Siirry pääsisältöön

Soilfoodin tavoite on korvata neitseellisiä raaka-aineita kierrätetyillä paljon ja nopeasti. Roolimme on tehdä maailman muuttaminen helpoksi niin maanviljelijöille kuin teollisuudelle. Vuosittaisessa uudistavuusraportoinnissa avaamme toimintamme vaikutuksia, jotka uudistavat ympäristöä.

Vuonna 2020 jalostimme yhteensä 208 633 t teollisuuden sivuvirtoja hyödynnettäväksi maatalouteen. Toimintamme kautta, yhteistyössä maanviljelijöiden ja teollisuuden kanssa, saavutimme 24 501 t CO2-ekv. päästövähennyksen vähentämällä väkilannoitteiden ja louhitun kalkin käyttöä. Määrä vastaa 2 379 suomalaisen hiilijalanjälkeä. Luvuista on vähennetty oman operatiivisen toimintamme aiheuttamat päästöt.

Mitä tarkoittaa uudistavuus?

Uudistavuus eli regeneratiivisuus viittaa malliin, jossa palautetaan kehityksen suunta uudistavaksi ja palauttavaksi niin luonnon kuin ihmisen näkökulmasta. Ajatus on jättää asiat parempaan tasoon, kuin mitä ne alussa olivat. Malli ohjaa toimintaa lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen. Näin ympäristön ja ihmisten hyvinvointi asettaa raamit taloudelliselle menestymiselle, jota liiketoiminta tavoittelee.

Soilfoodin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 24 %. Toiminnan positiiviset ympäristövaikutukset nousivat samassa suhteessa. Niihin huomioidaan sekä saavutetut päästövähennykset että toiminnan kautta syntyneet hiilinielut.

Toimintamme kautta kierrätimme ravinteita maatalouteen korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita. Esimerkiksi lannoitteissa käytettävä typpi valmistetaan hyvin energiaintensiivisesti, usein maakaasua käyttäen, ja fosfori louhitaan maasta. Kierrättämällä nämä ravinteet voimme viljellä kestävämmin ja kannattavammin.

Suomalaisen maatalouden ensimmäiset hiilinielut myyntiin

Soilfood lanseerasi keväällä ensimmäisenä toimijana mallin, jonka kautta maanviljelijät voivat myydä peltomassaan syntyviä hiilinieluja päästökompensaatioon. Hiilinieluja syntyy, kun maanparannukseen käytetään teollisuuden sivuvirroista jalostettuja Soifoodin maanparannuskuituja, ja osa hiilestä sitoutuu maahan pitkäkestoisesti.  Jokaiseen tonniin Maanparannuskuitua on sitoutunut ilmasta 50–130 kg CO2, tuotteesta riippuen. Keskimäärin tämä tarkoittaa 4–7 tonnin CO2 hiilinielua per peltohehtaari.​

Soilfoodin toiminnan kautta syntyi vuonna 2020 yhteensä 5 691 hiilinielua, jotka ovat myynnissä kansainvälisellä Puro.earth-kauppapaikalla. Saatu tulo jaetaan avoimesti ja läpinäkyvästi tasan maanviljelijöiden, teollisuuden ja Soilfoodin kesken, sillä kaikkia tarvitaan, jotta hiilinielut syntyvät. Toimintamallin tavoitteena on tehdä kiertotaloudenmukaisesta valinnasta entistä kannattavampaa. Kun kestävin valinta on myös kannattavin, muutosvauhti nopeutuu.

Viljelijälle maanparannuskuidut ovat ensisijaisesti tapa parantaa maan kasvukuntoa. Maan pieneliöiden hyviin olosuhteisiin nojaava korkea kasvukunto takaa korkeat sadot alhaisilla päästöillä sekä mahdollistaa hiilen sidonnan maaperään, mikä hillitsee ilmastonmuutosta.

Suomalaisen maatalouden ensimmäiset hiilinielut myyntiin

Soilfoodin Maanparannuskuidut ovat tutkitusti tehokas tapa lisätä maan multavuutta, parantaa veden- ja ravinteidenpidätyskykyä sekä mikrobiologista aktiivisuutta. ​Luonnonvarakeskuksen tutkimuksissa on osoitettu, että maanparannuskuidut ovat yksi tehokkaimmista vesiensuojelumenetelmistä – kuitukäsittely puolittaa pellon fosforihuuhtoumariskin.*​

Tuotteissamme toimitettiin maatalouteen 13 048  tonnia hiiltä, joka parantaa viljelymaan kasvukuntoa.

* Rasa, K, Pennanen, T, Peltoniemi, K, et al. Pulp and paper mill sludges decrease soil erodibility. J. Environ. Qual. 2021; 50: 172– 184. https://doi.org/10.1002/jeq2.20170  ​

Soil Food Web – maanalainen urakkaporukkamme

Pellot, maaperä ja maaperän pieneliöt jalkojemme alla näyttelevät isoa roolia useiden globaalien ongelmien ratkaisukeinoissa. Myös Soilfoodin nimi tulee maan pieneliöstön ravinneketjujen verkostosta, jota kutsutaan “soil food webiksi”. Jokaisen Soilfoodin tuotteen tuotekehityksessä on kasvien ravinnetarpeiden lisäksi huomioitu tuotteen optimaaliset vaikutukset maaperän pieneliöille. Koska hyvinvoiva maan pieneliöstö huolehtii maan hyvästä rakenteesta, ravinteiden kierrättämisestä ja kasvien terveydestä, on maatalouden lannoituksessa myös syytä huomioida tämä maanalainen urakkaporukkamme.