Tutkimus- ja kehityshankkeet -sivun kansikuva

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Soilfoodin tuotteiden laatu ja toimivuus varmennetaan kattavalla tutkimuksella, jota toteutetaan paitsi tutkimus- ja kehitysyksikön omilla resursseilla, myös yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa. Soilfood koordinoi, on osallisena ja toimii rahoittajana useissa kierrätyslannoitukseen, maanparannukseen sekä maan kasvukuntoon keskittyvissä julkisissa tutkimushankkeissa. Vahva oma tutkimustoiminta sekä tutkimusyhteistyö alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa takaavat sen, että tuotteet toimivat luvatulla tavalla.

Hankkeet

Soilfood on mukana Circles-hankkeessa

CIRCLES

Osallistumme Bolognan yliopiston koordinoimaan Horizon 2020 -hankkeeseen, jossa tutkitaan ja kehitetään uudenlaisia mikrobeihin perustuvia tapoja kehittää ruokajärjestelmää kestävämmäksi ja tuottavammaksi. Hankkeeseen osallistuu 30 organisaatiota neljästätoista

Lue lisää »
Soilfood osallistuu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin OSMO-hankkeeseen. Kuvassa kädet pitelevät kasvia ja sen juuristoa.

Osaamista maan kasvukunnon hoitoon (OSMO)

Osallistumme Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin OSMO-hankkeeseen, joka toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. OSMO-hanke organisoi parhaan maan kasvukunnon hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyttöön sekä kehittää

Lue lisää »
Soilfood Ravinneseosten avulla parannat maan vedenpidätyskykyä. Kuvassa hanasta valuu Ravinneseosta.

Nesteravinne (päättynyt)

Osallistuimme Ympäristöministeriön rahoittamaan Nesteravinne-hankkeeseen (2017-2019). Hanketta koordinoi Petri Kapuinen Luonnonvarakeskuksesta. Hankkeen tavoitteena oli edistää nestemäisen kierrätystypen, etenkin ammoniumsulfaatin ja typpiveden, käyttöä maataloudessa. Lue lisää Nesteravinne-hankkeesta

Lue lisää »
Helsingin yliopiston koordinoiman Hykerrys-hankkeen koekentat Helsingin Viikissa.

Hykerrys

Osallistumme Helsingin yliopiston koordinoimaan HYKERRYS-kierrätyslannoituskokeeseen (Hyvän ja kestävän sadon kierrätyslannoitus 2016-2019) ja sen jatkohankkeeseen (HYKERRYS2). Viisivuotiseen viljelykiertoon sovitettu koekenttä on Helsingin kaupungin pellolla Haltialassa. Kokeen

Lue lisää »
Maanrakenne vertailussa pöydällä olevista eri maanäytteistä.

Kasvukuntoa kiertotaloudesta (KASKI)

Soilfoodin koordinoimassa Päästösäästö-hankkeen jatkohankkeessa kehitetään yhteistyössä viljelijöiden, tutkijoiden ja alan yritysten kanssa keinoja Saaristomeren valuma-alueelle ominaisen savimaan nopeaan parantamiseen. Qvidjan tilalla Paraisilla toteutetaan peltokoetta, jossa

Lue lisää »
Kuvassa kasa Soilfood Ravinnekuitua. Soilfood Ravinnekuidun avulla parannat maan multavuutta

Ravinnekuituhanke

Ravinnekuituhankkeessa tutkittiin sellu- ja paperiteollisuuden sivuvirroista jalostettujen maanparannuskuitujen käyttöä lannoite- ja maanparannusaineina kasvinviljelyssä. Maanparannuskuitujen käytöllä voidaan korvata keinolannoitteita, ehkäistä ravinteiden huuhtoutumista ja tallettaa hiiltä maaperään.

Lue lisää »
Kuvassa Soilfood Ravinnekuitua kädellä. Soilfood Ravinnekuitu kuuluu Soilfoodin maanparannustuotteisiin.

Mikrobikunto (päättynyt)

Soilfoodin ja Helsingin yliopiston yhteistyöhankkeessa (2018-2019) tutkittiin erilaisten maanparannusaineiden vaikutuksia maaperämikrobistoon ja sen toimintaan. Hanke sai tukea Maaseutuohjelman vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksesta (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

Lue lisää »
Soilfood Ravinneseosten eloperainen aines lisaa multavuutta

Vinassi (päättynyt)

Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa (2018) selvitettiin erilaisten väkevien nestelannoitteiden lannoitusvaikutuksia, niille soveltuvaa levitysteknologiaa sekä edelleen jalostamista.

Lue lisää »
Soilfood oli mukana Päästösäästö-hankkeessa. Kuvassa hankkeen koeruutu.

Päästösäästö (päättynyt)

Hanke (2016-2017) keskittyi viljelymaan rakenteen ja veden- ja ravinteiden pidätyskyvyn parantamiseen satoisuuden parantamiseksi ja maatalouden ravinnekuormituksen pienentämiseksi, erityisesti Lounais-Suomen savimailla. Hankkeessa vuonna 2016 perustetun maanparannusainekenttäkokeen

Lue lisää »