Soilfoodin kalkkituotteille on myönnetty avainlippu-merkki. Kuvassa kaivurilla lastataan Soilfood Rakennekalkkia.

Kalkituksella säädetään maan happamuutta ja vaikutetaan sen rakenteeseen, mikä on maaperän kasvukunnon ja viljelyn kannattavuuden edellytys.

Tuotteet

Soilfood Rakennekalkit

Soilfood Rakennekalkkien neutralointikyky on tehokas ja nopea. Tehokkuutensa ansiosta Rakennekalkkia riittää pienempikin määrä, mikä tekee siitä myös edullisen vaihtoehdon. Samasta syystä Rakennekalkitus kannattaa myös vuokrapelloilla.

Soilfood Rakennekalkit sisältävät sammutettua kalkkia, eli kalsiumhydroksidia, joka parantaa maan mururakennetta erityisesti savimailla vähentäen fosforin huuhtoutumista ja parantaen maan muokkautuvuutta ja kuivumista. Rakennekalkit soveltuvat myös korkean fosforiluokan peltojen kalkitukseen.

Katso tästä video Soilfood Rakennekalkin ominaisuuksista.

Osa tuotteista sopii talvikalkitukseen

 

Soilfood Tehokalkit

Soilfood Tehokalkit ovat erittäin hienojakoista kalsiumkarbonaattia, jossa on pieni määrä (<10 %) myös sammutettua kalkkia. Näin ollen niiden neutralointikyky on erittäin korkea (>40 %), mikä on lähes kokonaan nopeavaikutteista. Tehokalkit sisältävät kasvinravitsemuksellisesti merkittäviä määriä fosforia(3-6 kg/t), joka voidaan huomioida täysimääräisesti ravinnelaskennassa. Tehokalkin levityksen jälkeen ei tarvita fosforilannoitusta 2-5:een vuoteen. Tehokalkki soveltuu sekä talvilevitykseen että sänkilevitykseen.

Osa tuotteista sopii talvikalkitukseen

 

Soilfood Maanparannuskalkit

Soilfood Maanparannuskalkit ovat kosteampia kuin Soilfood Rakennekalkit, eivätkä näin ollen ole yhtä hienojakoisia. Muiden ominaisuuksien osalta ne vastaavat Rakennekalkkeja.

Soilfoodin ravinnepitoiset kalkit

Soilfoodin ravinnepitoisiin kalkkeihin kuuluu ominaisuuksiltaan erilaisia tuotteita Soilfood Ravinnekalkeista, Soilfood Kalkkituhkiin ja Soilfood PK-hivenkalkkiin. Nämä kalkit ovat neutralointikykynsä ohella mainio tapa lisätä peltoon tärkeitä hivenravinteita, kuten mangaania, booria ja sinkkiä. Osa tuotteista sisältää myös lannoituksen kannalta merkittäviä määriä kaliumia ja/tai fosforia.

Soilfoodin ravinnepitoiset kalkit ovat pitkävaikutteisia kalkitusaineita, joiden ansiosta peltomaan kemiallinen koostumus muuttuu hiljalleen. Tällöin myös maaperän mikrobisto sopeutuu hyvin muuttuviin olosuhteisiin ja säilyy aktiivisena ylläpitäen ja parantaen ravinteiden vapautumista ja humuksen muodostumista peltomaassa. Tuotteiden käyttömäärä mitoitetaan maan happamuuden ja hivenravinteiden tarpeen mukaan. Soilfood Kalkkituhka I, Soilfood Ravinnekalkki I ja Soilfood PK-hivenkalkki soveltuvat sekä tavanomaiseen että luonnonmukaiseen maa- ja puutarhatalouteen.

Osa tuotteista sopii talvikalkitukseen