Siirry pääsisältöön

Soilfood Väkevä Ravinnelannos on multainen, orgaaninen lannoite, jonka avulla parannat myös peltomaan kasvukuntoa. Soilfood Ravinnelannokset sisältävät merkittäviä määriä pää-, sivu- ja hivenravinteita. Liukoisessa muodossa olevat ravinteet ovat nopeasti kasvien käytettävissä, mutta merkittävä osa ravinteista on sitoutunut tuotteiden orgaaniseen ainekseen.

Tässä eloperäisessä aineksessa kiinni olevat ravinteet vapautuvat kasvien käyttöön useamman kasvukauden aikana. Soilfood Ravinnelannosten eloperäinen aines lisää multavuutta, parantaa ravinteiden- ja vedenpidätyskykyä sekä lisää maan toimivuuden ja sadontuottokyvyn kannalta oleellisen tärkeää pieneliötoimintaa.

Eloperäisen aineksen lisäämiseen parhaan avun tarjoavat Soilfoodin Maanparannuskuidut, joiden välitön lannoitusvaikutus on kuitenkin Soilfoodin lannoksia pienempi. Soilfood Ravinnelannoksia voidaan varastoida aumaan tai kuivalantalaan, ja niiden levitys onnistuu kuivalannan levityskalustolla.

Tehty Suomessa -Avainlippumerkki.

Nliuk Nkok Pliuk Pkok K S Ca Mg Kuiva- aine (%) Til.p. (kg/m3) Org. Aines C/N Na Mn Cu Zn B Suos. käyttöm. (t/ha)
kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t g/t g/t g/t g/t g/t
1,4 17 0,07 2,8 2,2 3,2 4,8 0,46 20 690 160 9 820 40 8.2 34 10