Siirry pääsisältöön

Soilfood Väkevä Ravinnelannos I on multainen, orgaaninen lannoite, jonka avulla parannat myös peltomaan kasvukuntoa. Soilfood Ravinnelannokset sisältävät merkittäviä määriä pää-, sivu- ja hivenravinteita. Liukoisessa muodossa olevat ravinteet ovat nopeasti kasvien käytettävissä, mutta merkittävä osa ravinteista on sitoutunut lannoitteiden orgaaniseen ainekseen.

Tässä eloperäisessä aineksessa kiinni olevat ravinteet vapautuvat kasvien käyttöön useamman kasvukauden aikana. Soilfood Ravinnelannosten eloperäinen aines lisää multavuutta, parantaa ravinteiden- ja vedenpidätyskykyä sekä lisää maan toimivuuden ja sadontuottokyvyn kannalta oleellisen tärkeää pieneliötoimintaa.

Eloperäisen aineksen lisäämiseen parhaan avun tarjoavat Soilfoodin Maanparannuskuidut, joiden välitön lannoitusvaikutus on kuitenkin Soilfoodin lannoksia pienempi. Soilfood Väkevä Ravinnelannos I voidaan varastoida aumaan tai kuivalantalaan, ja sen levitys onnistuu kuivalannan levityskalustolla.

Tehty Suomessa -Avainlippumerkki.

Nliuk Nkok Pliuk Pkok K S Ca Mg Kuiva- aine Til.paino Org. Aines C/N Na Mn Cu Zn B Suos. käyttöm.
kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t (%) kg/m3 kg/t g/t g/t g/t g/t g/t t/ha
1,9 19 0,1 3,5 1,9 2,5 5,5 0,8 23 960 177 9 1200 30 10
Nliuk, kg/t 1,9
Nkok, kg/t 19
Pliuk, kg/t 0,1
Pkok, kg/t 3,5
K, kg/t 1,9
S, kg/t 2,5
Ca, kg/t 5,5
Mg, kg/t 0,8
Kuiva- aine, (%) 23
Til.paino, kg/m3 960
Org. Aines, kg/t 177
C/N 9
Na, g/t 1200
Mn, g/t 30
Cu, g/t
Zn, g/t
B, g/t
Suos. käyttöm., t/ha 10