Siirry pääsisältöön

Teollisten kehityshankkeiden taustalla on halu kehittää ja parantaa jatkuvasti.

Soilfoodissa yhdistyvät vahva teollisten prosessien osaaminen, agronominen tietotaito sekä innostunut kehittämisen ja uuden luomisen asenne. Me tutkimme ja arvioimme, miten erilaisia sivuvirtoja voidaan hyödyntää kannattavasti. Teollisuudelle olemme pitkäjänteinen kumppani, joka sitoutuu kehittämään yhteistyötä pitkien sopimuskausien aikana.

Moni on sanonut, että kaikkea on jo kokeiltu. Huoli pois, kyllä sitä kokeiltavaa vielä riittää!

Esimerkkejä hanketoiminnastamme


Kierrätyslannoitteiden jalostusasteen nostaminen

Rakeistushanke on merkittävä panostus kierrätyslannoitteiden jalostusasteen nostoon. Rakeistushankkeessa Soilfoodin tavoite on kehittää kierrätysraaka-aineista valmistettu, maailman paras luomukelpoinen moniravinteinen pellettilannoite.

Soilfood tutkii parhaillaan, millä prosessiparannuksilla teollisuuden sivuvirrasta voidaan tuottaa mahdollisimman hyvä ja ravinnepitoisuudeltaan korkea pellettilannoite.

Viljelijöiden tarpeisiin vastaava kehitystyö pyrkii tuottamaan kierrätyslannoitteen, joka soveltuu suoraan nykyisiin viljelykäytänteisiin. Pellettimuotoinen, kylvölannoittimella levitettävissä oleva tuote tekee siirtymän väkilannoitteista kierrätyslannoitteisiin helpommaksi.  


Metsäteollisuuden lietteiden jalostaminen

Pitkäjänteisenä kumppanina Soilfood haluaa kehittää teollisuuden kanssa tehtävää yhteistyötä ja toimintaa pitkien sopimuskausienkin aikana. Metsäteollisuuden lietteiden jalostaminen maanparannusaineiksi entistä tehokkaammin on yksi esimerkki tästä.

Tavoitteenamme on kehittää entisestään tuotelaatua ja vähentää asiakkaan tehdasalueella tehtävää konetyötä jatkojalostuksen automatisoinnin kautta. Koeajoissa ja analyyseissä selvitetään, toteutetaanko jatkojalostus erillislaitoksena vai prosessi-integraationa. Teollisuuden asiakkaallemme kehitystyö tarkoittaa sivuvirran hyödyntämisen tehostumista, mikä johtaa muun muassa teollisuusalueen liikenteen ja mahdollisten hajuhaittojen vähenemiseen.


Soilfood Rakennekalkki on jalostettu teollisuuden sivuvirroista.

Tehokkaiden kalkkituotteiden jalostaminen

Soilfoodilla on alansa johtava osaaminen kehittää sivuvirroista korkealaatuisia tuotteita maatalouteen. Tuotekehityksessämme testeja tehdään sekä laboratorio-olosuhteissa ja tutkimuskentillä että käytännön mittakaavassa maatiloilla.

Maatalouden ammattilaisten palaute tuotteiden käytöstä ja käsiteltävyydestä on avainasemassa tuotekehityksessämme. Käyttäjien kokemukset ja peltomaan tarpeet ovat ohjanneet esimerkiksi kalkkivalikoimamme kehittämistä. Olemme pystyneet jalostamaan hyötykäyttöön esimerkiksi vaikeasti käsiteltäviä kalkkeja siten, että ne ovat viljelijöille helppoja käyttää ja levittää.


Soilfood tarjoaa palveluita teollisuuteen monille toimialoille.

Ratkaisuja vaikeasti käsiteltävien jakeiden kuljetuksiin

Vuosien työ teollisten sivuvirtojen parissa sekä innostunut kehittäjäasenne on tuottanut käytännön ratkaisuja sivuvirtojen käsittelyyn, esimerkiksi pölyävien aineiden siirtoon ja käsittelyyn. Käytännön ongelmia on ratkaisu teknisellä suunnittelulla ja prototyyppien testauksen kautta. Taustalla on tavoite tehdä sivuvirtojen hyödyntämisestä kannattavaa ja helppoa.


Ota yhteyttä ja kysy lisää

Olli Lehtovaara

Johtaja, teolliset palvelut

0400 628 571

olli.lehtovaara@soilfood.fi

Ossi Kinnunen on Soilfoodin Tutkimus- ja tuotekehityksen päällikkö

Ossi Kinnunen

Tuotekehityspäällikkö

0400 516 929

ossi.kinnunen@soilfood.fi


forms