Siirry pääsisältöön

Rakennekalkki I:n pikkuveli! Hienojakoinen kalkki, jolla korkea nopeavaikuttainen neutralointikyky ja rakennevaikutus. Sisältää fosforia.

Kalkin käyttömäärä on 3–10 t / ha yhdellä kalkituskerralla maalajista, multavuudesta ja pH:n nostotavoitteesta riippuen. Tehokkuutensa ansiosta tarvittava käyttömäärä on merkittävästi normaalia pienempi, ja kalkituksen hinta siten kilpailukykyinen. Soveltuu erittäin hyvin lohkoille, joilla on alhainen pH ja alhaiset fosforitasot.

Soilfood Rakennekalkki 20 sopii savimaan kalkitukseen, sillä se parantaa etenkin savea sisältävien maiden mururakennetta, erityisesti korkeammilla käyttömäärillä. Rakennekalkki 20 sisältää fosforia, ja tätä fosforia ei tarvitse huomioida fosforitaseessa. Rakennekalkki 20 soveltuu talvilevitykseen sekä ylläpitävään kalkitukseen.

Soilfoodin teettämien uuttojen perusteella tuoteselosteen liukoinen fosfori (NAS-fosfori) kuvaa välittömästi kasveille käyttökelpoista fosforia. Fosfori ei kuitenkaan ole vesiliukoista eli huuhtoutumisherkkää. Tuoteselosteessa esitetyn kokonaisfosforin ja liukoisen fosforin erotus on fosforia, joka vapautuu kasvien käyttöön hitaammin. Pieni osa tästä on jäännösfosforia, joka ei ole lainkaan kasvien käytettävissä. Lisätietoja fosforista >

Tehty Suomessa -Avainlippumerkki.

Nopea Neutralointikyky Kokonaisneutralointikyky Til.paino Mg Ca K Pkok Pliuk Nkok Nliuk
(%) (%) kg/m3 kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t
37 42 706 3,6 293 3,3 3,3
Nopea Neutralointikyky, (%) 37
Kokonaisneutralointikyky, (%) 42
Til.paino, kg/m3 706
Mg, kg/t 3,6
Ca, kg/t 293
K, kg/t
Pkok, kg/t 3,3
Pliuk, kg/t 3,3
Nkok, kg/t
Nliuk, kg/t

Levitettävä tuote Karkea
kivennäismaa
Savinen
kivennäismaa
hieta-, hiue- ja
hiesusavi
Aitosavi Multamaa, turvemaa,
liejusavi
vm m rm erm vm m rm erm vm m rm erm vm m rm erm
Soilfood Rakennekalkki 20 1,2 1,8 2,9 3,5 1,8 2,4 3,5 4,1 2,4 2,9 4,1 4,7 3,5 4,1 4,7 5,3 5,9
Soilfood Rakennekalkki I 1,2 1,8 3,0 3,6 1,8 2,4 3,6 4,2 2,4 3,0 4,2 4,8 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0
Soilfood Tehokalkki II 1,2 1,9 3,1 3,7 1,9 2,5 3,7 4,3 2,5 3,1 4,3 4,9 3,7 4,3 4,9 5,6 6,2
Kalkki, kosteus 0 %, neutralointikyky 39 % 1,0 1,5 2,6 3,1 1,5 2,1 3,1 3,6 2,1 2,6 3,6 4,1 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1
Kalkki, kosteus 5 %, nopea neutralointikyky 20 % 2,1 3,2 5,3 6,3 3,2 4,2 6,3 7,4 4,2 5,3 7,4 8,4 6,3 7,4 8,4 9,5 10,5

Yhden viljavuusluokan (0,4 pH-yksikköä) kohottamiseen tarvittava kalkitusainemäärä tn/ha