Soilfoodin kotisivujen kansikuva_kuvassa ruispellosta lahikuvaa ilta-auringossa

Arvot, visio, missio ja strategia

Arvomme ovat toimintamme perusta ja ne määrittävät suunnan kaikelle tekemiselle.

Rohkeus
Rohkeus on osa tarinaamme. Soilfood on ponnistanut lyhyessä ajassa pienestä yrityksestä orgaanisten lannoitteiden ja maanparannuksen edelläkävijäksi ja markkinajohtajaksi. Meillä on rohkeutta kasvaa ja tarttua haasteisiin, kehittää ja luoda uusia tuotteita sekä uusia toimintamalleja – me uskallamme uida vastavirtaan.  
Ekologisuus
Materiaalien hyötykäytön ratkaisut ovat ekologisesti kestäviä. Toimintamme luo teolliselle toimijalle ekonomista sekä ekologista lisäarvoa, jonka lisäksi parannamme peltomaan kasvukuntoa ja ympäristöä. Toimintamme säästää uusiutumattomia luonnonvarojamme. Parempi pelto tuottaa paremmat sadot, pienentää ravinnehuuhtoumaa vesistöihin, sitoo hiiltä maaperään ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Seuraamme ekologista vaikuttavuuttamme ja raportoimme mm. säästämämme hiilidioksidipäästöt.  
Empatia
Kuuntelemme ja ymmärrämme asiakkaitamme niin teollisuudessa, kuin maataloudessa. Tarjoamme asiakkaillemme aina kokonaispalvelun, joka mahdollistaa asiakkaalle helppouden, opastuksen ja neuvonnan. Soilfoodin ratkaisut ovat aina asiakkaamme tarpeisiin räätälöityjä ja niiden tärkein tehtävä on tuottaa taloudellista lisäarvoa kestävästi. Jos joku asia mietityttää, soita ja kysy – me olemme helposti lähestyttäviä ja tavoitettavissa.  
Rehellisyys
Olemme luotettava kumppani ja kerromme toimintatavoistamme avoimesti. Myös yrityksemme sisällä henkilöstömme on tietoinen yrityksen nykytilasta, strategiasta ja taloudellisesta tilasta. Meillä on myös yhdessä sovitut pelisäännöt ja toimintatavat.  
  
Tuotteidemme laatustandardit ovat yleisiä laatuvaatimuksia ja -kriteereitä korkeammalla tasolla. Emme tyydy keskinkertaiseen laatuun. Tutkimme ja tuotamme tietoa tuotteistamme ja olemme varmoja tuotteistamme. Seuraamme ja raportoimme laatua säännöllisesti. Sen mitä lupaamme, myös teemme.    
Aikaansaaminen
Soilfoodin työ on aina laadukasta – seuraamme laatua laatujärjestelmämme avulla. Työmme on tehokasta ja tuottavaa, mutta myös ideoivaa ja uutta luovaa. Arvostamme omatoimisuutta, mutta tehokkuutemme avain on intensiivisessä tiimityöskentelyssä. Tehokkaat ratkaisut ovat myös asiakkaamme etu ja lisäarvon tuottamisen ydin. Käärimme hihat ja tartumme toimeen, oli edessä oleva haaste sitten millainen tahansa.  

Visio

Soilfoodin asiakkailla on 5-10 vuoden kuluessa maailman parhaiten hoidettu peltojen täsmälannoitus ja maanparannus. Tämä toteutetaan tuottamalla lisäarvoa teollisuuden ja yhteiskunnan sivuvirroille kierrättämällä ne maatalouteen. Toiminta parantaa maaperän kasvukuntoa, hillitsee ilmastonmuutosta ja lisää monimuotoisuutta. 

Missio

Paradigman muutos kohti kierrättävää ja uudistavaa maataloutta.

Soilfood haluaa muuttaa tapaa ajatella ja toimia, oli kyse sitten teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämisestä, tai maanviljelystä. Soilfood mahdollistaa toiminnallaan tehokkaat, ekologisesti kestävät ratkaisut niin maataloudessa ja ruoan tuotannossa kuin teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä ja kierrättämisessä. Lähes kaikki hiiltä- ja ravinteita sisältävät sivuvirrat voidaan jalostaa, niin että ne tuottavat lisäarvoa tuottajalleen, mutta myös niitä tuotantopanoksina hyödyntävälle maanviljelijälle. 

Maataloudessa Soilfoodin tärkeä tavoite on parantaa peltomaan kasvukuntoa ja parantaa maaperän tuottavuutta. Kun viljelijän pelto on multava, on se myös ilmastonmuutosta hillitsevä, viljelijälle kannattava ja luonnon monimuotoisuutta ylläpitävä. Koska pellot voivat myös toimia hiilinieluina, voimme samalla ratkaista merkittäviä ympäristö- ja jäteongelmia ja olla hillitsemässä ilmastonmuutosta.  

Strategia

Visiota kohti Soilfood kulkee huolellisesti suunniteltua strategista polkua. Soilfoodin kolmivuotisessa strategiassa kehitymme kolmella eri osa-alueella saavuttaaksemme vahvan kasvun ja laajamittaisen kehittämisen, joka johtaa pysyvään johtajan rooliin markkinoilla. Koska Soilfood on vielä nuori yritys, tulee toimintaa kehittää yleisellä tasolla kuten myös teollisten palveluiden ja maatalousmyynnin osalta. Lisäksi strategian tavoitteena on saavuttaa merkittäviä askeleita kansainvälisillä markkinoilla ja viedä Soilfood-konsepti ulkomaille. 

Soilfoodin hallitus, johto ja koko henkilöstö on sitoutunut strategian toteuttamiseen ja strategian toteutuminen on Soilfoodin sisäisessä viestinnässä vahvasti läsnä. Jokainen Soilfoodilainen tietää kuinka strategiatyö etenee ja mikä on kunkin rooli tavoitteisiin pyrkivässä työskentelyssä.