Tutkimus- ja kehityshankkeet

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Soilfoodin tuotteiden laatu ja toimivuus varmennetaan kattavalla tutkimuksella, jota toteutetaan paitsi tutkimus- ja kehitysyksikön omilla resursseilla, myös yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa. Soilfood koordinoi, on osallisena ja toimii rahoittajana useissa kierrätyslannoitukseen, maanparannukseen sekä maan kasvukuntoon keskittyvissä julkisissa tutkimushankkeissa. Vahva oma tutkimustoiminta sekä tutkimusyhteistyö alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa takaavat sen, että tuotteet toimivat luvatulla tavalla.

Hankkeet

Soilfood on mukana Circles-hankkeessa

CIRCLES

Osallistumme Bolognan yliopiston koordinoimaan Horizon 2020 -hankkeeseen, jossa tutkitaan ja kehitetään uudenlaisia mikrobeihin perustuvia tapoja kehittää ruokajärjestelmää kestävämmäksi ja tuottavammaksi. Hankkeeseen osallistuu 30 organisaatiota neljästätoista

Lue lisää »
Soilfood osallistuu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin OSMO-hankkeeseen

Osaamista maan kasvukunnon hoitoon (OSMO)

Osallistumme Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin OSMO-hankkeeseen, joka toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. OSMO-hanke organisoi parhaan maan kasvukunnon hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyttöön sekä kehittää

Lue lisää »
Soilfoodin nestemäisten lannoitteiden avulla parannat maaperän ravinteiden- ja vedenpidätyskykyä

Nesteravinne

Osallistumme Ympäristöministeriön rahoittamaan Nesteravinne-hankkeeseen (2017-2019). Hanketta koordinoi Petri Kapuinen Luonnonvarakeskuksesta. Hankkeen tavoitteena on edistää nestemäisen kierrätystypen, etenkin ammoniumsulfaatin ja typpiveden, käyttöä maataloudessa. Lue lisää Nesteravinne-hankkeesta

Lue lisää »
Hykerrys-hankkeen koekenttä on Helsingin kaupungin pellolla Haltialassa

Hykerrys

Osallistumme Helsingin yliopiston koordinoimaan HYKERRYS-kierrätyslannoituskokeeseen (Hyvän ja kestävän sadon kierrätyslannoitus 2016-2019) ja sen jatkohankkeeseen (HYKERRYS2). Viisivuotiseen viljelykiertoon sovitettu koekenttä on Helsingin kaupungin pellolla Haltialassa. Kokeen

Lue lisää »
Rakennekalkin avulla parannetaan tehokkaasti savimaan mururakennetta. Kuvassa maanrakenne vertailussa.

Kasvukuntoa kiertotaloudesta (KASKI)

Soilfoodin koordinoimassa Päästösäästö-hankkeen jatkohankkeessa kehitetään yhteistyössä viljelijöiden, tutkijoiden ja alan yritysten kanssa keinoja Saaristomeren valuma-alueelle ominaisen savimaan nopeaan parantamiseen. Qvidjan tilalla Paraisilla toteutetaan peltokoetta, jossa

Lue lisää »
Soilfood Ravinnekuidun avulla parannat merkittävästi maan multavuutta

Ravinnekuitu

Soilfoodin koordinoimassa hankkeessa tutkitaan Maanparannuskuitujen käytön vaikutuksia ravinnehuuhtoumariskiin ja kasvinviljelyyn. Hankkeessa tehtävän tutkimuksen toteuttaa Luonnonvarakeskus. Yhteistyössä Biolan, Metsä Group, Soilfood, Stora Enso ja UPM. Hanke

Lue lisää »
Soilfood Ravinnekuidut ovat ravinnepitoisia maanparannusaineita, joilla lisätään maaperään eloperäistä ainetta

Mikrobikunto (päättynyt)

Soilfoodin ja Helsingin yliopiston yhteistyöhankkeessa (2018-2019) tutkittiin erilaisten maanparannusaineiden vaikutuksia maaperämikrobistoon ja sen toimintaan. Hanke sai tukea Maaseutuohjelman vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksesta (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

Lue lisää »
Soilfood Ravinneseosten eloperäinen aines lisää multavuutta

Vinassi (päättynyt)

Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa (2018) selvitettiin erilaisten väkevien nestelannoitteiden lannoitusvaikutuksia, niille soveltuvaa levitysteknologiaa sekä edelleen jalostamista.

Lue lisää »
Hankkeessa vuonna 2016 perustetun maanparannusainekenttäkokeen toimintaa jatketaan nykyään osana KASKI-hanketta.

Päästösäästö (päättynyt)

Hanke (2016-2017) keskittyi viljelymaan rakenteen ja veden- ja ravinteiden pidätyskyvyn parantamiseen satoisuuden parantamiseksi ja maatalouden ravinnekuormituksen pienentämiseksi, erityisesti Lounais-Suomen savimailla. Hankkeessa vuonna 2016 perustetun maanparannusainekenttäkokeen

Lue lisää »