Siirry pääsisältöön

Kupari on hivenravinne, jonka ongelmat voivat johtua sen puutteesta tai huonosta käyttökelpoisuudesta. Kalkitus heikentää kuparin käyttökelpoisuutta kasveille. Kuparin puutetta on esiintynyt myös turvemailla ja karkeilla uudispelloilla. pH:n ollessa 6–6,5 kuparin saatavuus kasveille pitäisi olla vielä hyvä. pH:n kohotessa yli 7:n kuparin käyttökelpoisuus kasveille alenee. 

Tuote on luomukelpoinen.

Käyttö: 

Kuparisulfaattikidettä voi levittää kylvökoneen piensiemenlaatikolla, puhallinkylvökoneella ja apulannanlevittimellä. Pienen käyttömäärän vuoksi on levittäessä oltava tarkkana. 

Maaperään lisättynä käyttömäärä on 5–16 kg/ha lannoitetta vuodessa, ja vakavissa puutoksissa käsittelyn voi joutua toistamaan muutaman kerran tarpeen mukaan. Kun viljavuus on saatu hyvälle tasolle, vaikutus on pitkäkestoinen, sillä kuparin poistuma on vähäistä. Kuparin maaperäeliöstölle aiheuttamien haittavaikutusten minimoimiseksi kuparia ei tulisi lisätä yli 4 kg/ha vuodessa (16 kg/ha lannoitetta).

Suos. käyttöm. B Zn Cu Mn S N
kg/ha g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg
5–16 250 130
Suos. käyttöm., kg/ha 5–16
B, g/kg
Zn, g/kg
Cu, g/kg 250
Mn, g/kg
S, g/kg 130
N, g/kg