Soilfoodin kotisivujen kansikuva_kuvassa ruispellosta lahikuvaa ilta-auringossa

Soilfoodin tarina

Soilfood Oy on vuonna 2015 perustettu yritys, joka tarjoaa metsä-, bioenergia-, elintarvike-, kaivos-, kemian- ja ympäristöteollisuudelle sivuvirtojen- ja tuotteiden hyötykäytön kokonaispalvelua. Vastaanotetuista sivuvirroista Soilfood jalostaa tuotteita, joita se markkinoi maatalouteen lannoitteiksi ja maanparannusaineiksi. Tuotteiden lisäksi tarjoamme maatalouden asiakkaille neuvonnallista kokonaispalvelua, jonka avulla viljelijä voi parantaa maan kasvukuntoa ja viljelyn kannattavuutta.   

Soilfoodin nimi tulee maan pieneliöstön ravinneketjujen verkostosta, jota kutsutaan soil food webiksi. Hyvinvoiva maan mikrobisto huolehtii maan hyvästä rakenteesta, ravinteiden kierrättämisestä ja kasvien terveydestä. Maan korkea kasvukunto takaa korkeat sadot alhaisilla päästöillä sekä mahdollistaa hiilen sidonnan maaperään, mikä hillitsee ilmastonmuutosta. Teollisuuden sivutuotteita ja ravinteita kierrättämällä säästimme vuonna 2019 29 610 tonnin hiilidioksidipäästöt, mikä vastaa 2 875 suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä. 

Soilfoodin työntekijät ryhmäkuvassa. Kuva otettu kesällä 2019 Soilfood festareilla.

Soilfoodin toiminta

Soilfood jalostaa teollisuuden sivuvirroista korkealaatuisia maanparannus- ja lannoitetuotteita korkealla teollisella ja agronomisella osaamisella. Tunnemme asiakkaidemme vaatimukset niin teollisuudessa kuin maataloudessakin. 

Otamme kokonaisvastuun sivuvirran hyödyntämisestä sen syntypaikalta eteenpäin siten, että teollinen toimija saa keskittyä ydinliiketoimintaansa saavuttaen lisäarvoa sivuvirran ekologisesta ja taloudellisesta sekä kiertotalouden mukaisesta hyödyntämisestä. Vastaamme jäännöksen hyödyntämisestä lannoitevalmistelain mukaisesti koko vuosituotannon osalta. Kierrätimme vuonna 2018 140 000 tonnia teollisuuden sivuvirtoja. 

Soilfoodilla on maassamme ainutlaatuisen vahva osaaminen ja kokemus bioenergia- ja metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä maa- ja puutarhatalouden sekä viherrakentamisen kierrätyslannoitteina ja maanparannusaineina. Yhteistyö kanssamme takaa pitkäjänteisen sekä ekologisesti ja taloudellisesti kestävän vaihtoehdon sivuvirtojen hyödyntämiseen. 

Vuonna 2016 Soilfood sai kunniamaininnan yritysten biodiversiteetti -kilpailussa. 2018 Soilfood sai kasvupolku-palkinnon Kasvu Openin Kietotalous-kilpailussa ja Uusi Puu:n resurssiviisaus-kilpailussa. 2019 Soilfood valittiin Pirkanmaan lupaavimmaksi start upiksi ja Kauppalehden kilpailussa Länsi-Suomen parhaaksi kasvuyritykseksi.

Soilfoodilla on erittäin kattava asiantuntijaverkosto tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden tukena, ja yritys on mukana useissa yhteistyökumppaneiden ja tutkimuslaitosten koordinoimissa tutkimushankkeissa. Lisää meneillään olevista hankkeista ja niiden tuloksista löydät Tutkimus- ja kehityshankkeet -sivuilta

Soilfood kansainvälistyy

Koska ongelmat sivutuotteiden kestävään ja kustannustehokkaaseen hyötykäyttöön ovat globaaleja, Soilfood tarjoaa osaamistaan myös kansainvälisesti. Ensimmäiset asiakkaamme ovat jo Virossa sekä Ruotsissa. Vienti perustuu monistettavaan ja aina paikallisesti toteutettavaan konseptiin, paikallisen teollisuuden sivutuotteisiin, niistä jalostettaviin tuotantopanoksiin sekä  Soilfoodin rautaiseen osaamiseen.  

Valtakunnallisuudesta ja kansainvälistymisestä huolimatta Soilfood tulee olemaan aina paikallinen toimija. Ratkaisut maanviljelyyn tarjotaan jatkossakin Soilfoodin alueellisten asiantuntijoiden kautta. Kierrätyslannoite- ja maanparannusaineiden käsittelyn, logistiikan ja levityksen hoitavat aina alueelliset urakoitsijat. 

Tutustu tästä englanninkieliseen sivuun, joka esittelee kansainvälistä toimintaamme.

Soilfoodin perustajat

Soilfoodissa on vahvaa käytännön osaamista maataloudesta. Perustaja, tutkija ja agronomi Juuso Joona viljelee vilja-, palko- ja öljykasveja siemeniksi sekä ruoaksi regeneratiivisin viljelymenetelmin Tyynelän tilallaan. Uudistava eli regeneratiivinen kiertomaatalous, lisää viljelymaan tuottavuutta, vähentää viljelyn päästöjä, lisää ympäristön monimuotoisuutta sekä lisää maatalouden kykyä sopeutua ympäristön ja yhteiskunnan muutoksiin. 

Perustajat Saara Kankaanrinta ja Ilkka Herlin ovat omistautuneet Itämeri- ja ilmastotyölle ja he kehittävät Qvidjan kartanostaan ravinne- ja energiaomavaraista sekä hiiltä sitovaa maatilaa. Lue lisää Qvidjan kartanosta.   

Perustaja ja toimitusjohtaja Eljas Jokinen työskenteli nuoruutensa Etelä-Suomen suurimmilla lypsykarjatiloilla, ja ensikosketus kierrätysravinteisiin syntyi jo 18 vuoden iässä, jolloin hänen ensimmäinen yrityksensä aloitti lietteen levityksen urakointipalveluiden tarjoamisen Etelä-Suomessa.