Siirry pääsisältöön

Hienojakoinen maanparannuskalkki, jolla korkea kokonaisneutralointikyky. Kosteus yli 30 %. Levitetään usein kuivalannan levityskalustolla.

Nliuk Nkok Pliuk Pkok K Ca Mg Til.paino Kokonaisneutralointikyky Nopea Neutralointikyky
kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/m3 (%) (%)
0 0,4 294 1,8 800 42 39
Nliuk, kg/t
Nkok, kg/t
Pliuk, kg/t 0
Pkok, kg/t 0,4
K, kg/t
Ca, kg/t 294
Mg, kg/t 1,8
Til.paino, kg/m3 800
Kokonaisneutralointikyky, (%) 42
Nopea Neutralointikyky, (%) 39

Levitettävä tuote Karkea
kivennäismaa
Savinen
kivennäismaa
hieta-, hiue- ja
hiesusavi
Aitosavi Multamaa, turvemaa,
liejusavi
vm m rm erm vm m rm erm vm m rm erm vm m rm erm
Soilfood Tehokalkki VI 1,3 2,0 3,3 4,0 2,0 2,7 4,0 4,7 2,7 3,3 4,7 5,3 4,0 4,7 5,3 6,0 6,7
Normaali kalsiitti, kosteus 0 %, nopea neutralointi 20 % 2,0 3,0 5,0 6,0 3,0 4,0 6,0 7,0 4,0 5,0 7,0 8,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Kalkki, kosteus 3 %, nopea neutralointikyky 20 % 2,1 3,1 5,2 6,2 3,1 4,1 6,2 7,2 4,1 5,2 7,2 8,2 6,2 7,2 8,2 9,3 10,3
Kalkki, kosteus 0 %, neutralointikyky 16 % 2,5 3,8 6,3 7,5 3,8 5,0 7,5 8,8 5,0 6,3 8,8 10,0 7,5 8,8 10,0 11,3 12,5
Kalkki, kosteus 3 %, nopea neutralointikyky 10 % 4,1 6,2 10,3 12,4 6,2 8,2 12,4 14,4 8,2 10,3 14,4 16,5 12,4 14,4 16,5 18,6 20,6

Yhden viljavuusluokan (0,4 pH-yksikköä) kohottamiseen tarvittava kalkitusainemäärä tn/ha