Soilfoodin teollisten palveluiden kansikuva

Asiakastyytyväisyys

Soilfood Oy teettää vuosittain tutkimuksen, jolla selvitetään teollisten asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen toimintaan sekä kerätään palautetta toiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksen toteutuksesta on vastannut Innolink.

Vuonna 2019 toteutetussa tyytyväisyyskyselyssä asiakkaat olivat tyytyväisiä Soilfoodin uusiin innovatiivisiin sovelluksiin ja ratkaisuihin. Soilfoodin suosittelutodennäköisyys oli parantunut selkeästi viime vuodesta. Vuonna 2019 tehdyssä kyselyssä  NPS-suosittelutodennäköisyysluvuksi saatiin 62 (2018 NPS 43). Kukaan vastaajista ei antanut suosittelutodennäköisyydestä arviota 0-6.

Vastausten perusteella Soilfood on onnistunut hyvin toiminnassaan ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Soilfoodin toiminnan kokonaisarvosanaksi muodostui 4,2 asteikolla 1-5 .Vastaajista 95 % antoi arvosanan 4 tai 5. Parhaan arvion antoi 25 % (2018 9,5 %).

Asiakkaista 76,2 % arvioi Soilfoodin toiminnan kehittyneen kokonaisuutena vuoden 2018 aikana.

” Soilfood on innovatiivinen uusien sovellusten ja ratkaisujen keksijä. Positiivinen kokemus yhteistyöstä.”

Tutkimuksen asiakaspalaute