkin rooli tavoitteisiin pyrkivässä työskentelyssä.