Laatupolitiikka

Laatu kattaa kaiken toiminnan Soilfoodin sisällä sekä koko toimintaketjussa. Soilfoodin tahtotila on parantaa toimintaansa jatkuvasti ja laadun seuranta ja mittaus on avain tähän. Arvomme ovat laatujärjestelmän perusta ja ne määrittävät suunnan kaikelle tekemiselle.

Toimimme kestävän kehityksen mukaisesti: pyrimme turvaamaan riittävät resurssit myös tuleville sukupolville. Vähennämme teollisuuden päästöjä ja parannamme viljelymaan kasvukuntoa korkealaatuisilla, turvallisilla ja ilmastoystävällisillä tuotteilla. Tuomme laadukkaan tutkimuksen avulla markkinoille uusia, maan kasvukuntoa parantavia ja luonnonvaroja säästäviä ratkaisuja. Toimintamme ja tuotteemme perustuu todennettuun tietoon.

Soilfoodin johto on sitoutunut toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja luo edellytykset laadukkaaseen toimintaan. Soilfoodin työntekijät ovat motivoituneita asiantuntijoita. He ymmärtävät laadukkaan toiminnan merkityksen ja tietävät, mitä laatu tarkoittaa heidän työssään.

Eljas Jokinen
Toimitusjohtaja
Soilfood Oy